Menu
A+ A A-

Pracodawca Godny Zaufania - debata o ESG Wyróżniony

Na pozafinansowe wskaźniki ujęte w ramy ESG zwracają uwagę inwestorzy, fundusze private equity oraz instytucje finansowe Na pozafinansowe wskaźniki ujęte w ramy ESG zwracają uwagę inwestorzy, fundusze private equity oraz instytucje finansowe mat.pras

Państwa członkowskie ONZ od 2015 roku realizują „agendę na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. W jej skład wchodzi między innymi transformacja ekologiczna, zmniejszenie nierówności, czy zrównoważony rozwój.

Drogowskazem do realizacji tych celów ma być ESG (E-środowisko, S-społeczeństwo, G-ład korporacyjny), czyli czynniki w oparciu, o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Eksperci zaproszeni do debaty w ramach Forum Pracodawcy Godnego Zaufania pt. „ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju” rozmawiali o różnych aspektach ESG, realizacji celów i o tym jak polscy przedsiębiorcy radzą sobie z tym wyzwaniem.

Aktualna sytuacja klimatyczna i polityczna sprawia, że w firmach wprowadzane są rozwiązania promujące cele ESG, ale też rozbudowane, wieloletnie strategie ESG. Badania McKinsey wskazały na pozytywny związek między wprowadzeniem kryteriów ESG do firmy, a ich wynikami finansowymi. Rośnie świadomość etyczna i klimatyczna konsumentów, a to będzie przekładać się na konkurencyjność spółek ESG. Minęły więc czasy mierzenia wartości firmy w oparciu o zysk. Jak więc działać, by te pozafinansowe raporty miały jak najwyższą wartość dla inwestorów? - Wzrost popularności ESG wymaga harmonizacji, uspójnienia zasad raportowania, wskaźników i metodologii tak, aby raporty przygotowywane przez firmy były jak najbardziej czytelne, a także stanowiły rzetelne źródło wiedzy dla inwestorów – powiedziała Karolina Opielewicz, członkini zarządu, dyrektor biura komunikacji i spraw członkowskich Krajowej Izby Gospodarczej. - Zmiany w prawie - tak na poziomie unijnym, jak i krajowym - powinny szczególnie odpowiadać na potrzeby rynku zwłaszcza w zakresie dostarczania i badania danych dotyczących wpływu działalności przedsiębiorców na środowisko – dodała.

Na pozafinansowe wskaźniki ujęte w ramy ESG zwracają uwagę inwestorzy, fundusze private equity oraz instytucje finansowe. Zmiany firm wymuszają nie tylko regulacje, ale także sam rynek i konsumenci. Sektor finansowy zgodnie z regulacjami unijnymi będzie musiał uwzględniać pozafinansowe ryzyka w swoim procesie inwestycyjnym i finansowym. Projekty stawiające na zrównoważony rozwój będą mogły pozyskać finansowanie na preferencyjnych warunkach, a te które o tym zapomną, mogą mieć z tym problemy.

Dziś poziom świadomości społeczeństwa jest coraz wyższy. Nie można też zapominać o dorastających, młodych kadrach, które wniosą powiew świeżości, zarówno w zakresie przekazów, jak i wymagań. Wprowadzanie zmian mających wpływ na środowisko, dbanie o społeczeństwo czy zwiększanie satysfakcji pracowników i wprowadzanie ładu korporacyjnego mogą być kluczowe w przyciąganiu kandydatów do pracy. - Zauważalna jest wyraźna korelacja pomiędzy osiąganiem przez firmę dobrych wyników ESG, a lepszą zdolnością do przyciągają talentów i utrzymania pracowników. Posiadanie klarownego programu zrównoważonego rozwoju generuje wewnętrzne poczucie dumy wśród jej pracowników. Młodsze pokolenie woli pracować dla organizacji, które mają mocniejsze zobowiązania wobec środowiska i społeczeństwa. Większość milenialsów (ok 64%) bierze pod uwagę zaangażowanie firmy w budowanie zrównoważonego rozwoju przy podejmowaniu decyzji o wyborze miejsca pracy - twierdzi Michał Kępowicz, szef departamentu relacji strategicznych w Philips.

Wymagania dotyczące zmian klimatycznych mają także wpływ na ESG, a samo ESG na działanie firmy, które choć może być kosztowne, jest konieczne. - Pracodawca godny zaufania prowadzi działalność gospodarczą w sposób społecznie odpowiedzialny. W dobie narastającego kryzysu klimatycznego, w trosce o jakość życia i zdrowia współobywateli oraz przyszłość następnych pokoleń, odpowiedzialny przedsiębiorca poszerza swoją misję o poszanowanie środowiska naturalnego.

Wprowadza rozwiązania mające na celu zmniejszenie zużycia energii i emisji zanieczyszczeń, z rozwagą gospodaruje odpadami, rezygnuje z testowania produktów na zwierzętach. Decyzje te są etycznie i co ważniejsze, ekonomicznie uzasadnione, gdyż w długim horyzoncie zmniejszają koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a co najważniejsze, zwiększają zaufanie klientów i partnerów biznesowych. W efekcie firma dostarcza produkty i usługi wysokiej jakości, którą – jak wiemy - promuje i nagradza Godło „Teraz Polska”. Jest ono certyfikatem najwyższej jakości, za którym stoi zaufanie konsumentów i partnerów biznesowych. Może być zatem również pożyteczne w komunikacji ESG - powiedział Andrzej Czernek – wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Zaufanie w aktualnej sytuacji pandemicznej wydaje się być jednym z kluczowych aspektów. Wprowadzenie ładu korporacyjnego może obniżać ryzyko związane z funkcjonowaniem danej firmy, ale czy takie działania mają znaczenie podczas takich sytuacji jak pandemia, czy inne światowe kryzysy? – Oczywiście, że może mieć to wpływ na sytuacje kryzysowe, a zdecydowanie na takie sytuacje, jak na przykład pandemia koronawirusa. Pracując w Benefit Systems już blisko dwa lata jestem w stanie realnie zobaczyć i ocenić jak ład korporacyjny wpływa na funkcjonowanie dużej spółki giełdowej. Dzięki temu, że realizujemy założenia ładu, mogliśmy w tej niestabilnej sytuacji poradzić sobie ze skutkami pandemii. Pracując wcześniej w różnych organizacjach między innymi administracji publicznej NGO, mogłem porównać funkcjonowanie podmiotów i zdecydowanie uważam, że wprowadzanie ładu zwiększa stabilność i odbiór spółki przez inwestorów czy klientów – tłumaczył Tomasz Półgrabski, Wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems S.A.

W związku z intensywnym rozwojem, w Europie rośnie liczba funduszy, które inwestują zgodnie z kryteriami ESG. Pojawiają się również inwestorzy, którzy chętnie lokują w nich pieniądze. To może być szansą dla mniejszych firm, by móc pozyskać środki i zacząć rywalizację z większymi podmiotami na rynku. O sytuacji MŚP powiedział Kamil Rybikowski, Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców - ESG istnieje już dziś w wielu mniejszych firmach, gdyż takie są oczekiwania kontrahentów i konsumentów. I będzie to na pewno trend rosnący. Czy fundusze na ESG pomogą rywalizować z większymi podmiotami? Wszystko zależy od tego jak zostaną one stworzone. Sektor MŚP ma bowiem swoją specyfikę, która może różnić się od standardów wypracowanych przez światowe korporacje. Fundusze te muszą być jak najbardziej elastyczne i dostosowane do potrzeb mniejszych firm.

Jak widać wiele jest korzyści wynikających z ESG, ale czy są jakieś ryzyka, które mogą pojawić się w najbliższych latach wynikające z wprowadzania strategii ESG? Czy możemy „za bardzo” wprowadzać transformację i zapomnieć o innych, ważnych aspektach działalności spółek i firm? – Każda firma musi aktualnie spełniać wymagania ESG, nawet konsumenci są już na tyle zorientowani, że po prostu wymagają tego od nas. Zorganizowaliśmy w Benefit Systems konsultacje on-line, na których rozmawialiśmy na temat raportowania ESG z pracownikami oraz interesariuszami zewnętrznymi. Podczas tego spotkania okazało się, że zaproszeni goście byli bardzo dobrze przygotowani merytorycznie w danych obszarach ESG i usłyszeliśmy wiele bardzo ciekawych uwag i wniosków, które będziemy chcieli wykorzystać w naszych działaniach oraz w raporcie ESG. Celem tego spotkania było poznanie jak najlepiej wymagań pracowników, klientów, by realizować działania i nie pominąć żadnych ważnych aspektów – dodał Tomasz Półgrabski.

Cele ESG są mierzalne i umożliwiają monitorowanie postępów, firmy przygotowują coroczne Raporty ESG, poddawane także niezależnym audytom. Jak budować taki raport, by Rating ESG był na jak najwyższym poziomie? O tym mówiła Marta Mikliszańska, szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro. - Raportowanie jest obecnie nie tylko wyrazem transparentności firmy, ale także odpowiedzią na rosnące oczekiwania rynku. Jako narzędzie komunikacji Raport ESG pozwala na kompleksowe ujęcie tej tematyki, która coraz częściej jest poddawana ocenie w ratingach tworzonych przez inwestorów i fundusze. W Raporcie ESG Allegro.eu za 2020 roku szeroko zaprezentowaliśmy naszą strategię zrównoważonego rozwoju oraz nasze podejście do wyzwań środowiskowych, społecznych i kwestii zarządczych. Został on przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami GRI Standards, a jego rzetelność potwierdziły wyniki zewnętrznego audytu. W Allegro, raportowanie rozumiemy jako nieustanny proces, w ramach którego nie tylko monitorujemy kluczowe wskaźniki, ale też analizujemy i weryfikujemy politykę oraz systemy zarządzania.

Idea ESG zakłada, że przedsiębiorstwo nie powinno troszczyć się tylko i wyłącznie o swój interes ekonomiczny. Biznes powinien przynosić szeroko pojęte korzyści wszystkim interesariuszom, społecznościom lokalnym i środowisku. Tylko w ten sposób firma zapewnia sobie i otoczeniu, w którym się znajduje zrównoważony rozwój i stabilizacje. W związku z dużym zapotrzebowaniem na wiedzę związaną z ESG, 26 stycznia 2022 r. w Warszawie odbędzie się „I Kongres ESG - Liderzy zrównoważonego rozwoju na rzecz ekosystemu ESG”. Więcej informacji na stronie www.esgkongres.pl

Partnerem Debaty ESG – jak pracodawcy włączają się do procesu zrównoważonego rozwoju” był Benefit Systems S.A.

W debacie udział wzięli

  • Kamil Rybikowski, Dyrektor Gabinetu Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
  • Tomasz Półgrabski, Wicedyrektor ds. ESG i Public Affairs Benefit Systems S.A.
  • Karolina Opielewicz, członkini Zarządu Krajowej Izby Gospodarczej
  • Andrzej Czernek, wiceprezes zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”
  • Michał Kępowicz – szef departamentu relacji strategicznych w Philips
  • Marta Mikliszańska, szefowa działu Public Affairs & Sustainability Allegro
  • Prowadzący: Damian Kuraś, dyrektor Instytutu ESG

Forum Pracodawca Godny Zaufania jest inicjatywą, która promuje odpowiedzialną, zgodną z normami europejskimi politykę pracowniczą i politykę socjalną. Co roku w ramach inicjatywy przyznawane są tytuły Pracodawcy Godnego Zaufania firmom i instytucjom, które w zakresie polityki pracowniczej sięgają po ciekawe i skuteczne rozwiązania – uwzględniając rozwój zawodowy pracowników i ochronę ich praw. Wyróżniani są również dziennikarze i publicyści, promujący powyższe idee.

Więcej informacji na stronie Konkursu: https://pracodawcagodnyzaufania.pl/index.php

Inicjatywa odbywa się w tym roku pod patronatem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Partnerami merytorycznymi Konkursu są: Instytut Staszica i ogólnopolski panel badawczy Ariadna.

Partnerami Konkursu są: Kapsch Telematic Services, Diaverum oraz firma Confirme. Patronat medialny nad XI edycją Konkursu objęli: Gazeta Polska, Super Biznes - dodatek ekonomiczny Super Expressu, Dziennik Gazeta Prawna, agencja informacyjna ISBnews, RaportCSR.pl, Kurier365.pl i Biznesciti.com.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas