IS - 5G, nie dopuścić do opóźnień we wdrażaniu

Budowa sieci 5G niesie ze sobą wielkie korzyści - opierać się ma na niej gospodarka 4.0, czyli gospodarka oparta na szybkim przepływie informacji i zwiększonej mocy obliczeniowej zawartej w zdalnej chmurze. Nowa technologia to również szansa na optymalizację działań przedsiębiorstw na niespotykaną do tej skalę.

Czytaj dalej...

Badanie stanu trzeźwości pracowników dużym problemem polskich pracodawców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wystąpił do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o wydanie objaśnienia prawnego dotyczącego uprawnienia pracodawcy do samodzielnej kontroli stanu trzeźwości pracownika. Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera inicjatywę rozszerzenia kompetencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. FPP uważa, że Rzecznik MŚP powinien mieć możliwość brania udziału w toczących się już postępowaniach w sprawach cywilnych z zakresu ubezpieczeń społecznych (ZUS) oraz możliwość wnoszenia skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w tych sprawach.

Czytaj dalej...

Dla firm liczy się, jak szybko odzyskać dług i ile trzeba za to zapłacić

9 mld zł polskie firmy są winne innym przedsiębiorcom. Zatory płatnicze utrudniają działalność szczególnie mikro- i małym firmom – wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Wierzyciele próbują więc różnych sposobów, by je odzyskać: jedni upominają się o pieniądze samodzielnie, inni oddają sprawę do sądu.

Czytaj dalej...

ZPP - uprościć podatek ryczałtowy

Pałac strachu opodatkowany dwadzieścia siedem razy wyżej niż gabinet luster, ściana emocji to inna stawka podatkowa. Operator karuzeli zapłaci inną stawkę niż właściciel zjeżdżalni typu Gigant. Absurdy, zagmatwane przepisy i niestabilność regulacji - raport ZPP.

Czytaj dalej...

ANWIL podpisał umowę na budowę instalacji granulacji

Włocławska spółka z Grupy ORLEN podpisała umowę na budowę instalacji granulacji mechanicznej, która stanowi drugą z trzech najważniejszych umów, jakie mają zostać zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych ANWILU w obszarze nawozów. Efektem prowadzonych prac będzie zwiększenie jego zdolności produkcyjnych o około 50 procent oraz poszerzenie oferty produktowej o cztery rodzaje nawozów.

Czytaj dalej...

Coface: Branża motoryzacyjna zalicza spadki

Niższy popyt, spowolnienie gospodarcze, wzrost protekcjonizmu oraz konieczność dostosowania się do bardziej restrykcyjnych norm emisji spalin sprawiają, że dla polskiego sektora motoryzacyjnego rysują się niekorzystne perspektywy. Mimo tego, Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, może odczuć pogorszenie koniunktury mniej dotkliwie.

Czytaj dalej...

Plastik w Polsce rośnie

Wyraźnie szybciej niż w całej Europie rośnie w Polsce popyt na tworzywa sztuczne. W polsce wzrost zapotrzebowania wynósł 7% a w Europie 0,3% podała Fundacja PlasticEurope Polska. Tymczasem UE zwiększa nacisk na odejście od tworzyw sztucznych.

Czytaj dalej...