Menu
A+ A A-

XIII Forum Promocji Turystycznej - promocja Polski Wyróżniony

Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są Prezes POT oraz Rada POT Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są Prezes POT oraz Rada POT mat.pras

Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną utworzoną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i za granicą.

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej. Działalność rozpoczęła 1 stycznia 2000 r. Nadzór na Polską Organizacją Turystyczną sprawuje minister właściwy do spraw turystyki, którym obecnie jest Minister Sportu i Turystyki.

Do głównych działań podejmowanych przez POT należą promocja Polski jako kraju atrakcyjnego dla turystów – nowoczesnego, z wysokimi standardami usług i korzystnymi cenami. Polska Organizacja Turystyczna organizuje stoiska narodowe na największych krajowych i zagranicznych targach turystycznych, na których wystawcami są przedstawiciele branży turystycznej i samorządów lokalnych. Ponadto, zaprasza na wizyty studyjne zagranicznych dziennikarzy i touroperatorów w celu zaprezentowania Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, co znajduje odzwierciedlenie w artykułach o Polsce i ofertach wyjazdów do naszego kraju.

Organami Polskiej Organizacji Turystycznej są Prezes POT oraz Rada POT. Rada składa się z przedstawicieli administracji rządowej, jednostek lub ogólnopolskich reprezentacji samorządu terytorialnego, samorządu gospodarczego i samorządu zawodowego, przewoźników oraz stowarzyszeń działających w dziedzinie turystyki. Obecnie Prezesem POT jest Rafał Szmytke.

Zagraniczne Ośrodki POT

Swoje zadania na rzecz promocji i rozwoju turystyki polskiej realizuje zarówno w kraju, jak i za granicą. Obecnie POT posiada 16 Zagranicznych Ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej, z czego 12 zlokalizowanych jest w Europie, jeden w Stanach Zjednoczonych w Nowym Jorku, w Izraelu w Tel Awiwie, w Japonii w Tokio oraz w Chinach w Pekinie. ZOPOT-y powoływane są w celu realizacji zadań statutowych POT na obszarach swojego działania. Ich obecność na danym rynku ułatwia gromadzenie informacji dotyczących wyjazdów z danego kraju, analizę danych pozyskiwanych z różnych źródeł, pozwala na bezpośrednie i stałe kontakty z mediami oraz przedstawicielami branży, a także z konsumentami, którzy planują podróż do Polski. Informacje i wiedza gromadzone przez Ośrodki, których bez ich pracy nie byłoby można pozyskać, stwarzają podstawy tworzenie planów i strategii POT.

Nowoczesne narzędzia komunikacji

POT prowadzi Narodowy Portal Turystyczny (NPT) www.polska.travel dostępny w 24 wersjach językowo-rynkowych oraz system CRM (customer relationship management – system do zarządzania relacjami z klientami) z własną bazą klientów i mechanizmem tworzenia i wysyłki newsletterów (e-mail marketing).

Polska Organizacja Turystyczna pracuje nad rozbudową i unowocześnieniem Polskiego Systemu Informacji Turystycznej (PSIT). Całość działania realizowana jest przy ścisłej współpracy z Forum Informacji Turystycznej oraz poszczególnymi regionami, w których ROT-y – zgodnie z założeniem systemu – pełnią funkcję regionalnych koordynatorów.

Poland Convention Bureau

Od 2002 roku w ramach struktury Polskiej Organizacji Turystycznej działa Poland Convention Bureau (PCB). Jest ono jednostką odpowiedzialną za promocję Polski jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji spotkań i wydarzeń biznesowych. Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej jest jednym z członków – założycieli Strategicznego Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux (Strategic Alliance of the National Convention Bureaux of Europe) oraz stowarzyszeń branży spotkań: Union of International Associations i International Congress and Convention Association.

Współpraca kluczem do sukcesu

POT współpracuje z przedstawicielami władzy rządowej – wojewodami, jednostkami samorządu terytorialnego, z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polską Izbą Turystyki oraz innymi podmiotami branży turystycznej, a także stowarzyszeniami działającymi w tej dziedzinie. Efektem tej współpracy są licznie organizowane imprezy promujące wśród krajowych i zagranicznych turystów regiony, miasta i poszczególne lokalne produkty turystyczne. Wspólnie organizowane są także stoiska na targach, konkursy, seminaria i konferencje. POT zajmuje się także drukiem wydawnictw promocyjnych o Polsce. Materiały POT promujące turystykę aktywną, biznesową, uzdrowiskową, ukazujące walory turystyczne miast i regionów, w tym zabytki UNESCO, a także inne ciekawostki, które mogą zainteresować potencjalnego turystę wydawane są w 12 wersjach językowych.

Kluczowe projekty POT

Wśród jednych z największych i najbardziej prestiżowych projektów realizowanych przez POT znajduje się Konkurs na “Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat POT”, który odbywa się od 2003 roku i stał się już tradycją. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych oraz ich popularyzację, a także wspieranie inicjatyw regionalnych i lokalnych, których efektem jest tworzenie produktów turystycznych. Co roku laureatami zostają nowe i często jeszcze nie poznane przez turystów produkty turystyczne. W 2023 roku odbywa się jego jubileuszowa XX edycja.

Polska Organizacja Turystyczna odpowiedzialna była także za obsługę Polskiego Bonu Turystycznego oraz działania promocyjne w kontekście turystyki rodzinnej, wypoczynku polskich rodzin i rozwoju turystyki krajowej. W ramach projektu realizowany był dwuetapowy program Certyfikacji Podmiotów Turystycznych, mający na celu podniesienie atrakcyjności oraz bezpieczeństwa oferty turystycznej w Polsce. We wrześniu 2021 roku zainaugurowano projekt Mobilnego Centrum Edukacji Turystyczna Szkoła – interaktywnej przestrzeni dla uczniów obfitującej w liczne atrakcje cyfrowe i analogowe, takie jak okulary VR, trenażery, robot humanoidalny czy tablety multimedialne, która ma zachęcić najmłodszych do podróżowania oraz korzystania z Polskiego Bonu Turystycznego przy okazji rodzinnych wyjazdów lub zorganizowanego wypoczynku młodzieży.

Artykuł powstał w ramach współpracy partnerskiej z Polską Organizacją Turystyczną, www.pot.gov.pl.

Żródło: WarszaTurystyka.pl

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas