Menu
A+ A A-

Grupa CCC ogłosiła strategię zrównoważonego rozwoju Wyróżniony

Grupa CCC ogłosiła strategię zrównoważonego rozwoju

Grupa CCC opublikowała szczegółową strategię zrównoważonego rozwoju, będącą jednym z filarów strategii biznesowej grupy na lata 2020-2022 "Go.22". Jej obszary to odpowiedzialny produkt, odpowiedzialność względem środowiska naturalnego, odpowiedzialność względem pracowników oraz wobec społeczeństwa.

"Wiodącym celem zrównoważonego rozwoju jest minimalizacja negatywnego wpływu prowadzonej działalności na otoczenie poprzez dalsze obniżenie wskaźników emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie wykorzystywanej energii elektrycznej oraz redukcja ilości odpadów (w każdym aspekcie o 7% w perspektywie roku 2022) i wdrożenie zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Kolejne działania prośrodowiskowe to większa liczba ekologicznych linii produktowych "Go for Nature" oraz zwiększenie do 80% udziału opakowań kartonowych nadających się do recyklingu" - czytamy w komunikacie.

"Dobrane przez CCC wskaźniki odnoszą się do wszystkich analizowanych obszarów, zarówno tych, w których wiele inicjatyw jest już realizowanych, jak i tych, w których firma dopiero planuje rozpocząć działania i widzi potencjał do poprawy. Ciągły monitoring oraz analiza danych z lat poprzednich pomagają nam w identyfikacji obszarów wrażliwych i takich, w których możemy zrobić jeszcze więcej dla środowiska, społeczności czy bezpieczeństwa w perspektywie trzech najbliższych lat" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

"W najbliższych trzech latach planujemy rozwinąć ofertę produktów przyjaznych środowisku m.in. wprowadzając większą liczbę ekologicznych linii produktowych, zwiększając udział skór ekologicznych w produkcji i współpracując wyłącznie z dostawcami, którzy podpiszą tzw. Kodeks Postępowania CCC, zawierający zobowiązania środowiskowe i społeczne lub z takimi, których regulacje wewnętrzne są zbieżne z naszymi zasadami" - dodał prezes.

Obecnie 15% skór wykorzystywanych w produkcji pochodzi z certyfikowanych, przyjaznych środowisku garbarni (posiadających certyfikat Leather Working Group). Grupa planuje zwiększać ich udział co roku o 2 pkt proc.

W ramach wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego CCC planuje także uruchomienie w Polsce pilotażowego programu zbiórki i odpowiedniego zagospodarowania używanego obuwia, co z powodzeniem zostało przeprowadzone w Szwajcarii w ubiegłym roku (zebrano 513 ton obuwia).

W nowych inwestycjach własnych grupa wykorzystuje wyłącznie energooszczędne technologie, energię ze źródeł odnawialnych, w tym własne instalacje fotowoltaiczne oraz przechodzi na inteligentne systemy zarządzania budynkami.

"Działania podjęte w ramach odpowiedzialnej ochrony środowiska mają na celu przeciwdziałanie kryzysowi klimatycznemu oraz osiągnięcie długoterminowych korzyści dla środowiska, z myślą o przyszłych pokoleniach. Od 2020 roku CCC z większą dokładnością mierzy ślad węglowy i będzie go zmniejszać w kolejnych latach. Przyjmując dokładniejsze mierniki, możemy formułować i wdrażać działania naprawcze oraz mierzyć ich postępy. Wprowadzamy także zasady gospodarki obiegu zamkniętego co przełoży się na jeszcze mniejszą ilość odpadów i mniejsze zapotrzebowanie na surowce" - powiedział wiceprezes ds. strategii CCC Karol Półtorak.

W 2020 roku torby foliowe znikną ze wszystkich sklepów Grupy CCC. W 2021 roku 70% opakowań produkcji własnej będzie pochodzić z recyklingu, a w 2022 roku 80% tych opakowań będzie nadawać się do ponownego recyklingu, podano także.

"W Centrum Badań i Rozwoju CCC pracujemy nad innowacyjnymi koncepcjami pakowania produktów, dystrybucji obuwia czy prototypem urządzenia sklejającego opakowania do butów. Wymiernymi, docelowymi efektami tych prac będzie dalsza optymalizacja zużycia materiałów i surowców, rozwój technologii dystrybucji obuwia, obniżenie kosztów pakowania oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko" - powiedział wiceprezes ds. logistyki i produkcji CCC Mariusz Gnych.

Grupa CCC na koniec 2019 roku zatrudniała 15 257 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty), z czego 88% stanowiły kobiety, a 12% mężczyźni. Nadrzędnym celem w tym obszarze jest zapewnienie pracownikom rozwoju na rynku polskim i międzynarodowym, w oparciu o kulturę różnorodności i równości.

"2019 rok i I półrocze 2020 były okresem intensywnych zmian, transformacji cyfrowej, a następnie działania w zupełnie nowym otoczeniu rynkowym dotkniętym przez pandemię. Jako CCC wykorzystaliśmy jednak ostatni kryzys jako katalizator zmian. Dzięki naszym pracownikom możemy dalej realizować plany rozwoju, w tym także ambitny plan uzyskania wysokiego ratingu MSCI ESG, który jest miarą działalności firm na całym świecie pod kątem odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Dwa lata temu, kiedy pierwszy raz pojawiliśmy się w tym rankingu, dostaliśmy ocenę BB (5. stopień w 9-stopniowej skali). W 2019 r. uzyskaliśmy już ocenę BBB, czyli o jeden punkt wyższą. Dziś plasujemy się w połowie stawki, ale w perspektywie roku 2022 mamy ambicję dołączyć do prestiżowej grupy A, która łączy światowych liderów zrównoważonego rozwoju biznesu" - podsumował Czyczerski.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas