Menu
A+ A A-

Kolejny rekord viaTOLL Wyróżniony

Kolejny rekord viaTOLL fot. freeimages.com

W 2015 roku dzięki systemowi viaTOLL przekazano ponad 1,55 mld zł do Krajowego Funduszu Drogowego. To rekordowa kwota w historii działania systemu.

Kwota 1,55 mld zł jest o 9,3 proc. wyższa niż ta, przekazana do KFD w 2014 roku. Stabilny wzrost przychodów wynika ze zwiększającego się wolumenu przewozów oraz dalszego rozszerzania sieci dróg płatnych (o 251 km w czerwcu 2015 roku).

Od momentu uruchomienia w dniu 1 lipca 2011 r. do końca grudnia ubiegłego roku system viaTOLL zarobił już ponad 5,49 mld zł. W tej kwocie zawarte są przychody zarówno z systemu elektronicznego, jak i poboru manualnego na autostradach A2 i A4. Wszystkie przychody wygenerowane przez system viaTOLL trafiają bezpośrednio na konto KFD i przeznaczane są na dalsze inwestycje w budowę nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej w Polsce.

Drogi, które zarabiają

W minionym roku najwyższe przychody w ramach systemu viaTOLL wygenerowała autostrada A4 (399,45 mln zł), a w następnej kolejności – droga ekspresowa S8 (208,86 mln zł) oraz autostrada A2 (156,59 mln zł). W pierwszej dziesiątce znalazły się również kolejno drogi: A1, S7, S3, DK92, S1, S6 oraz po raz pierwszy A8 z przychodem na poziomie 24,77 mln zł. Co ciekawe, spadki wpływów dotyczą tras: A2 z 158 mln zł do 157 mln zł, S7 z 90 mln zł do 87 mln zł, DK92 z 50,5 mln zł do 47,5 mln zł oraz S6 z 26,5 mln zł do 25,5 mln zł.

Analiza wpływów miesięcznych, podobnie jak w poprzednich latach, wykazuje sezonowe wzrosty w okresach przedświątecznych i wakacyjnych.

Kto i jak korzysta

Obecnie w systemie zarejestrowanych jest 523 tys. umów (wzrost rok do roku o 10,2 proc.) i nieco ponad 929 tys. pojazdów. Największą grupę zarejestrowanych przewoźników w systemie viaTOLL w dalszym ciągu stanowią Polacy (61,3 proc.), ale odsetek ten spadł w porównaniu do roku poprzedniego o 1,7 p.p. Inaczej niż w przypadku systemów działających w innych krajach europejskich, w systemie viaTOLL cały czas przybywa pojazdów, których właściciele rozliczają się na podstawie przedpłaty (pre-pay) – jest to obecnie 82,3 proc. Zaledwie 17,7 proc. taboru prowadzi spedycję na podstawie umów z odroczonym terminem płatności (post-pay).

Ekologia dzięki viaTOLL

Poprzedni rok przyniósł dalsze pozytywne zmiany w strukturze flot samochodowych zarejestrowanych w systemie viaTOLL. Zróżnicowanie stawek opłat względem „ekologiczności" pojazdów zdało egzamin. Po 4,5 roku działania systemu prawie 60 proc. rejestracji wskazuje na klasy emisji od Euro 4 do Euro 6, a o połowę spadł udział klas Euro 3, Euro 2 i Euro 1.

Nowości w systemie

W 2015 r. operator systemu wraz z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przygotował szereg usprawnień dla użytkowników. W ciągu roku uruchomiono trzy narzędzia: e-Notę (bezpośredni, elektroniczny dostęp do not obciążeniowych, które są dokumentami księgowymi przesyłanymi co miesiąc użytkownikom), powiadomienie SMS (usługa dla rozliczających się za pomocą konta przedpłaconego. Gwarantuje natychmiastowy dostęp do informacji o stanie salda za pomocą wiadomości tekstowej) oraz aplikację mobilną na platformy Android oraz iOS. Dzięki niej użytkownik może między innymi sprawdzać saldo i na bieżąco doładowywać konto za pomocą karty płatniczej lub flotowej, a także ma stały dostęp do ogólnych informacji o umowie oraz interaktywnej mapy Miejsc Obsługi Klienta.

Ważną zmianą była też nowelizacja ustawy o drogach publicznych. Podstawowa zmiana dotyczy uproszczenia zasad odpowiedzialności administracyjnej użytkowników dróg za uchylanie się od obowiązku uiszczania opłaty. Chodzi tu przede wszystkim o ustawowe przeniesienie odpowiedzialności administracyjnej za większość naruszeń z kierowcy na właściciela pojazdu, obniżenie taryfikatora kar oraz wprowadzenie zasady jednej kary w ciągu doby. Dodatkowo, ujednolicono również kwestię zwolnień z opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd autostradą dla pojazdów służb mundurowych oraz służb specjalnych i ratowniczych.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas