Menu
A+ A A-

Finansowa pomoc MSP Wyróżniony

Finansowa pomoc MSP www.sxc.hu

Już 10 tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z pożyczek i poręczeń na kwotę ponad 1,8 mld zł.

W ramach unijnej inicjatywy JEREMIE przekazywał je Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który zarządza tym programem w sześciu województwach. 10-tysięczna umowa została podpisana z przedsiębiorcą, prowadzącym działalność w województwie pomorskim. Część środków regionalnych programów operacyjnych sześciu województw – łącznie około 1,8 mld zł (w tym ponad 287 mln zł pochodzących z programu województwa pomorskiego) - zostało przeznaczonych na zwrotne wsparcie dla firm, w ramach inicjatywy JEREMIE. Środkami tymi zarządza (na zlecenie władz regionalnych) BGK – pełniąc rolę Menadżera Funduszy Powierniczych. Pomimo, iż realizacja inicjatywy JEREMIE rozpoczęła się później, niż udzielanie dotacji unijnych,  realizowana jest w szybkim tempie, co sprawia, iż co miesiąc blisko 700 firm otrzymuje wsparcie na rozpoczęcie inwestycji lub poszerzenie działania.

BGK podpisał dotąd 99 umów na realizację projektów JEREMIE – umowy zostały zawarte z 60. pośrednikami finansowymi (niektóre z tych instytucji podpisały z BGK kilka umów). Dotychczas przekazano do dyspozycji pośredników ponad 1,5 mld zł, z czego w ramach produktów gwarancyjnych ok. 600 mln zł, a w ramach produktów pożyczkowych - ok. 900 mln zł. Partnerami BGK we wdrażaniu inicjatywy JEREMIE są zarówno mniejsze podmioty, działające na rynku lokalnym (fundusze poręczeniowe, pożyczkowe i banki spółdzielcze), jak i instytucje o większym obszarze działania, w tym banki sieciowe, agencje rozwoju regionalnego, fundusze i fundacje działające na rzecz rozwoju i wspierania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach umowy podpisanej 23 kwietnia o wartości 15 mln zł pośrednik (Bank Spółdzielczy w Czersku) będzie udzielał pożyczek mikro- i małym przedsiębiorcom z terenu woj. pomorskiego. Z kolei, dziesięciotysięczna umowa została zawarta z Krzysztofem Połczyńskim, prezesem „Interbis” Sp. z o.o.

Inicjatywa JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises - Wspólne zasoby dla małych i średnich przedsiębiorstw) to inicjatywa pozadotacyjnego wsparcia, której celem jest odejście od tradycyjnego, dotacyjnego wsparcia sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, na rzecz zwrotnych instrumentów finansowych (niskooprocentowanych kredytów, pożyczek, poręczeń). Jej ideą jest wsparcie  podmiotów z sektora MŚP w sprawnym i elastycznym finansowaniu ich działalności. W Polsce inicjatywa JEREMIE jest wdrażana na poziomie regionalnym w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. BGK pełni rolę Menadżera Funduszy Powierniczych JEREMIE w sześciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, pomorskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim i od grudnia 2012 w mazowieckim.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas