Menu
A+ A A-

Wolą obligacje w portfelach

Wolą obligacje w portfelach www.sxc.hu

Lutowa emisja obligacji skarbowych pokazała, że inwestorzy indywidualni chętnie wykorzystują zalety, jakie cechują ten typ papieru dłużnego. Jedną z nich jest zamiana, czyli zakup obligacji z nowej emisji z dyskontem.

Na tej drodze nabywcy zakupili obligacje o wartości stanowiącej 41,5 proc. ogólnej sprzedaży. Ogólny wynik sprzedaży obligacji skarbowych w lutym 2013 r. utrzymał się na zbliżonym do styczniowego poziomie. W drugim miesiącu tego roku sprzedano w sumie ponad 1,1 mln szt. dłużnych papierów skarbowych na ogólną kwotę 111, 8 mln zł. Z tego najwięcej dwuletnich (DOS0215) - 335. 972 szt. na kwotę 33,6 mln zł. i czteroletnich (COI0217) - 370.070 na ogólną sumę 37 mln zł. Mniejszym zainteresowaniem cieszyły się papiery trzy- i dziesięcioletnie.

- Analiza wyników sprzedaży z lutego wskazuje, że blisko połowa obligacji została nabyta w drodze zamiany. Oznacza to, że możemy wyłonić silną grupę lojalnych inwestorów o wysokiej świadomości finansowej, dla których ten rodzaj instrumentu finansowego jest ważnym składnikiem portfela – mówi Anna Suszyńska, wicedyr. w departamencie długu publicznego w ministerstwie finansów.

Do czerwca ub.r. w drodze zamiany nabywca mógł oszczędzać tylko poprzez ten sam rodzaj obligacji. Co oznacza, że jeżeli miał w portfelu obligacje dwuletnie DOS, to w terminie wskazanym w liście emisyjnym, mógł je zamienić tylko na obligacje dwuletnie z kolejnej emisji. Od czerwca minionego roku nabywca decydując się na zakup obligacji z kolejnej emisji, ma całkowitą dowolność w wyborze rodzaju papieru dłużnego. - W praktyce oznacza to, że ktoś, kto wcześniej nabywał obligacje czteroletnie, może teraz zdecydować się na zakup po cenie z dyskontem np. obligacji dwuletnich lub innych – wyjaśnia Suszyńska.

- Zmiana ta, była bardzo korzystna dla naszych klientów. Dała możliwość wyboru rodzaju obligacji skarbowych nabywanych w ramach zamiany. Klienci podejmują zatem decyzje o przedłużeniu inwestycji z uwzględnieniem całej dostępnej oferty – tłumaczy Małgorzata Jabłońska z Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

W lutym najwięcej nabywców zdecydowało się na zakup z dyskontem obligacji dwuletnich - wartość zamiany wyniosła 25.385 tys. zł, co stanowiło niemal 76 proc. całej wartości sprzedaży. Inwestorzy zaoszczędzili dzięki temu w sumie 25.410 zł. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także obligacje czteroletnie. W przypadku pozostałych rodzajów obligacji wartości zamiany były niższe.

Tradycyjnie obligacje skarbowe bardzo dobrze sprzedają się w grupie osób powyżej 50 roku życia, a szczególnie wśród osób w wieku 60+. Nabywcy ci stanowią trzon kupujących.

Według danych regionalnych najchętniej inwestowano w województwie mazowieckim. Nabyto tam blisko 24 proc. wszystkich obligacji.

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów. Emitent (Skarb Państwa) pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki pożyczkowe potrzeby budżetu państwa.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas