Menu
A+ A A-

Obligacje na wakacje

Obligacje na wakacje www.sxc.hu

W czerwcu Ministerstwo Finansów zdecydowało się na utrzymanie oprocentowania papierów skarbowych oferowanych inwestorom indywidualnym na poziomie z maja.

Do nabycia w obecnym miesiącu jest 25 mln obligacji o wartości nominalnej wynoszącej 2,5 mld zł. Dla obligacji dwuletnich oprocentowanie wynosi 3 proc. w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat. Pozostałe obligacje mają oprocentowanie zmienne i jest ono w każdym przypadku wyliczone dla pierwszego okresu odsetkowego. Obligacje trzyletnie – oprocentowanie 3,3 proc. W okresach kolejnych będzie wyliczane w oparciu o iloczyn stawki bazowej WIBOR 6M. Obligacje czteroletnie – oprocentowanie 3,5 proc. W latach kolejnych będzie wyliczane w oparciu o sumę inflacji i marży wynoszącej 1,25 proc. Obligacje dziesięcioletnie - oprocentowane są na poziomie 4 proc. w pierwszym roku oszczędzania. W latach kolejnych będzie wyliczane w oparciu o sumę inflacji i marży w wynoszącej 1,5 proc.

Obligacje to produkt adresowany do każdego obywatela, dlatego koszt jednej sztuki, został ustalony na poziomie 100 zł. Obligacje można nabyć: przez internet - poprzez stronę www.zakup.obligacjeskarbowe.pl lub dla posiadaczy konta Inteligo ze strony www.inteligo.pl; przez telefon (801 310210 lub 81 535 66 55) lub w placówce PKO BP oraz Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

- Zakup obligacji nie wiąże się z kosztami dodatkowymi. Klient dokonując zakupu obligacji nie ponosi żadnych opłat, co oznacza, że całość zainwestowanych przez niego środków jest lokowana - zwraca uwagę Małgorzata Jabłońska, menedżer zespołu rynku pierwotnego w Domu Maklerskim PKO BP.

Obligacje skarbowe to dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra finansów. Emitent pożycza od nabywcy obligacji pewną sumę pieniędzy i zobowiązuje się ją zwrócić w określonym terminie (wykupić obligacje) oraz wypłacić odsetki. Wykup obligacji wraz z wypłatą należnych odsetek następuje ze środków budżetu państwa. Obligacje skarbowe to forma oprocentowanej pożyczki pieniężnej zaciąganej przez Skarb Państwa u osób zakupujących obligacje. Skarb Państwa finansuje z tej pożyczki potrzeby pożyczkowe budżetu państwa (w tym deficyt i spłaty zaciągniętego wcześniej zadłużenia).

{jumi [*9]}

 

 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas