Menu
A+ A A-

FUS, PPK, OFE - bezpieczniejsze emerytury Wyróżniony

Bezpieczenijsze emerytury dzieki PPK, OFE Bezpieczenijsze emerytury dzieki PPK, OFE mat.pr

Pakiet reform systemu emerytalnego, wprowadzenie PPK, reforma OFE i związane z tym zmniejszenie roli FUS popierają Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) oraz Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Dzięki wprowadzeniu pracowniczych planów kapitałowych (PPK), Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS) - który obecnie pobiera 97% składek i wpłat emerytalnych - przestanie być instytucją, od której niemal w całości zależy dochód ubezpieczonych w okresie emerytury.

Jednym z podstawowych wyznaczników poziomu bezpieczeństwa systemu emerytalnego - w szczególności w okresie rosnących wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństw oraz stabilnością finansów publicznych - jest stopień dywersyfikacji źródeł finansowania wypłacanych świadczeń.

Według prognoz ZUS, deficyt w polskim powszechnym systemie emerytalnym osiągnie najwyższe wartości w relacji do PKB w latach 2025-2030. Wynika to z zachodzących procesów demograficznych - zmieniających relację ubezpieczonych do świadczeniobiorców oraz z kontynuacji wypłat emerytur - których wysokość była ustalana w oparciu o zasady określone przed reformą z 1999 r.

"Poprawa bezpieczeństwa będzie przede wszystkim dotyczyła tych ubezpieczonych, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w PPK. Składki do OFE stanowią część obowiązkowej składki emerytalnej, w związku z czym ich rola nie ma bezpośredniego wpływu na łączny poziom składek i wpłat o charakterze emerytalnym. Jednak reforma OFE będzie miała wpływ na skłonność do uczestnictwa w PPK oraz pozostałych formach oszczędzania długoterminowego” - mówi przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski.

“Z tego względu za najkorzystniejsze z punktu widzenia sytuacji przyszłych emerytów należy uznać wdrożenie najnowszej rządowej propozycji reformy OFE. Im wyższy uzyskuje się poziom finansowania w systemie emerytalnym oraz programach długoterminowego oszczędzania, tym w oczywisty sposób można oczekiwać proporcjonalnie wyższych świadczeń i wypłat w przyszłości" - dodaje przewodniczący FPP, prezes CALPE Marek Kowalski.

Tym, co może ubezpieczonym zapewnić efektywnie funkcjonujący filar kapitałowy w połączeniu z programami dobrowolnego oszczędzania, jest większa różnorodność strumieni finansujących wypłatę emerytur, uważa Łukasz Kozłowski, główny ekonomista FPP, ekspert CALPE.

"W ten sposób mogą zostać złagodzone skutki materializacji jednego z istniejących czynników ryzyka, np. pogorszenia sytuacji na krajowym rynku pracy. To negatywnie odbija się na przypisie składki determinującym finalną wysokość świadczeń w bazowym systemie repartycyjnym, ponieważ emerytura z II oraz III filaru powiązana jest również z wynagrodzeniem czynnika kapitału, a część aktywów funduszy emerytalnych stanowią zagraniczne akcje oraz papiery wartościowe pozostałego typu" - powiedział Kozłowski.

Ostatnio zmienianyśroda, 05 czerwiec 2019 10:22
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas