Menu
A+ A A-

Przegląd informacji ze spółek ISBNews Wyróżniony

Mirbud podpisał umowę z Zakładem Komunalnym w Opolu na budowę Stadionu Miejskiego Mirbud podpisał umowę z Zakładem Komunalnym w Opolu na budowę Stadionu Miejskiego mat.pras

Przegląd informacji ze spółek ISBNews,

Globe Trade Centre (GTC)

zawarł z Erste Group Bank, Santander Biuro Maklerskie oraz Wood & Company Financial Services warunkową umowę plasowania akcji oraz rozpoczął proces przyspieszonego budowania księgi popytu (ang. accelerated book building) w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 97 111 024 akcji zwykłych na okaziciela serii O, podała spółka.

Dino Polska

podpisała trzy umowy na kredyt inwestycyjny na łącznie 352 mln zł celem finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów oraz zaplecza logistycznego, podała spółka.

PKN Orlen, Grupa Lotos i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG)

podpisały porozumienie z NSZZ Solidarność nt. gwarancji warunków pracy po fuzji tych trzech spółek, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Unibep

podpisał umowę na realizację w formule "pod klucz" zadania pn. "Dostosowanie źródła ciepła w Energetyce Cieszyńskiej do obowiązujących przepisów ochrony środowiska", podała spółka. Wynagrodzenie wynosi ok. 33,9 mln zł netto.

Przyszły rok będzie znacznie trudniejszy niż obecny dla rynków akcji, ze wskaźnikiem WIG wahającym się w zakresie plus 10% - minus 10% i jeszcze dokładniejszą selekcją spółek. Rok 2022 będzie natomiast sprzyjał inwestycjom w obligacje - nie tylko skarbowe i nadszedł dobry moment, aby je akumulować, uważają zarządzający Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)

podpisał z firmą leasingową PSA Finance Polska umowę w ramach realizacji programu "Mój elektryk", podał bank. To kolejna firma, z którą w ramach umowy zawartej 8 września br. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) BOŚ nawiązał współpracę przy wdrażaniu programu.

Orange Polska

planuje udostępnić operatorom swoją sieć mobilną, wprowadzając usługę MVNO w I poł. 2022 r., podała spółka.

Spółka Baltic Power

realizująca morską farmę wiatrową na Bałtyku o mocy 1,2 GW, powołana przez PKN Orlen w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power, w ciągu najbliższych sześciu miesięcy podpisze kluczowe dla projektu umowy, a zakontraktowani główni wykonawcy rozpoczną wybór i współpracę m.in. z lokalnymi dostawcami, poinformował prezes Baltic Power Jarosław Broda.

Pepco Group

jest "bardziej niż kiedykolwiek" pewne osiągnięcia wyniku EBITDA na poziomie 1 mld euro za 5-7 lat, spodziewa się także "dobrych wyników" sprzedaży w bieżącym roku obrotowym, poinformował ISBnews dyrektor generalny (CEO) Andy Bond.

Pepco Group

planuje zwiększyć nakłady inwestycyjne do ponad 200 mln euro w roku obrotowym 2022 (rozpoczętym 1 października br.) wobec 181 mln euro w ub.r. i planuje dalsze zwiększanie liczby otwarć nowych sklepów, w tym sieci PEPCO - do ponad 400 placówek, poinformował ISBnews dyrektor generalny (CEO) Andy Bond.

Pepco Group

ocenia, że bardzo prawdopodobnym scenariuszem jest jej wejście w skład indeksu największych spółek WIG20 w marcu 2022 r., poinformował ISBnews dyrektor generalny (CEO) Andy Bond.

Pedja Petronijevic János Gárdai 

zostali powołani przez radę nadzorczą Globe Trade Centre (GTC) do pełnienia funkcji członków zarządu, odpowiednio od 15 stycznia 2022 r. oraz nie później niż 1 lutego 2022 r., podała spółka.

Mirbud

podpisał umowę z Zakładem Komunalnym w Opolu na budowę Stadionu Miejskiego wraz z parkingami oraz infrastrukturą techniczną, podała spółka. Wartość umowy wynosi 208 731 000 zł brutto.

CEZ

podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) umowę kredytu na kwotę do 100 mln euro, podała spółka.

Photon Energy

sprzedał międzynarodowemu inwestorowi z branży energii odnawialnej 65% udziałów w Maryvale Solar Farm Pty. Ltd., spółce projektowej, która posiada wszystkie prawa do projektu i uzyskała pozwolenie na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy 125 MW w Maryvale w Australii, podała spółka.

Rada nadzorcza Open Finance

powołała Mieczysława Halka w skład zarządu Open Finance na trzyletnią kadencję, powierzając mu pełnienie funkcji prezesa zarządu, podała spółka. Wcześniej rada odwołała dotychczasowego prezesa Rafała Gulkę ze składu zarządu spółki.

Ryvu Therapeutics

otrzymało notyfikację, zgodnie z którą Galapagos postanowił skorzystać z prawa opcji - w ramach umowy o współpracy badawczo-rozwojowej - uprawniającej do uzyskania wyłącznej licencji do kontynuacji badań, rozwoju oraz komercjalizacji programu badawczego o potencjale terapeutycznym w obszarze chorób zapalnych w oparciu o cząsteczki odkryte i rozwinięte przez Ryvu, podała spółka. 

Celon Pharma

podpisał z Agencją Badań Medycznych umowę na realizację i dofinansowanie projektu komercyjnego badania klinicznego - rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA pn. "TransformRNA - mRNA Therapeutics generation platform", podała spółka. Całkowity koszt projektu wynosi 141,6 mln zł, a wysokość dofinansowania to ponad 83,5 mln zł.

PCF Group

podpisało umowę nabycia od estońskiej spółki OÜ Blite Fund 7 143 900 akcji spółki Incuvo stanowiących łącznie 50,01% kapitału oraz głosów na walnym zgromadzeniu. Cena nabycia akcji wyniosła 19 995 776 zł z opcją dodatkowej płatności nie wyższej niż 11,59 mln zł. 

Pepco Group

odnotowało 647 mln euro bazowej EBITDA w roku obrotowym 2020/2021 (kończącym się 30 września 2021), co oznacza wzrost o 46,2% r/r, podała spółka. Wzrost przychodów grupy w warunkach porównywalnych (LFL) wyniósł 6,5%.

Anwim

włączył do sieci Moya kolejne dwie stacje paliw, zlokalizowane w Krakowie oraz w Stryszowie (woj. małopolskie). Tym samym sieć Moya liczy obecnie 355 stacji paliw.

Movie Games VR

rozpoczęło prace nad grą o roboczym tytule "Fix My Spacecar" na platformę VR. Gra zostanie opracowana na podstawie własnego IP spółki. Movie Games VR przewiduje, że wydanie gry nastąpi do końca 2022 roku.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas