Menu
A+ A A-

Columbus Energy ma umowę opcji zakupu farmy fotowoltaicznej 254 MW Wyróżniony

Columbus Energy ma prawo nabycia praw do projektu, jeżeli sprzedający (lub podmiot powiązany ze sprzedającym) będzie zamierzał zbyć prawa do projektu na rzecz osoby trzeciej Columbus Energy ma prawo nabycia praw do projektu, jeżeli sprzedający (lub podmiot powiązany ze sprzedającym) będzie zamierzał zbyć prawa do projektu na rzecz osoby trzeciej mat.pras

Columbus Energy zawarł umowę opcji zakupu projektu farmy fotowoltaicznej o potencjalnej mocy ok. 254 MW, podała spółka. Cena wyniesie od 55 tys. euro do 85 tys. euro za każdy MW mocy przyłączeniowej.

"Na podstawie umowy, na każde żądanie Columbus, złożone nie później niż do 31 grudnia 2025 r. (ale nie później niż do dnia przypadającego w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę projektu), sprzedający sprzeda na rzecz Columbus wolne od wszelkich obciążeń wszelkie prawa do projektu za cenę ustaloną w umowie, zawierającą się w przedziale od 55 tys. euro do 85 tys. euro za każdy MW mocy przyłączeniowej wynikającej z warunków przyłączenia" - czytamy w komunikacie.

Columbus Energy ma prawo nabycia praw do projektu, jeżeli sprzedający (lub podmiot powiązany ze sprzedającym) będzie zamierzał zbyć prawa do projektu na rzecz osoby trzeciej do 31 grudnia 2025 r., ale nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę projektu.

"Ponadto, w dniu dzisiejszym zarząd otrzymał informację o podpisaniu przez sprzedającego, a tym samym zawarciu przez strony porozumienia, którego przedmiotem jest określenie współpracy w zakresie budowy i eksploatacji farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 2 600 MW, z tego z wydanymi lub opłaconymi warunkami przyłączenia ok. 180 MW. Zgodnie z porozumieniem, sprzedający odpowiedzialny będzie za realizację czynności przygotowawczych związanych z wyszukiwaniem lokalizacji pod realizację projektów oraz zapewnienie obsługi dokumentacyjno-formalnej do realizacji tych projektów, z kolei Columbus odpowiedzialny będzie za weryfikację i wsparcie merytoryczne w realizacji projektów, budowę i eksploatację tych projektów oraz zapewnienie finansowania na ich realizację" - czytamy dalej.

W porozumieniu strony uzgodniły wyłączność na podpisanie umowy o współpracy do 15 marca 2021 r. i w tym też terminie powinny zostać zawarte umowy na zakup przez Columbus ewentualnych projektów oraz zapłata za nie. Okres współpracy został określony na 5 lat.

"Wynagrodzenie jakie sprzedający otrzyma od Columbus za świadczone usługi, po uzyskaniu przez projekt prawomocnego pozwolenia na budowę będzie zawierało się w przedziale od 55 tys. euro do 85 tys. euro za każdy MW mocy przyłączeniowej" - podano także.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas