Menu
A+ A A-

Przegląd informacji ze spółek - ISBNews Wyróżniony

Przejęcie Grupy Polska Presse przez PKN Orlen ma na celu wzmocnienie działań koncernu - po przejęciu Ruchu Przejęcie Grupy Polska Presse przez PKN Orlen ma na celu wzmocnienie działań koncernu - po przejęciu Ruchu Photo by Alec Favale on Unsplash

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars wzrosła o 28,1% r/r do 776,5 mln zł w grudniu 2020 r., podała spółka.

Przejęcie Grupy Polska Presse przez PKN Orlen

ma na celu wzmocnienie działań koncernu - po przejęciu Ruchu - nakierowanych na rozwój segmentu detalicznego i zwiększenie portfela usług oferowanych klientom, poinformował prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Urząd Regulacji Energetyki (URE)

zatwierdził taryfy na dystrybucję energii na 2021 r. kolejnym dwóm z piątki największych operatorów systemów dystrybucyjnych: Enei Operator oraz Tauronowi Dystrybucja, podał Urząd.

J.W. Construction Holding

zawarł 151 umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży oraz płatnych rezerwacji w IV kwartale 2020 r. wobec 289 rok wcześniej. Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy za IV kwartał 2020 r. wynosi 35 sztuk (512 rok wcześniej), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Kruk

Nakłady na wierzytelności nabyte przez grupę Kruk wyniosły 344 mln zł w IV kwartale br. i były niższe o 12% w skali roku, podała spółka. Inwestycje te stanowią 75% wszystkich nabytych wierzytelności w 2020 roku.

Kurs akcji Answear.com

wzrósł na debiucie na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o 19,6% wobec ceny emisyjnej do 29,9 zł. Answear.com jest 434. spółką notowaną na głównym rynku GPW oraz 2. debiutem na tym rynku w 2021 roku.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW)

wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji Incuvo na rynku NewConnect, podała spółka. Producent gier VR dołączy do grona spółek publicznych 13 stycznia br. W tym dniu do obrotu wprowadzonych zostanie łącznie 13 053 735 akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i D o wartości nominalnej 0,5 zł każda.

JR Holding ASI

dokonał aktualizacji strategii rozwoju na lata 2020-2022, zgodnie z którą spółka zamierza osiągnąć do końca 2022 r. wartość aktywów w portfelu inwestycyjnym na poziomie 3 mld zł oraz rozpocząć pierwsze inwestycje w spółki zagraniczne i globalne, a także zainwestować w latach 2021-2022 środki w wysokości od 200 mln zł do 500 mln zł m.in. w projekty z obszaru Digital Business, podał JR Holding.

DeGenerals

producent gier o tematyce historyczno-militarnej, wchodzący w skład Grupy PlayWay - rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji. Zapisy na akcje wystartują 14 stycznia, a jeszcze w I półroczu 2021 r. spółka chce zadebiutować na rynku NewConnect.

e-Muzyka

Cena nabycia jednej akcji w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji e-Muzyka została podniesiona do 3,94 zł z 3,91 zł, podał wzywający - Empik oraz Trigon Dom Maklerski (podmiot pośredniczący).

Movie Games

w celu wprowadzenia na NewConnect kolejnej spółki zależnej poprzez transakcję połączenia lub odwrotnego przejęcia podmiotu już notowanego na tym rynku - wysłał zaproszenie do negocjacji warunków procesu połączenia władzom spółki K&K Herbal, dystrybutora suplementów diety, wyrobów medycznych oraz kosmetyków, podało Movie Games.

Ursus

w restrukturyzacji otrzymał od Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) oświadczenie o rozwiązaniu umowy pożyczki z 29 maja 2014 r. i wezwanie dłużnika do zapłaty wierzytelności w kwocie 15,5 mln zł, podała spółka. Jak wskazano w oświadczeniu, powodem jego złożenia jest brak spłaty kapitału pożyczki oraz odsetek.

Moody's Investors Service

utrzymał długoterminową ocenę depozytów Banku Pekao na poziomie A2, krótkoterminową ocenę depozytów na poziomie P-1 oraz stabilną perspektywę dla długoterminowej oceny depozytów, podał bank.

Bank Pekao

W wyniku przeprowadzenia przez Energę testów na utratę wartości aktywów trwałych grupy za II półrocze 2020 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej niektórych aktywów trwałych grupy (głównie aktywów wytwórczych konwencjonalnych i CHP), dzięki czemu możliwe stało się odwrócenie odpisów aktualizujących wartość tych aktywów na łączną kwotę 150 mln zł, podała spółka. Jednocześnie stwierdzono konieczność dokonania odpisów aktualizujących innych aktywów trwałych grupy w łącznej wysokości 18 mln zł.

Agora

nie zgadza się merytorycznie z decyzją prezesa UOKiK o zakazie dokonania koncentracji polegającej na przejęciu przez spółkę kontroli nad Eurozet i skorzysta z przysługującego jej odwołania od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, podała Agora.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas