Menu
A+ A A-

Medicalgorithmics miało 1,19 mln zł straty netto w II kw. 2020 Wyróżniony

Wpływ na poziom przychodów miała niższa o 16% liczba wyświadczonych usług medycznych związana z jednej strony z wybuchem pandemii koronawirusa Wpływ na poziom przychodów miała niższa o 16% liczba wyświadczonych usług medycznych związana z jednej strony z wybuchem pandemii koronawirusa mat.pras

- Medicalgorithmics odnotowało 1,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Strata operacyjna wyniosła 6,14 mln zł wobec 1,36 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 23,1 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 45,4 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 4,46 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 59,17 mln zł w porównaniu z 94,1 mln zł rok wcześniej. Strata EBITDA wyniosła 6,66 mln zł wobec 16,21 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I poł. 2020 przychody grupy wyniosły 59,2 mln zł i były niższe o 37% w ujęciu rok do roku. Wpływ na poziom przychodów miała niższa o 16% liczba wyświadczonych usług medycznych związana z jednej strony z wybuchem pandemii koronawirusa, a z drugiej - z trwającym procesem zmiany modelu biznesowego w Medi-Lynx, spółce zależnej działającej na terenie USA. Efektem tego procesu są niższe średnie stawki za badanie oraz - przejściowo - niższa liczba świadczonych usług. Ponadto, na poziom przychodów grupy w I poł. 2020 wpływ miała mniej korzystna struktura badań w porównaniu z I poł. 2019" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Koszty działalności operacyjnej w I poł. 2020 wyniosły 78 mln zł i były o 10% niższe w ujęciu rok do roku w związku z podjętymi działaniami dostosowawczymi wobec wybuchu pandemii koronawirusa. Najbardziej istotną pozycję w strukturze kosztów działalności operacyjnej (60%) stanowią koszty świadczeń pracowniczych, które zostały ograniczone w omawianym okresie o 5%, podano także.

"Największy wpływ pandemii koronawirusa na sprzedaż grupy miał miejsce w kwietniu br. - od tego czasu obserwowana jest poprawa w tym obszarze, co znajduje odzwierciedlenie w raportowanej liczbie wniosków o płatność. W porównaniu do danych za kwiecień 2020 roku, w maju, czerwcu i lipcu odnotowano wzrosty liczby wniosków o odpowiednio 32%, 36% i 50% w przeliczeniu na dzień roboczy" - czytamy dalej.

"Zgodnie z tym, co sygnalizowaliśmy po I kw. 2020, największy wpływ pandemii koronawirusa obserwowaliśmy w kwietniu. W kolejnych miesiącach sytuacja ulegała poprawie i odnotowywaliśmy systematyczny wzrost liczby rozpoczynanych sesji monitoringu oraz wniosków o płatność. Nie da się ukryć, że pandemia negatywnie wpłynęła na nasze plany w zakresie miesięcznej liczby świadczonych usług w tym roku, ale wierzymy, że najgorszy okres już za nami. Liczba wniosków o płatność w ostatnich miesiącach, w połączeniu z ograniczeniem kosztów pozwalają oczekiwać zauważalnej poprawy wyników w III kw. w porównaniu z II kw. br." - skomentował prezes Marek Dziubiński, cytowany w komunikacie.

Pomimo stanu pandemii i ograniczeniu aktywności biznesowych w wielu krajach, grupa osiągnęła satysfakcjonujące wyniki sprzedaży systemu PocketECG na rynkach poza USA, wskazano także.

"W I poł. 2020 sprzedano łącznie 1 102 nowe urządzenia, a największe przychody poza USA wygenerowano na rynku kanadyjskim. W wyniku pandemii w II kw. 2020 zaobserwowano spadek liczby badań u partnerów na pozostałych rynkach, jednak obecnie trend sprzedaży i liczby badań ulega znaczącej poprawie. Jeśli ten pozytywny trend się utrzyma, grupa oczekuje osiągnięcia zakładanych na rok 2020 wyników sprzedaży poza USA. W I poł. 2020 kontynuowano działania mające na celu wejście na nowe rynki zagraniczne. Podpisano m.in. listy intencyjne z firmami z Holandii, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii oraz z dużą grupą firm posiadającą swoje biura w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Pandemia opóźniła natomiast działania związane z wejściem na rynek Arabii Saudyjskiej i Korei Południowej oraz miała wpływ na tempo komercjalizacji PocketECG w Szwecji, Finlandii i Norwegii, a także w Emiratach Arabskich. Pierwsze wyniki sprzedażowe ze Skandynawii i Bliskiego Wschodu oczekiwane są w IV kw. 2020" - napisano w materiale.

W reakcji na spadek liczby badań, który w szczególności nasilił się na początku II kw. 2020, zarząd spółki podjął działania, których skutkiem było ograniczenie w II kw. 2020 kosztów operacyjnych o ponad 11 mln zł w porównaniu do I kw. 2020, co w połączeniu z otrzymaną pomocą w ramach Cares Act w USA przyniosło w II kw. 2020 skutek w postaci mniejszej o 2,5 mln zł straty operacyjnej w porównaniu do wyniku I kw. 2020, podano także.

"Pomimo pandemii kontynuujemy także proces zmiany modelu biznesowego w USA. Rozmowy prowadzone obecnie z ubezpieczycielami pozwalają nam sądzić, że cel polegający na posiadaniu portfolio podpisanych umów pokrywających 90% osób ubezpieczonych w USA do końca 2020 jest nadal w naszym zasięgu. Po pierwszym półroczu jesteśmy zadowoleni z rozwoju sprzedaży na rynkach poza USA - oczywiście pandemia wpłynęła na tempo ekspansji na niektórych z nich, ale biorąc pod uwagę rozwój biznesu jaki pomimo to osiągnęliśmy w I poł. 2020, wciąż mamy szansę zrealizować cel sprzedażowy, jaki postawiliśmy sobie na ten rok" - skomentował prezes.

Dziubiński podkreślił też, że pandemia nie ma większego wpływu na działalność badawczo-rozwojową spółki.

"Pracujemy nad nowymi funkcjonalnościami i nowymi urządzeniami, które pozwolą nam utrzymać przewagę technologiczną i reagować na zmieniające się potrzeby rynku. W obecnej sytuacji na znaczeniu zyskuje fakt, że PocketECG jest kompleksową platformą telemedyczną umożliwiająca w pełni zdalną diagnostykę, bez konieczności fizycznej wizyty u lekarza. Obecnie duża część badań w USA odbywa się w formie w pełni zdalnej - tj. urządzenie dostarczane jest bezpośrednio do domu pacjenta. Wiele wskazuje na to, że pandemia może przyspieszyć wprowadzanie tego typu zdalnych usług na innych rynkach - wskazuje na to m.in. dynamika rozmów prowadzonych przez nas w krajach Azji Południowo-Wschodniej, gdzie jeszcze w tym roku przeprowadzimy pilotaże technologii PocketECG" - powiedział prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 16,05 mln zł wobec 6,93 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas