Menu
A+ A A-

Granty PARP na rozwój przedsiębiorczości w Polsce wschodniej Wyróżniony

Granty PARP na rozwój przedsiębiorczości w Polsce wschodniej fot. Wikipedia

ARP przyznał kolejne granty na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na obszarze Polski Wschodniej.

100 mln zł przeznaczono na rozwój międzynarodowej aktywności firm MŚP. 79 mln zł przeznaczono na rozwój start-upów.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przeznacza kolejne transze środków finansowych na rozwój małego i średniego biznesu. Znaczna ich część trafia do Polski Wschodniej tj. na obszar województw warmińsko-mazurskiegho, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego.

100 mln zł na międzynarodową aktywność biznesu

27 lutego br. rozpoczyna się pierwsza runda naboru wniosków w konkursie „Internacjonalizacja MŚP”. O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej.

Wsparcie jest przeznaczone m.in. na: koszty usług doradczych obejmujących przygotowanie do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności, zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych i udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych. Pula środków w konkursie wynosi 100 mln zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

  1. 800 tys. zł (w przypadku wybrania co najmniej jednego rynku docelowego internacjonalizacji spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii) lub
  2. 550 tys. zł (w przypadku wybrania wyłącznie rynków docelowych internacjonalizacji z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii),

w tym w obu przypadkach:

- maksymalnie 30 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów usług doradczych dotyczących opracowania nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności MŚP;

- maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z zakupem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności oraz doradztwo z tym związane.

Maksymalna intensywność dofinansowania projektu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych.

I runda konkursu: 27 lutego – 29 marca 2018 r.
II runda konkursu: 30 lipca – 4 września 2018 r.

 

79 mln zł na rozwój start-upów

PARP podpisała 102 umowy na realizację projektów w ramach poddziałania 1.1.2 „Rozwój Startupów w Polsce Wschodniej” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. W naborze prowadzonym od czerwca 2016 r. wpłynęło 186 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 143 212 330 zł.

W sumie 102 start-upy otrzymały 78 926 693,84 mln zł na rozwój innowacyjnych produktów, m.in.: telemedyczny system wczesnego ostrzegania o zagrożeniu zdrowia osób starszych i urządzenie monitorujące zaburzenia rytmu serca, inteligentna platforma wykorzystująca Big Data do automatycznej diagnozy i naprawy stron www, a także ekologiczne bezobsługowe systemy do napowietrzania akwenów wodnych.

Wybrane do wsparcia PARP przedsięwzięcia biznesowe rozwijane były wcześniej w ramach programów inkubacji prowadzonych przez trzy Platformy startowe, sfinansowane w ramach poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”:

  • Hub of Talents, kierowaną przez Białostocki Park Naukowo – Technologiczny,
    • TechnoparkBiznesHub, kierowaną przez Kielecki Park Technologiczny,
    • Connect, kierowaną przez Lubelski Park Naukowo – Technologiczny.

                                                                                                  

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas