Menu
A+ A A-

Spodziewamy się nieznacznego wzrostu cen

Spodziewamy się nieznacznego wzrostu cen www.sxc.hu

W kwietniu po raz kolejny wyraźnie obniżyły się oczekiwania inflacyjne konsumentów. Spodziewaną przez nich średnią stopę inflacji w najbliższych 12. miesiącach określono na 1,1 proc.

Narodowy Bank Polski opublikował comiesięczny komunikat o oczekiwaniach inflacyjnych osób prywatnych. Sondowani w połowie kwietnia respondenci po raz kolejny wyraźnie obniżyli swoje prognozy. Miarę przewidywanego przez nich średniego wskaźnika CPI (inflacji) w kolejnych 12. miesiącach określono na 1,1 proc. Miesiąc wcześniej, w marcu, wynosiła ona 1,6 proc., a w lutym 2,2 proc.

Miarę tę określa się na podstawie struktury odpowiedzi na pytanie ankietowe oraz postrzegania przez respondentów bieżących zmian cen. Część osób ankietowanych w kwietniu mogła znać wskaźnik CPI za luty (wynosił on 1,3 proc.), z kolei respondenci sondowani w drugiej kolejności mogli już zapoznać się z podanym przez GUS w trakcie badania wskaźnikiem CPI za marzec, który wynosił 1,0 proc. Zauważalną zmianą w strukturze odpowiedzi na pytania ankietowe było zmniejszenie się grupy osób przewidujących, że ceny będą w przyszłości rosły szybciej niż dotychczas – w kwietniu uważało tak 16,4 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej 19,1 proc. Nieznacznie umocniła się (wzrost z 53,2 do 53,8 proc.) grupa osób spodziewających się, że ceny będą rosły w takim samym tempie jak ostatnio. I również nieznacznie zmniejszył się – z 17,7 do 17,2 proc. - odsetek twierdzących, że inflacja będzie zwalniać.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas