Menu
A+ A A-

Lepsze wyniki OFE

Lepsze wyniki OFE www.sxc.hu

Stopy zwrotu OFE (otwartych funduszy emerytalnych - tzw. II filar) w IV kwartale ub.r. były wysokie. Efektywność inwestycyjna funduszy była zdecydowanie wyższa niż przeciętnie w poprzednich kwartałach.

Wg ostatnich danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w głównej mierze było to konsekwencją sprzyjającej sytuacji na rynku finansowym, przejawiającej się wzrostami indeksów akcji (WIG o 8,5 proc., a WIG20 o 8,9 proc.). Stopy zwrotu uzyskane na rynku instrumentów dłużnych (5,8 proc.) także przekroczyły historyczne średnie. PTE (powszechne towarzystwa emerytalne - zarządzające OFE) nie wykorzystują zwiększonego limitu na akcje. Zmiana przepisów zwiększyła maksymalny limit na zaangażowanie OFE w lokaty w akcjach spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, początkowo do 42,5 proc. aktywów, a w 2012 roku do 45 proc. aktywów. W 2013 r. limit ten wynosi 47,5 proc. aktywów. Zysk netto PTE w IV kw. ub.r. wyniósł 188,5 mln zł i był wyższy o 11 proc. od zysku za poprzedni kwartał.

W całym roku PTE wypracowały 715 mln zł zysku netto, a żadne towarzystwo nie odnotowało straty. Rok wcześniej zysk netto PTE wyniósł 618,7 mln zł, a straty wykazywały dwa towarzystwa. W 2012 r. rentowność PTE poprawiła się, mimo spadku przychodów wynikającego z obniżenia składek przekazywanych do OFE, głównie za sprawą wprowadzenia zakazu akwizycji i związanego z tym spadku kosztów.

Wyraźnie widocznym efektem wprowadzenia zakazu akwizycji był bardzo duży spadek liczby członków zmieniających fundusz. W IV kwartale liczba transferów spadła do 1,5 tys. osób, a kwartał wcześniej nie przekroczyła 2,2 tys. osób. Przed wprowadzeniem zakazu w każdym kwartale OFE zmieniało 100-160 tys. członków.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas