Menu
A+ A A-

Edukacja nie dostosowana do rynku pracy

Edukacja nie dostosowana do rynku pracy www.sxc.hu

- Właściwie wszędzie na świecie biznes narzeka na edukację i poziom przygotowania absolwentów, ale w Polsce przybrało to niemal katastrofalne rozmiary - powiedział prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP), Cezary Kaźmierczak. W Warszawie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona edukacji dostosowanej do rynku pracy oraz działaniom podejmowanym w tym zakresie w województwie opolskim.

W spotkaniu udział wzięli: Ireneusz Jabłoński, członek zarządu Centrum im. Adama Smitha (CAS), Józef Sebesta, Marszałek województwa opolskiego oraz Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP.

- Dokonano reformy systemu edukacji niszcząc praktycznie całe szkolnictwo zawodowe w Polsce. W miejsce starego systemu, który nie posiadał żadnych istotnych wad systemowych, wprowadzono model amerykański, niestety bez zrozumienia jego istoty - powiedział Kaźmierczak..

W USA bowiem stopień licencjacki (Bachelor's degree) jest w istocie szkołą zawodową, w której nabywa się praktyczne umiejętności zawodowe i po jego ukończeniu jest się dobrze przygotowanym do pracy fachowcem. Na tym poziomie właściwie w ogóle nie wykłada się teorii. Teoria pojawia się dopiero na studiach magisterskich  (Master's degree), a i to najczęściej dopiero pod koniec. W Polsce w pogoni za tzw. wskaźnikiem scholaryzacji zaczęliśmy kształcić zbyt dużą liczbę młodzieży na poziomie studiów wyższych, w niewłaściwych  zawodach, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. W wielu specjalnościach cykl kształcenia jest zbyt długi  a same programy kształcenia maja zbyt mały komponent przedmiotów i zajęć praktycznych. Ponadto nie ma właściwie żadnej współpracy miedzy jednostkami kształcącymi, a  przedsiębiorstwami.

Rozpowszechniane jest przekonanie, że wykształcenie jest wartością samą w sobie - kształcimy dziesiątki tysięcy ludzi w zawodach, w których nigdy nie będą pracować!

Ten problem jest coraz bardziej dostrzegany zarówno przez biznes, jak i lokalne władze, które usiłują mu przeciwdziałać w ramach istniejącego obecnie prawa, nie czekając na działania rządu na poziomie narodowym, co w istniejącej sytuacji byłoby bardzo wskazane.

Województwo opolskie w ramach programów walki z depopulacją regionu postanowiło edukację ustanowić jednym ze swoich głównych  priorytetów. Z badań Centrum im. Adama Smitha wynika, że w województwie opolskim będzie popyt na pracę w trzech głównych obszarach i dlatego przygotowywane są eksperymenty pedagogiczne dla 3 typów szkół: technicznych, usług medyczno-opiekuńczych oraz ekonomicznych. Centrum m.in.  pracuje nad  zintegrowanym modelem kształcenia zawodowego na bazie średniej szkoły zawodowej - technikum zawodowego. W ramach proponowanych przez CAS projektów jest powołanie Wyższej Szkoły Zawodowej, która będzie kształciła absolwentów w bardziej praktycznym aspekcie i kierunkach, na które jest zapotrzebowanie na opolskim rynku pracy.

W planach przygotowanych przez CAS jest również przekształcanie lokalnych szkół w województwie w wielofunkcyjne centra cywilizacyjno-kulturalno-edukacyjne.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas