Menu
A+ A A-
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1032.

CSR otwiera bezpieczne możliwości

CSR otwiera bezpieczne możliwości

O najnowszych wyzwaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w PZU SA rozmawiamy z Piotrem Glen, Kierownikiem Zespołu Sponsoringu, Prewencji i CSR oraz Maciejem Hassa, Kierownikiem Zespołu ds.

Marki Pracodawcy i Młodego Talent.

Na jakich obszarach koncentruje się działalność CSR-owa Państwa firmy?

glen_piotrPiotr Glen: Kluczowe działania w obszarze zaangażowań społecznych PZU prowadzi wykorzystując przede wszystkim fundusz prewencyjny. To specyfika branży ubezpieczeniowej. Fundusz prewencyjny służy szeroko rozumianej poprawie bezpieczeństwa. PZU działa intensywnie w wielu obszarach. Do kluczowych możemy zaliczyć działania związane z poprawą bezpieczeństwa na drodze. Ściśle w tym zakresie współpracujemy z Policją oraz PSP i OSP. Naszym ważnym partnerem w tym zakresie jest także Stowarzyszenie Misie Ratują Dzieci, z którym w szczególny sposób otaczamy opieką dzieci poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych. Dbamy od wielu lat o bezpieczeństwo w górach i nad wodą, będąc strategicznym partnerem TOPR, GOPR i WOPR. Ponadto warto podkreślić, że dzięki rozbudowanej sieci placówek znamy doskonale lokalne potrzeby i ważnym odbiorcą naszych projektów społecznych są społeczności lokalne, a w szczególności gminy, dziesiątki szpitali, setki szkół, lokalne zakłady pracy. Dość powiedzieć, że rocznie realizujemy ponad 4000 przedsięwzięć w tzw. terenie. Wykorzystując fundusz prewencyjny nie zapominamy także o pracownikach. W tym roku zrealizowaliśmy duży projekt likwidacji palarni w budynku Centrali PZU. W wyniku podjętych działań przeprowadziliśmy dla chętnych palaczy sesje antynikotynowe, po których większość na dobre wzięła rozbrat z nałogiem. Natomiast w miejscu palarni powstała siłownia, na której każdy pracownik PZU może zadbać o tężyznę fizyczną. To wszystko przekłada się na to, że jesteśmy postrzegani jako partner odpowiedzialny i wrażliwy. Efektem naszych działań jest cykliczne raportowanie naszej działalności CSR w raporcie zaangażowań społecznych w międzynarodowym standardzie GRI, w wyniku czego znaleźliśmy w prestiżowym składzie Respect Indexu na GPW – indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie. To dla nasz prawdziwy powód do dumy!

Zostaliście Państwo sygnatariuszem Karty Różnorodności – jakie elementy zarządzania różnorodnością obowiązują w PZU?

HASSA_MACIEJMaciej Hassa: PZU dba o różne elementy związane z różnorodnością. Nasi pracownicy reprezentują różne pokolenia. Zdecydowanie najwięcej jest tych w przedziale 30-50 lat około 50 proc. Do 30 roku życia zatrudniamy kolejne 25 proc., a starszych niż 50 lat następne 25 proc. Jak widać PZU to firma wielu generacji. Wbrew wizerunkowi męskiej firmy pracuje u nas także sporo kobiet w ogólnym zatrudnieniu to około 60 proc. W naszej korporacji obowiązują procedury mające na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wszelkim nieprawidłowościom –przede wszystkim są to procedura antymobbingowa oraz compliance. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania zapisów naszego kodeksu etycznego. Jego wiele mówiącym mottem jest zdanie „Liczą się ludzie i poszanowanie ich dróg życiowych, dlatego PZU otwiera możliwości, które pozwalają im kształtować swoją przyszłość”. Dbamy więc o to, żeby nie narzucać pracownikom w jakikolwiek sposób jakiegokolwiek światopoglądu pozostawiając te sprawy ich prywatnej ocenie. To tylko niektóre z faktów pokazujących, że PZU jest firmą dbającą o różnorodność. W tym roku zostaliśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności. Byliśmy również Partnerem V Kongresu Kobiet prowadzonego pod hasłem „Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność”. Jako Partner braliśmy udział w panelach, debatach i działaniach Parku Kobiet a podczas Kongresu zaprezentowało się również istniejące od tego roku Stowarzyszenie Kobiety PZU.

Firmy społecznie odpowiedzialne poza działaniami na zewnątrz dbają o działania wewnętrzne. Proszę przybliżyć Państwa działania skierowane do pracowników?

Maciej Hassa: PZU dba o rozwój zawodowy pracowników ale troszczy się również o ich zdrowie i bezpieczeństwo, także finansowe. Zatrudnieni mogą zostać zapisani do Pracowniczego Programu Emerytalnego, do którego przekazywane jest dodatkowe 7 proc. z ich pensji, ponadto otrzymują darmową opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, oraz ubezpieczenie lekowe. Każdemu pracownikowi przysługuje również karta Fitprofit oraz możliwość zapisania się do jednej z grup sportowych w ramach PZU Sport Team. W ramach działań prewencyjnych prowadzone są m.in. szkolenia z bezpiecznej jazdy. Co ważne, kultura korporacyjna w Grupie PZU gwarantuje zachowanie właściwych proporcji między pracą a życiem osobistym. W zeszłym tygodniu w Centrali PZU otwarta została pierwsza w firmie siłownia dla pracowników. Projekt jej postania poprzedziły warsztaty dla pracowników pomagającymi im rzucić palenie. Siłownia powstała bowiem w miejscy palarni. Dzięki tym działaniom kilkadziesiąt osób w centrali firmy rzuciło palenie. Teraz w całej Polsce organizujemy kolejne warsztaty, które mamy nadzieje pozwolą rzucić palenie kolejnym kilkuset osobom .

Jakie programy pracownicze – wpierające rozwój pracowników obowiązują w Państwa firmie?

Maciej Hassa: Praca w Grupie wiąże się ze stabilnością zatrudnienia a jednocześnie z dużymi możliwościami rozwoju w ramach firmy. Pracownicy otrzymują Roczny Plan Rozwoju a ponad 45% rekrutacji zamykanych jest wewnętrznie. W 2013 r.  każdy zatrudniony skorzysta średnio z  30 godzin szkoleń stacjonarnych oraz 16 godzin e – learningowych. Oferowany jest ponadto szereg programów rozwojowych m.in. program szkoleń dobranych specjalnie do potrzeb pracownika „PLUS” i program Lider 2.0, w którym udział bierze 300 menedżerów. Dofinansowywane są również kursy języków obcych, indywidualne szkolenia  oraz studia podyplomowe i MBA.

Czy wprowadzili Państwo rozwiązania z zakresu eko biura? Czy prowadzicie państwo edukację ekologiczną pracowników?

Piotr Glen: Odpowiedzialne podejście do kwestii środowiskowych, które towarzyszy nam od lat, zostało usystematyzowane w ramach Strategii PZU 2.0. Zarządzanie wpływem na środowisko zostało uznane w niej jako jeden z czynników budowania wartości Grupy. Dążymy do ograniczenia negatywnych następstw ekologicznych naszej działalności operacyjnej poprzez wdrażanie „zielonych” inicjatyw, angażowanie pracowników w działania na rzecz ochrony środowiska oraz wykorzystywanie narzędzi IT do optymalizacji zużycia materiałów. Kwestie środowiskowe zostały również uwzględnione w „Dobrych Praktykach w PZU”. Realizujemy szereg inicjatyw, które służą redukcji papieru, takie jak promocja elektronicznego obiegu dokumentów i wniosków czy zachęcanie pracowników do rezygnacji z papierowych wydruków, etc). W efekcie tych działań w 2012 roku odnotowaliśmy znaczący spadek zużycia papieru – w porównaniu z 2011 rokiem zaoszczędziliśmy ok. 75 ton papieru (tj. 15 mln arkuszy papieru formatu A4). Tak znacząca redukcja była możliwa dzięki przemodelowaniu procesów biznesowych, przede wszystkim zwiększeniu udziału skanowanych dokumentów, ograniczeniu do minimum kopiowania, optymalizacji stopnia wykorzystania urządzeń drukujących, zmniejszeniu ilości drukarek lokalnych. Ponadto, w miejsce papierowego, wprowadziliśmy elektroniczny obieg wniosków oraz potwierdzeń realizacji zakupów towarów i usług. W grudniu 2012 roku rozpoczęliśmy kampanię promującą prenumeratę gazet elektronicznych – zastąpienie 10 dzienników ich e-wydaniami. Prowadzimy też regularne działania i przeglądy druków akwizycyjnych (polisy, wnioski) pod kątem zmniejszenia zużycia papieru bądź zastąpienia ich w pełni wersjami elektronicznymi. Zachęcamy też agentów do racjonalnego zamawiania i wykorzystywania druków akwizycyjnych (kampania była szczególnie nasilona w trakcie zmiany identyfikacji wizualnej PZU). Wreszcie nasza skala działania – a więc i ilość generowanych odpadów – nakłada na nas szczególne zobowiązanie. Chcemy mu sprostać realizując takie inicjatywy jak: segregacja odpadów w budynkach Oddziałów Regionalnych i Centrali PZU (papier, odpady komunalne, szkło, plastik) oraz konsolidacja umów na wywóz odpadów w celu lepszej nad nimi kontroli. W największym budynku Grupy – warszawskiej centrali PZU Tower – zostały w 2010 roku zainstalowane ograniczniki na wodę (baterie z czasowym wypływem wody). Efekty tych działań mogliśmy zauważyć już w 2011 roku. Wzrost efektywności zużycia energii umożliwiły nam takie działania jak zainstalowanie w budynku PZU Tower czujek czasu oświetlenia w garażu podziemnym i korytarzach oraz konsolidacja umów sprzedaży energii elektrycznej. Systematycznie też wymieniamy w budynkach świetlówki na energooszczędne źródła światła, a przy okazji modernizacji instalacji grzewczych – zastępujemy piece grzewcze energooszczędnymi. Zachęcamy nasz zespół do przyjaznego środowisku naturalnemu stylu życia, także w miejscu pracy. Edukacja pracowników na temat znaczenia środowiska naturalnego i konieczności zachowania go w niepogorszonym stanie przyszłym pokoleniom przybiera wielorakie formy. Uwrażliwiamy pracowników, by w biurowych, codziennych czynnościach pamiętali o oszczędzaniu wody i energii. Wykorzystujemy komunikację wewnętrzną, w tym intranet, by promować ograniczanie zużycia surowców i materiałów w trakcie wykonywania bieżących obowiązków.

Jakie macie Państwo plany na rozwój CSR w Państwa firmie?

Piotr Glen: Jest wiele wyzwań przed PZU w obszarze CSR. Do kluczowych należy zaliczyć opracowanie, formalne przyjęcie przez Zarząd i implementację strategii CSR w PZU w 2014 roku. Ważnym elementem opracowywanej właśnie strategii jest dialog z interesariuszami. Rozpoczęliśmy go w tym roku przy okazji tworzenia raportu zaangażowań społecznych i proces dialogu chcemy kontynuować. Zarządzanie interesariuszami i dobre relacje z nimi to obecnie standard, który musi spełniać każda firma chcąca być postrzegana jako etyczna. Dialog z interesariuszami to nie przykry obowiązek czy moda, lecz narzędzie efektywnego rozwoju firmy, procesu uczenia się o zmianach zachodzących w otoczeniu, które będą mieć wpływ na nasz biznes. Warunkiem niezbędnym skutecznego zarządzania CSR w PZU będzie także zaangażowanie pracowników w realizację strategii CSR, czyli klasyczny empowerment. Wreszcie kwestia raportowania. Myślę, że kierunkiem docelowym jest odejście od formuły dwuletniego okresu odrębnego raportowania społecznego na rzecz tzw. raportowania zintegrowanego, tj. corocznego wydawania połączonego raportu finansowego i społecznego (niefinansowego).

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas