Menu
A+ A A-
Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1032.

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przystąpiła do Global Compact

ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych przystąpiła do Global Compact

Global Compact jest największą międzynarodową inicjatywą wpierającą odpowiedzialność w biznesie oraz zrównoważony rozwój. Od 2000 roku do inicjatywy przystąpiło już ponad 10.000 członków ze 135 krajów.

Inicjatywę zapoczątkował Kofi Annan, Sekretarz Generalny ONZ, na forum ekonomicznym w Davos, w 1999 roku apelem do przedstawicieli biznesu na całym świecie. Prosił wtedy o poparcie i stosowanie 9 reguł we wszystkich sferach swej działalności. Dziś reguł jest 10 ponieważ podczas Szczytu Liderów Global Compact w czerwcu 2004 roku dodano jedną nową zasadę dotyczącą przeciwdziałania korupcji.

Zasady Global Compact:
Prawa Człowieka
Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
Standardy pracy
Zasada 3. Poszanowanie wolności zrzeszania się.
Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
Środowisko naturalne
Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
Zasada 8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
Przeciwdziałanie korupcji
Zasada 10.Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu.

Skutkiem zobowiązania do przestrzegania wspomnianych 10 zasad będzie nie tylko konieczność  wprowadzenia ich w codzienne procedury operacyjne, ale również publikowanie publicznie dostępnych, rocznych raportów na temat sposobów realizowania założeń i zasad Inicjatywy Global Compact. – Jako sygnatariusz zobowiązujemy się również do promowania i popierania Inicjatywy Global Compact oraz jej zasad i podejmowanie działań propagujących takie właśnie podejście do biznesu – mówi Katarzyna Dmowska – Prezes Zarządu Spółdzielni.

Global Compact jest najlepszym wsparciem o zasięgu międzynarodowym dla takich idei jak odpowiedzialny społecznie biznes, które są bliskie ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych. Dzięki globalnemu zasięgowi oraz wsparciu tak licznych członków i interesariuszy GC może realizować wizję Sekretarz Generalnego ONZ – wizję zrównoważonego rozwoju światowej gospodarki. Spółdzielnia chętnie angażuje się w tego rodzaju inicjatywy, ponieważ jest to ten kierunek rozwoju biznesu, który sama skutecznie realizuje od początku działalności.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas