Menu
A+ A A-

Nowakowski w miejsce Kurelli Wyróżniony

Jerzy Kurella Jerzy Kurella fot. Tauron

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia na posiedzeniu 8 grudnia odwołała ze składu zarządu spółki: Jerzego Kurellę, prezesa zarządu oraz Piotra Kołodzieja, wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Henryka Borczyka, wiceprezesa zarządu ds. korporacji i Michała Gramatykę, wiceprezesa zarządu ds. handlowych.

W skład zarządu - od 8 grudnia - rada nadzorcza powołała: Remigiusza Nowakowskiego, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu, Jarosława Brodę, powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. strategii i rozwoju, Kamila Kamińskiego, powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. korporacji oraz Piotra Zawistowskiego, powierzając mu stanowisko wiceprezesa zarządu ds. handlowych.

Wiceprezesem ds. ekonomiczno-finansowych pozostaje nadal Anna Striżyk.

Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia firmy, które odbyło się również 8 grudnia, akcjonariusze nie zdecydowali się na podwyższenie kapitału poprzez emisję akcji niemych. Spółka będzie realizować program inwestycyjny na dotychczasowych zasadach, tj. finansując go z emisji obligacji, kredytów i środków własnych.

- Sytuacja finansowa spółki jest stabilna. W ostatnich tygodniach zabezpieczyliśmy finansowanie w postaci programu emisji obligacji z bankami komercyjnymi i BGK na łączną kwotę blisko 6,7 mld zł. Akceptujemy decyzję naszych akcjonariuszy i byliśmy na taką sytuację przygotowani - stwierdził Jerzy Kurella, b. już, prezes zarządu firmy. - Warto podkreślić, że w ostatnich tygodniach nie tylko zabezpieczyliśmy refinansowanie Grupy, ale też warunki podwyższenia kapitału istotnie się pogorszyły. Zanotowany w ostatnich tygodniach na GPW spadek kursu akcji PKO BP, które miały zostać wniesione do Taurona przez Skarb Państwa, sprawił, że dziś wartość tej emisji byłaby o kilkadziesiąt milionów zł niższa od pierwotnych planów - dodał.

24 listopada Tauron pozyskał nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na łączną kwotę 6,27 mld zł z gwarantowanym objęciem przez banki. Wcześniej - 20 listopada - spółka zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej, dzięki czemu gwarantowana przez BGK kwota finansowania w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł. Obie umowy gwarantują dopuszczalny wskaźnik dług netto/EBITDA na poziomie 3,5x, co zwiększa bezpieczeństwo Grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych, który przypada na najbliższe trzy lata. Wskaźnik dług netto/EBITDA po trzecim kwartale 2015 r. wynosi 1,97x.

Od 2016 r. Tauron planuje też realizację kolejnego programu poprawy efektywności. Kończą się intensywne prace nad programem, który powinien przynieść co najmniej 1 mld zł oszczędności w latach 2016-2018. - Optymalizacja kosztów i zwiększanie efektywności mają istotny pozytywny wpływ na sytuację spółki i osiągane wyniki finansowe. Warto też przypomnieć, że obowiązujący obecnie program poprawy efektywności (obejmujący lata 2013-2015) już po trzecim kwartale bieżącego roku przyniósł prawie 1,1 mld oszczędności wobec zaplanowanych do końca tego roku 864 mln zł - ocenił Jerzy Kurella.

Spółka - zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami - planuje też elastyczne podejście do programu inwestycyjnego i chce skoncentrować się na projektach o najwyższej stopie zwrotu i najważniejszych z perspektywy strategii Grupy. Program będzie uwzględniał aktualną sytuację na rynku energetycznym i możliwości finansowe Grupy.

Korzystna dla Grupy Tauron jest również informacja o niższej od oczekiwanej obniżce średnioważonego zwrotu kapitału (WACC), która została opublikowana pod koniec listopada przez URE. Od stycznia 2016 r. WACC wyniesie 5,675%, wobec planowanego 5,279%.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas