Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1031.

Obligacje na inwestycje koncernu Wyróżniony

Jerzy Kurella Jerzy Kurella fot. Tauron

Jedna z czołowych w kraju spółek energetycznych pozyskała nowe źródło finansowania w postaci programu emisji obligacji na łączną kwotę 6,27 mld zł z gwarantowanym objęciem przez banki. Wczoraj i dziś MSP wymieniło skład Rady Nadzorczej koncernu.

– Wartość programu jest jedną z najwyższych, jakie dotychczas udało się uzyskać jednorazowo na krajowym rynku bankowym i potwierdzeniem  pozytywnej oceny wiarygodności finansowej naszej Grupy. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z realizacją programu inwestycyjnego Grupy Tauron oraz refinansowanie obecnego zadłużenia Grupy – mówi Jerzy Kurella, prezes Tauron Polska Energia.

 

Program będzie obowiązywał przez pięć lat z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok za zgodą stron uczestniczących w transakcji. Jego uczestnikami są PKO Bank Polski, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, Bank Handlowy w Warszawie, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland), Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska), CaixaBank Oddział w Polsce, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce. Funkcję agenta emisji pełni Bank Handlowy w Warszawie, z kolei funkcję agenta dokumentacyjnego – PKO BP.

Obligacje będą niezabezpieczonymi kuponowymi papierami wartościowymi na okaziciela, oprocentowanymi według zmiennej stopy procentowej, o wartości nominalnej 100 tys. zł każda oraz okresie zapadalności wynoszącym 1, 3, 6, 12, 24, 36, 48 lub 58 miesięcy.

– Nowy program emisji obligacji z gwarantowanym objęciem zwiększy bezpieczeństwo finansowania programu inwestycyjnego w kolejnych latach oraz zapewni źródło refinansowania długu zapadającego w przyszłym roku o wartości 3 mld zł. Co bardzo istotne, w nowym programie dopuszczalny wskaźnik zadłużenia netto/EBITDA został zwiększony do 3,5x. Jest to kolejny krok, po zmianie poziomu wskaźnika w programie emisji obligacji zawartym z BGK, zwiększający bezpieczeństwo Grupy w okresie szczytu wydatków inwestycyjnych czekających spółkę w najbliższych trzech latach – mówi Anna Striżyk, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych.

Dla przypomnienia, pierwszy program emisji obligacji gwarantowanych przez banki Tauron podpisał w grudniu 2010 r. Termin wykupu ostatniej transzy obligacji wyemitowanych w ramach tego programu przypada w grudniu 2016 r. Poza powyższym programem Tauron korzysta również z rynkowego programu emisji obligacji, a także finansowania udostępnionego przez Bank Gospodarstwa Krajowego – 20 listopada Tauron podpisał z BGK aneks do programu emisji obligacji zwiększający kwotę gwarantowaną przez BGK o 400 mln -  do łącznej kwoty programu tj. 1,7 mld zł.  W finansowanie Grupy Tauron zaangażowany jest również Europejski Bank Inwestycyjny.

Firma otrzymała także bezwarunkową zgodę UOKiK na na koncentrację, tj. nabycie przez Nowe Brzeszcze Grupa Tauron (spółkę w 100 proc. zależną od Taurona) części zakładu górniczego w Brzeszczach. Obecnie spółka Nowe Brzeszcze Grupa Tauron prowadzi działania mające na celu uzyskanie decyzji Ministra Środowiska o przeniesieniu na jej rzecz koncesji na wydobywanie węgla kamiennego i metanu ze złoża „Brzeszcze” oraz innych decyzji z tym związanych. Spółka celowa z Grupy Tauron oraz Spółka Restrukturyzacji Kopalń podpisały przedwstępną warunkową umowę sprzedaży aktywów KWK Brzeszcze 19 października. Tego samego dnia zarząd spółki celowej zawarł z organizacjami związkowymi z Brzeszcz porozumienie ustalające warunki przejścia załogi kopalni oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia. Strony wynegocjują w przyszłości nowy układ zbiorowy wprowadzający motywacyjny system wynagrodzeń. Dzięki nabyciu KWK Brzeszcze zakłady wydobywcze Grupy Tauron w ponad 50 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Obecnie wskaźnik ten wynosi ok. 40 proc.

W organach kierowniczych Tauronu minister Skarbu Państwa dokonał zmian personalnych. Ze składu Rady Nadzorczej firmy odwołał Piotra Ciacha, Grzegorza Barszcza, Katarzynę Kosińską i Jarosława Zagórowskiego. W ich miejsce powołał Annę Biesialską, Michała Czarnika, Annę Mańk oraz Wojciecha Myśleckiego.

Ostatnio zmienianyczwartek, 03 grudzień 2015 16:38
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas