Menu
A+ A A-

Będą podwyżki, jakich chciał zarząd PKP Cargo Wyróżniony

Będą podwyżki, jakich chciał zarząd PKP Cargo fot. pl.wikipedia.com

30 lipca opublikowano treść listu, jaki prezes PKP Cargo i przedstawiciel pracowników w zarządzie firmy skierował do jej pracowników. Zarząd podjął samodzielną decyzję o podwyżkach w wysokości proponowanej wcześniej podczas negocjacji na ten temat, w ramach trwającego niemal od początku miesiąca sporu zbiorowego, z przedstawicielami załogi. Podwyżki te wejdą w życie od 1 lipca br.

W liście czytamy: realizując postanowienia Paktu Gwarancji Pracowniczych zarząd PKP Cargo był gotów do negocjacji wysokości podwyżek z przedstawicielami strony społecznej. Z ubolewaniem stwierdzam, że takiej gotowości zabrakło niektórym liderom związkowym, którzy z dobrych tradycji konstruktywnego dialogu społecznego w PKP Cargo postanowili uczynić polityczną awanturę.

 

W poczuciu odpowiedzialności za perspektywy rozwoju PKP Cargo i stabilność Państwa miejsc pracy, zarząd zaproponował podwyżki w wysokości 200 zł brutto efektywnie na każdego pracownika wynagradzanego wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz prawie 130 zł brutto na każdego pracownika wynagradzanego wskaźnikowo. Pomimo gorszej sytuacji rynkowej, zaproponowane przez nas podwyżki były wyższe, niż podwyżki przyznane w ub.r.

Z przykrością informuję, że propozycja ta była wielokrotnie odrzucana przez związki zawodowe. Wobec tego zarząd PKP Cargo podjął samodzielną decyzję o podwyżkach w takiej właśnie wysokości. Podwyżki te wejdą w życie od 1 lipca 2015 r.

W trakcie trwającego w spółce sporu zbiorowego organizacje związkowe zażądały ostatecznie podwyżek wynagrodzeń, których roczny koszt wyniósłby prawie 75 mln zł, czyli znacznie więcej, niż zysk netto spółki za cały 2014 r. (61,3 mln zł). Chcielibyśmy w imieniu całego zarządu PKP Cargo wyjaśnić, dlaczego spełnienie tego żądania jest niemożliwe.

Stałym i niezmiennym dążeniem zarządu PKP Cargo jest dbanie o interes spółki, rozumiany nie tylko jako wymierne efekty finansowe, ale również jako troska o miejsca pracy. Dlatego też wszystkie decyzje muszą być podejmowane z należytą ostrożnością i z uwzględnieniem ich długoterminowych konsekwencji.

PKP Cargo jest stabilnym podmiotem o ugruntowanej pozycji rynkowej. Jednakże działamy na niezwykle wymagającym i konkurencyjnym rynku. Obsługa klientów z branż będących naszymi tradycyjnymi i kluczowymi partnerami, w tym przede wszystkim górnictwa, wymaga szczególnej rozwagi i ostrożności w zaciąganiu wieloletnich zobowiązań finansowych. Dlatego też obowiązkiem zarządu jest podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, nie tylko na podstawie krótkoterminowej oceny sytuacji. Musimy brać pod uwagę także długofalowe interesy spółki oraz jej pracowników, tak aby fundamenty rozwoju PKP Cargo w postaci Paktu Gwarancji Pracowniczych nie zostały zachwiane, a zawarte w nim gwarancje mogły być zrealizowane.

Doceniamy wysiłek wkładany przez każdego z pracowników PKP Cargo, który pozwala nam na utrzymanie silnej pozycji rynkowej i stabilnych udziałów na coraz trudniejszym, dynamicznie zmieniającym się rynku przewozów kolejowych. Wszyscy musimy również pamiętać o tym, że na sytuację naszej spółki wpływają zdarzenia i okoliczności od nas niezależne – wszyscy musimy być pewni, że jesteśmy na nie bardzo dobrze przygotowani.

Pamiętajmy także, że w ubiegłych latach pracownicy PKP Cargo uzyskali szereg uprawnień. Przyznane zostały wieloletnie gwarancje zatrudnienia, zapewniające Państwu stabilność pracy, a tym samym bezpieczeństwo dla Państwa rodzin. Ponadto, otrzymali Państwo udział w zyskach spółki poprzez przyznanie akcji pracowniczych. Tym samym, systematyczny rozwój i wzrost wartości giełdowej Spółki, to również większa wartość premii prywatyzacyjnej, z której już wkrótce będą mogli Państwo skorzystać.

Koszt powyższych świadczeń wyniósł ponad 200 mln zł. Pomimo tak znacznych zobowiązań, w latach 2011-14 pracownicy otrzymali trzy istotne podwyżki wynagrodzenia zasadniczego, których łączny koszt dla spółki do 2015 r, wyniósł ponad 565 mln zł. Dzięki temu w ostatnich czterech latach średnie wynagrodzenie na jednego pracownika w PKP Cargo wzrosło o prawie 500 zł. Dodatkowo, w 2014 r. zarząd zwiększył z 200 do 400 zł gratyfikację dla wszystkich pracowników z okazji Święta Kolejarza.

W Pakcie Gwarancji Pracowniczych ustalono obowiązek corocznego negocjowania ze związkami zawodowymi podwyżek wynagrodzeń. Skrupulatnie przestrzegamy wszystkich jego postanowień. Jednocześnie wspólnie z przedstawicielami związków zawodowych ustaliliśmy w Pakcie, że  wysokość tych podwyżek powinna być uzależniona od wyniku i sytuacji finansowej Spółki. W poprzednich latach udało nam się osiągnąć dobre wyniki, co pozwoliło także podnieść średnie wynagrodzenie. Jeśli Pakt ma spełniać swoją rolę i gwarantować pracownikom stabilne perspektywy zatrudnienia, taka sama zasada powinna nam przyświecać nie tylko w tym roku, ale i w kolejnych latach.

Adam Purwin, prezes zarządu PKP Cargo, Dariusz Browarek, członek zarządu PKP Cargo - przedstawiciel pracowników.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas