Menu
A+ A A-

Towarzystwo z nowymi funduszami Wyróżniony

Towarzystwo z nowymi funduszami fot. Adam Gąsior

MM Prime, pierwsze od czterech lat nowe TFI na polskim rynku, które powstało niezależnie od największych grup kapitałowych, uruchomiło dwa nowe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte: MM Prime FIZ Akcji oraz MM Prime FIZ Depozytowy.

Pierwsza emisja w obu funduszach zakończyła się w lipcu. Zadaniem obu funduszy jest zapewnienie comiesięcznej płynności przy jednoczesnym skoncentrowaniu na wynikach - konstrukcja opłat za zarządzanie prezentuje nowe podejście do pieniędzy klienta – w uproszczeniu: MM Prime TFI zarabia głównie wtedy, gdy fundusz osiąga zysk dla klienta.

„Zdecydowaliśmy się na taki mechanizm, ponieważ jesteśmy przekonani o skuteczności naszego zarządzania i w ten sposób dajemy naszym inwestorom możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. Wyniki emisji obu funduszy pokazują, że przygotowanie odpowiedniego produktu inwestycyjnego i nowatorskiego podejścia do opłat za zarządzanie to jeden z kluczy do rynkowego sukcesu. Docenili to nasi inwestorzy" – powiedział Maciej Michalski, Wiceprezes Zarządu MM Prime TFI.
Aktywami, zgromadzonymi w ramach FIZ Akcji i FIZ Depozytowym będą zarządzali Seweryn Masalski i Adrian Apanel. Obaj zarządzający to specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym zarówno polskim, jak i zagranicznym. W swojej dotychczasowej karierze z sukcesami zarządzali aktywami o kapitalizacji przekraczającej 8 mld zł.

Warto podkreślić, że grupa inwestorów, która przystąpiła do MM Prime FIZ Akcji i MM Prime FIZ Depozytowego to osoby prywatne o szerokiej wiedzy na temat rynku kapitałowego i wysokiej świadomości inwestycyjnej. Większość z nich planuje związać się z funduszami przynajmniej na kilka lub kilkanaście miesięcy.

„Obserwując rynek widzimy, że nasi inwestorzy to wiodąca grupa uczestników gry rynkowej. Często są to przedsiębiorcy lub wysoko wykwalifikowani specjaliści – np. dyrektorzy wysokiego szczebla czy lekarze. Zdecydowanie przeważają osoby zamożne, o zarobkach przekraczających 500 tys. zł rocznie. Wszystkich ich łączy także to, że są silnie zorientowani na sukces, który jesteśmy w stanie razem osiągnąć" – powiedział Maciej Michalski.

MM Prime TFI to nowe, niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych w Polsce, które rozpoczęło działalność operacyjną od czerwca 2014 roku. MM Prime TFI jest pierwszym TFI od czterech lat, które powstało z inicjatywy osób prywatnych, związanych od lat z rynkiem finansowym, ale za którymi nie stoją grupy kapitałowe. Specjalnością MM Prime TFI jest tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, przygotowywanie i zarządzanie procesami sukcesji majątkowej oraz opracowywanie strategii inwestycyjnych funduszy kapitałowych. MM Prime TFI wyróżnia na rynku innowacyjny system opłat za zarządzanie, które daje odpowiednią motywację do działania zarządzającym funduszami, a Klientom maksymalne poczucie bezpieczeństwa i odpowiednie zyski. Produkty inwestycyjne MM Prime TFI zbudowane są na bardzo niskiej bazowej opłacie za zarządzanie, a premia jest uzależniona od osiągniętego sukcesu inwestycyjnego dla Klientów. MM Prime TFI uzyskało zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności 29 października 2013 roku i było jedynym TFI na polskim rynku, które uzyskało taką zgodę w ubiegłym roku.

Więcej na stronie internetowej: www.mmprimetfi.pl

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas