Menu
A+ A A-

Przegląd informacji ze spółek ISBNews Wyróżniony

Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited W ramach ogłoszonego przez Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited W ramach ogłoszonego przez Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited mat.pras

Przegląd informacji ze spółek ISBNews.

Akcjonariusze Mabionu

podejmą na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 22 marca decyzję w sprawie emisji do 10,5 mln akcji serii V w formie subskrypcji prywatnej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Zarząd liczy na pozyskanie z emisji 100-200 mln zł i nie wyklucza zaoferowania części lub całości akcji nowemu potencjalnemu inwestorowi strategicznemu.

Empik

W ramach ogłoszonego przez Empik wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki e-Muzyka nie zostały złożone żadne zapisy na sprzedaż walorów, podał pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited

W ramach ogłoszonego przez Mansa Investments i BIF IV Europe Holdings Limited wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Polenergii zostały zawarte transakcje nabycia 10 370 213 akcji, podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

KGHM Polska Miedź

Sprzedaż miedzi płatnej grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 46,2 tys. ton w styczniu 2021 r. i była niższa o 1% niż rok wcześniej, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 61,7 tys. ton w styczniu 2021 r. wobec 58,4 tys. ton rok wcześniej, podała spółka.

Enea

Możliwe jest osiągnięcie 30% produkcji energii elektrycznej w Polsce z odnawialnych źródeł energii (OZE) w 2026 lub 2027 roku, poinformował wiceprezes Enei Wytwarzanie ds. technicznych Grzegorz Kotte.

Grupa Budimex

Środki ze sprzedaży segmentu deweloperskiego mogą wspierać dalszą dywersyfikacja biznesową Grupy Budimex, np. w segmencie usług albo dywersyfikację geograficzną, podała spółka. Grupa analizuje możliwości zaangażowania się w budowę farm wiatrowych albo fotowoltaicznych - jako wykonawca, ale także jako inwestor.

Cornerstone Partners i Crestyl Group

które mają warunkową umowę przejęcia Budimeksu Nieruchomości, oczekują, że spółka stanie się głównym graczem w regionie Europie Środkowo-Wschodniej (Central and Eastern Europe -CEE) na rynku mieszkań na sprzedaż i wynajem, poinformowali przedstawiciele spółek. Przejęcie Budimex Nieruchomości to pierwsza tak duża transakcja w Polsce i regionie CEE od wybuchu pandemii COVID-19.

Nabycie Budimeksu Nieruchomości przez Cornerstone Partners

oraz grupę Crestyl to szansa na szybkie i wymierne rezultaty, ocenił prezes Damian Kapitan. Ponadto transakcja umożliwi dywersyfikację działalności spółki.

Budimex

zawarł warunkową umowę sprzedaży wszystkich udziałów w swojej spółce zależnej - Budimex Nieruchomości na rzecz CP Developer S.àr.l., spółki utworzonej przez podmioty powiązane z Cornerstone Partners sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Crestyl Real Estate s.r.o., spółką prawa czeskiego. Łączna cena sprzedaży udziałów została ustalona na kwotę 1 513 mln zł i będzie pomniejszona o wartość dywidendy za 2020 rok, która zostanie wypłacona Budimeksowi przez spółkę.

BBI Development

w ramach Programu Emisji Obligacji, dokonał emisji oraz przydziału 14 330 nowych, dwuletnich obligacji serii BBI0223 o łącznej wartości nominalnej 14,33 mln zł, podała spółka. Celem emisji jest częściowa spłata dotychczasowego zadłużenia wynikającego z zapadających obligacji serii BI0221/2 o łącznej wartości nominalnej 40,3 mln zł.

Zespół Formuły 1 Alfa Romeo Racing Orlen

zaprezentował w Warszawie bolid na nowy sezon, podał PKN Orlen. Po raz pierwszy w historii globalna prezentacja bolidu Formuły 1 przed nadchodzącym sezonem miała miejsce w Polsce.

Alior Bank

udostępnił klientom API Premium na "portalu developera", które umożliwia zautomatyzowany proces wymiany walut w środowisku testowym, podał bank. Z otwartego API FX Trade mogą korzystać wszyscy zainteresowani wymianą walut, dodano także.

Kool2Play

podtrzymuje termin debiutu gry "Uragan" w II kw. 2021 r. i zamierza rozwijać tytuł w kolejnych latach, poinformował prezes Marcin Marzęcki.

Allegro Biznes

Średnia wartość zamówień realizowanych na Allegro Biznes w ramach oferty z aktywowaną usługą odroczonej płatności jest ponad 12 razy większa po dwóch tygodniach od startu platformy, niż standardowe zakupy biznesowe realizowane do tej pory, podało Allegro. Największą popularnością cieszą się elektronika oraz sprzęt/wyposażenie budowlane.

Atal

wprowadził do sprzedaży 163 mieszkania i 1 lokal usługowo-handlowy w ramach I etapu inwestycji Osiedle Poematu na warszawskim Wawrze, podała spółka. Planowany termin oddania I etapu inwestycji do użytkowania to II kwartał 2023 roku.

Codeaddict

podpisał z Softie list intencyjny w sprawie rozpoczęcia rozmów mających doprowadzić do nawiązania ścisłej współpracy. Zamiarem Codeaddict jest przejęcie Softie, podała spółka.

Motivizer

pozyskał 4 mln zł na rozwój systemu wspierającego zarządzanie HR w firmie oraz ekspansję na rynku międzynarodowym, podała spółka. Motivizer pozyskał środki od JR Holding ASI w zamian za 44,92% udziałów. Spółka planuje także w najbliższym czasie ekspansję na rynki Europy, w tym: Czechy, Hiszpanię i Włochy.

Games Operators

sprzedał 6,5 tys. kopii gry "Rustler" na platformie Steam od premiery, która odbyła się 18 lutego, podała spółka. Aktualny poziom "outstanding wishlist" wynosi 119 tysięcy.

Allegro

ma 1 mln klientów na platformie e-learningowej po roku od uruchomienia, podała spółka.

Asbis Enterprises Plc

wypracował w styczniu br. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 231 mln USD wobec 175 mln USD rok wcześniej, co oznacza wzrost o około 32%, podała spółka, prezentując szacunkowe dane.

Boryszew

zawarł porozumienie z ostatnią z instytucji bankowych finansujących działalność spółki w sprawie odstąpienia od ewentualnych sankcji wynikających z umów kredytowych, związanych z naruszeniem wyżej wymienionych kowenantów finansowych za III kwartał 2020 roku.

Rada nadzorcza Taurona Polskiej Energii

ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa Taurona Polskiej Energii VI wspólnej kadencji, podała spółka.

Mansa Investments

główny akcjonariusz Polenergii - i BIF IV Europe Holdings Limited zawarły dodatkowe porozumienie do umowy inwestycyjnej, w którym inwestor zobowiązał się nabyć 10 370 213 akcji w wezwaniu oraz ustalono m.in. odłożenie w czasie czynności wycofania akcji Polenergii z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz warunki dokapitalizowania spółki, podała Polenergia. Walne zgromadzenie w sprawie pierwszej transzy dokapitalizowania ma się odbyć do końca maja.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)

częściowo odstąpił od umowy na usługę wsparcia, eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), zawartej z konsorcjum firm Comarch Polska i Comarch, podał Comarch. Maksymalna wartość usług objętych częścią zamówienia, którego dotyczy oświadczenie ZUS, wynosi 37,55 mln zł netto.

Rafako

w restrukturyzacji podjęło decyzję o utworzeniu rezerw związanych z identyfikacją ryzyk realizacji kontraktów oraz odpisów aktualizujących wartość aktywów w łącznej wysokości ok. 108 mln zł, podała spółka. Utworzone rezerwy i odpisy wpłyną ujemnie na wynik finansowy spółki za 2020 rok, podkreślono.

Ostatnio zmienianyponiedziałek, 22 luty 2021 23:54
Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas