Menu
A+ A A-

Księga Jubileuszowa dla dr Macieja Tomaszewskiego

Księga Jubileuszowa dla dr Macieja Tomaszewskiego

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wręczył Księgę Jubileuszową pt. „Prawo prywatne i arbitraż", dedykowanej dr. Maciejowi Tomaszewskiemu. Księga powstała pod redakcją naukową prof. dr. hab. Jerzego Poczobuta oraz dr. hab. Andrzeja W. Wiśniewskiego przy zaangażowaniu najwybitniejszych specjalistów z wielu dziedzin Prawa.

Podczas piątkowej uroczystości przewodniczący komitetu redakcyjnego prof. dr. hab. Jerzy Poczobut wręczył księgę jubileuszową dr. Maciejowi Tomaszewskiemu, który od blisko 35 lat jest związany jako arbiter z Sądem Arbitrażowym przy KIG.

- Dr Maciej Tomaszewski od wielu lat wspiera działalność Sądu Arbitrażowego przy KIG. Postanowiliśmy uhonorować naszego przyjaciela publikacją, do której artykuły złożyło wielu wybitnych prawników" – mówi Marek Furtek Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG.

Dr Maciej Tomaszewski jest znakomitym arbitrem, jednym z założycieli i członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego, a od 1982 roku arbitrem w Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego obecnie w Sądzie Arbitrażowym przy KIG. Jako arbiter lub arbiter przewodniczący brał udział w ponad 200 sprawach rozstrzyganych w drodze arbitrażu w kraju i za granicą. Dr Maciej Tomaszewski jest również autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych z zakresu prawa i problematyki arbitrażowej.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie powołany został 1 stycznia 1950 roku i funkcjonował pod nazwą Kolegium Arbitrów przy Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, jako niezależna jednostka powołana do rozstrzygania sporów wynikających z międzynarodowych stosunków handlowych. Od 1990 roku Sąd Arbitrażowy kontynuuje swoją działalność w ramach Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie. SA KIG jest członkiem i jednym z założycieli Międzynarodowej Federacji Instytucji Arbitrażu Handlowego, członkiem Międzynarodowej Rady do Spraw Arbitrażu Handlowego, członkiem Europejskiej Grupy Arbitrażowej, Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC) w Paryżu oraz Komitetu Specjalnego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej w Genewie. W lutym 2013 roku tygodnik Wprost docenił promocję idei arbitrażu - prostszego i szybszego sposobu rozwiązywania sporów - realizowaną przez SA KIG w środowiskach akademickich i gospodarczych i wyróżnił nagrodą Kod Sukcesu 2012.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas