Menu
A+ A A-

III Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy dla studentów prawa Wyróżniony

III Międzynarodowy Konkurs Arbitrażowy dla studentów prawa fot. freeimages.com

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej wraz z Instytutem Europejskich Studiów Prawniczych w Osnabrück zapraszają do wzięcia udziału już w trzeciej edycji Międzynarodowego Konkursu Arbitrażowego dotyczącego projektu Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR) oraz problemów proceduralnych postępowania arbitrażowego.

Jak podaje Gazeta Finansowa, Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG) do udziału w konkursie zaprasza wszystkich ambitnych, zmotywowanych i pełnych entuzjazmu studentów, aby tworzyli i zgłaszali do udziału w konkursie zespoły liczące od 2 do 6 członków. Konkurs polega na przeprowadzeniu symulacji postępowania arbitrażowego na podstawie fikcyjnego stanu faktycznego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z aktualnym Regulaminem SA KIG. Problem prawny powinien być rozstrzygnięty zgodnie z projektem Wspólnej Ramy Odniesienia (DCFR), przy założeniu, że DCFR jest prawem obowiązującym.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Pierwszym jest etap pisemny, w ramach którego zadaniem drużyny jest przygotowanie dwóch pism procesowych – pozwu oraz odpowiedzi na pozew. Do etapu ustnego zaproszonych zostaje osiem drużyn, których pisma procesowe zdobędą najwyższe oceny. Drużyny te wezmą udział w symulowanych rozprawach, podczas których, występując w roli pełnomocnika powoda lub pozwanego przedstawią swoją argumentację przed Zespołem Orzekającym.

Celem Konkursu jest popularyzowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie projektu Wspólnej Ramy Odniesienia przygotowanego przez tzw. Study Group on European Civil Code oraz Grupę Badawczą ds. Prawa Prywatnego WE (Acquis Group), a także promowanie rozwiązywania międzynarodowych sporów handlowych w oparciu o ten projekt na drodze postępowania arbitrażowego.

SA KIG od wielu lat wspiera edukację studentów i realizuje wiele projektów skierowanych do młodych adeptów prawa. Do najbardziej znanych zalicza się m.in. konkurs im. prof. dr. hab. Jerzego Jakubowskiego na najlepszą pracę magisterską dotyczącą problemów sądownictwa polubownego i mediacji, który z powodzeniem jest realizowany od wielu lat.

Harmonogram konkursu:

  • 11 kwietnia 2016 – publikacja Problemu
  • 29 Kwietnia 2016 – ostateczny termin na zadawanie pytań dotyczących Problemu
  • 20 maja 2016 – ostateczny termin rejestracji drużyn
  • 27 maja 2016 – ostateczny termin złożenia pozwu
  • 1 lipca 2016 – ostateczny termin złożenia odpowiedzi na pozew
  • 26 sierpnia 2016– ogłoszenie ośmiu drużyn zakwalifikowanych do etapu ustnego
  • 7-9 grudnia 2016 – finał konkursu w siedzibie Sądu Arbitrażowego przy KIG

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas