Menu
A+ A A-

Senat za szczepieniami ochronnymi dla farmaceutów i obowiązkowym OC Wyróżniony

Ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi realizację postulatu rządu dotyczącego wzmocnienia roli farmaceuty, zawartego w dokumencie "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022" Ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi realizację postulatu rządu dotyczącego wzmocnienia roli farmaceuty, zawartego w dokumencie "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022" Photo by engin akyurt on Unsplash

Senat wprowadził do ustawy o zawodzie farmaceuty kilkanaście poprawek, zakładających m.in. przeprowadzanie przez farmaceutów szczepień ochronnych, wprowadzenie obowiązkowego OC czy też wprowadzenie - przed przewidzianym ustawą unieruchomieniem apteki max. na 3 miesiące w przypadku uchybień właściciela - nakazu usunięcia tego uchybienia. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

Senat przyjął kilkanaście poprawek, część z nich o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym. Poprawki merytoryczne dotyczą m.in. uzupełnienia zadań farmaceutów w ramach opieki nad pacjentem o przeprowadzanie szczepień ochronnych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC dla farmaceutów.

Zaproponowano też, aby - przed unieruchomieniem apteki, punktu aptecznego czy hurtowni na max. 3 miesiące z powodu uchybienia właściciela - wprowadzić najpierw nakaz usunięcia uchybień, a dopiero później wydać taką decyzję.

Przepisy, dotyczące możliwości cofnięcia przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego pozwolenia na prowadzenie apteki na okres 3 miesięcy w przypadku naruszenia przepisu dot. samodzielności aptekarza, czy "unieruchomienia" apteki maksymalnie na 3 miesiące w przypadku uniemożliwiania kierownikowi realizacji zadań przez podmiot prowadzący aptekę zostały wprowadzone do ustawy o zawodzie farmaceuty na etapie prac sejmowych.

Ustawa o zawodzie farmaceuty stanowi realizację postulatu rządu dotyczącego wzmocnienia roli farmaceuty, zawartego w dokumencie "Polityka Lekowa Państwa 2018-2022".

Zaproponowano w niej definicję opieki farmaceutycznej nazwanej świadczeniem zdrowotnym, a nie (jak dotychczas) usługą farmaceutyczną. Zgodnie z ustawą, świadczenie opieki zdrowotnej ma być udzielane przez farmaceutę i stanowić "dokumentowany proces, w którym farmaceuta, współpracując z pacjentem i lekarzem prowadzącym leczenie pacjenta, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych, czuwa nad prawidłowym przebiegiem indywidualnej farmakoterapii".

Ustawa zakłada przyznanie farmaceutom szeregu uprawnień m.in. w zakresie doradztwa farmaceutycznego dotyczącego stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prowadzenia przeglądów lekowych, opracowywania indywidualnych planów opieki farmaceutycznej z uwzględnieniem edukacji zdrowotnej, profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia oraz wykonywania niektórych badań diagnostycznych.

Ustawa wprowadza też nowe uprawnienie dla farmaceutów w ramach świadczenia opieki farmaceutycznej - możliwość wystawiania recept w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego. Będzie to mogło nastąpić na podstawie zapisanego w SIM zlecenia lekarza, na recepcie kontynuowanej w terminie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty wystawienia tej recepty. Łączna ilość leku zaordynowanego przez farmaceutę - jak wynika z ustawy - nie będzie mogła przekroczyć dawki do 360-dniowego stosowania. Zaznaczono też, że przed wystawieniem recepty farmaceuta powinien wykonać niezbędne badania diagnostyczne, np. pomiar ciśnienia krwi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie co do zasady po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Natomiast przepisy, dotyczące możliwości wystawiania recept w trakcie kontynuacji terapii - po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas