Menu
A+ A A-

400 mln zł finansowania dla koncernu energetycznego Wyróżniony

Elektrownia wodna Tauronu w Pilchowicach Elektrownia wodna Tauronu w Pilchowicach fot. Tauron

Gwarantowana przez BGK kwota finansowania dla czołowej w kraju spółki energetycznej w postaci programu emisji obligacji zwiększona została o 400 mln zł.

W tej sprawie Tauron Polska Energia zawarł z Bankiem Gospodarstwa Krajowego drugi aneks do umowy programowej. Dla przypomnienia – umowę dotyczącą organizacji i gwarantowania emisji obligacji opiewającą na kwotę 1 mld zł Tauron zawarł z BGK w lipcu 2013 r. Następnie w lipcu br. partnerzy podpisali pierwszy aneks do umowy, na mocy którego kwota programu emisji obligacji wzrosła z 1 mld zł do 1,7 mld zł. Gwarancją objęcia emisji objętych zostało wówczas 300 mln zł. Zawarcie drugiego aneksu daje Tauronowi prawo emisji obligacji i gwarancję ich nabycia przez BGK do pełnej wysokości programu, tj. do 1,7 mld zł. Celem emisji obligacji jest finansowanie wydatków inwestycyjnych wynikających z realizacji strategii korporacyjnej Grupy Tauron. Udział BGK w tym przedsięwzięciu realizowany jest w ramach programu „Inwestycje Polskie”. 

– Cieszy nas fakt, iż współpraca pomiędzy Tauronem i BGK rozwija się. Podwyższenie kwoty gwarantowanej przez BGK stanowi dla nas dowód zaufania banku, a jednocześnie daje pozytywny sygnał dla rynku finansowego co do wiarygodności kredytowej naszej spółki  – mówi Jerzy Kurella, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

– Zwiększenie gwarantowanej kwoty przez BGK to kolejny krok zapewnianiający finansowanie programu inwestycyjnego Grupy Tauron. Szczególnie cieszy nas, że Tauronowi udaje się pozyskiwać finansowanie o długim okresie zapadalności (15 lat), atrakcyjnym koszcie i jednocześnie przy podwyższonym dopuszczalnym poziomie wskaźnika dług netto / EBITDA, tj. 3,5x – mówi Anna Striżyk, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. ekonomiczno-finansowych.

Struktura finansowania przewiduje emisję obligacji w seriach w latach 2015-2016, z terminami wykupu przypadającymi od 2020 do 2029 r. Bank Gospodarstwa Krajowego pełni w tym przedsięwzięciu rolę organizatora, gwaranta programu i depozytariusza.

– Bank Gospodarstwa Krajowego, jako państwowy bank rozwoju, angażuje się w największe strategiczne projekty inwestycyjne w Polsce. Kontynuacja współpracy z jedną z kluczowych spółek sektora energetycznego, jaką jest Tauron Polska Energia, i emisja obligacji zwiększająca poziom dostępnego finansowania o kwotę 400 mln zł jest tego dobrym przykładem – mówi Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Oprocentowanie obligacji emitowanych w ramach programu jest zmienne, oparte o stopę referencyjną 6M WIBOR ze stałą marżą banku.

Tauron Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w  Polsce. W skład Grupy Tauron wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski. Stanowi centrum kompetencyjne w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportu, spółek komunalnych i samorządów. Rozwija systemy poręczeń i gwarancji mające na celu pobudzanie przedsiębiorczości. Angażuje się w programy służące poprawie sytuacji na rynku mieszkaniowym i dostępu Polaków do mieszkań. Zarządza programami europejskimi i dystrybuuje środki unijne w skali krajowej i regionalnej. Jest instytucją wiodąca w procesie konsolidacji finansów publicznych.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas