Menu
A+ A A-

PKP SA z potężnym długiem Wyróżniony

Gmach Dyrekcji PKP w Warszawie Gmach Dyrekcji PKP w Warszawie fot. Tadeusz Rudzki / Wikipedia - CC BY-SA 3.0

„Gazeta Polska Codziennie" dotarła do nieoficjalnych informacji na temat wyników finansowych PKP SA za 2015 r. Według nich, wynik netto spółki za 2015 r. wyniósł 222,9 mln. zł. Osiągnięte przychody z działalności operacyjnej były nieznacznie wyższe od przychodów roku 2014 r. Istotny wzrost został wygenerowany w pozycji „Przychody finansowe" co było skutkiem przeprowadzonych prywatyzacji, m.in. PKP Energetyka, której celowość i prawidłowość kwestionuje rząd PiS.

Jak poinformowano, w wyniku zrealizowanych w poprzednich latach transakcji prywatyzacyjnych (m.in. TK Telecom, PKP Energetyka, PKP Cargo) Spółka posiadała płynność finansową i realizowała spłatę zadłużenia. Zadłużenie na koniec 2015 r. wyniosło 1766,6 mln zł. Poprzedni zarząd spółki, kierowany przez Jakuba Karnowskiego, mówił o zadłużeniu netto na poziomie 500 mln zł. Istotne znaczenie ma tu pojęcie „zadłużenie netto" czyli zadłużenie faktyczne (m.in. kredyty, obligacje) pomniejszone o środki zgromadzone na rachunkach bankowych, a te, jak wspomniano powyżej pochodziły z prywatyzacji spółek.

Zdaniem cytowanych przez gazetę informatorów, spółka będzie spłacać długi odziedziczone po ludziach Platformy do 2022 r. Nie wiadomo jednak, czy uda się dotrzymać tego terminu. Wszystko zależy od tego, czy spółka będzie musiała zaciągnąć nowe kredyty.

- To na chwilę obecną dane wstępne, wynikające z przeprowadzonych analiz i audytów, choć niezatwierdzone jeszcze przez organy statutowe spółki. Tym niemniej ilustrują one realną sytuacją spółki z jaką spotkał się nowy zarząd - potwierdziła dziennikowi Cecylia Lachor, pełnomocnik zarządu PKP SA ds. finansowych.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas