Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1031.
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 1035.

Polak przewodzi światowym uniom kredytowym Wyróżniony

Grzegorz Bierecki Grzegorz Bierecki Fot. SKOK

Podczas Międzynarodowej Konferencji Światowej Rady Unii Kredytowych (WOCCU – World Council of Credit Unions) w Ottawie, został wybrany nowy przewodniczący Światowej Rady.

Na czele organizacji zrzeszającej 200 milionów ludzi ze 101 krajów świata stanął Grzegorz Bierecki. WOCCU jest organizacją zrzeszającą unie kredytowe (odpowiedniki polskich SKOK-ów) na świecie. Powołana przez Walne Zgromadzenie, na dwuletnią kadencję Rada Dyrektorów WOCCU, jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu stanowiska przewodniczącego tej międzynarodowej organizacji twórcy spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce. Wybór Grzegorza  Biereckiego na stanowisko przewodniczącego jednego z największych zrzeszeń instytucji finansowych świata, to konsekwencja m.in. jego zaangażowania w rozwój ruchu spółdzielczości finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej oraz doprowadzenia do dynamicznego rozwoju SKOK-ów w Polsce.
Jak podkreśla sam Grzegorz Bierecki – przewodniczący WOCCU, - Światowa Rada unii Kredytowych jest strukturą, której nadrzędną rolą jest reprezentowanie unii kredytowych wobec instytucji o charakterze globalnym. Przykładem tu jest choćby współpraca z grupą G8, czyli organizacją, która decyduje o strategicznych kierunkach rozwoju tego świata. Spotkania grupy G8 i G20 przekładają się na działania organizacji międzynarodowych i międzyrządowych, które z kolei mają wpływ regulacyjny. Zatem zaangażowanie WOCCU jako swoistego rzecznika interesów, jest niebywale ważna dla jakości regulacji dotyczących unii kredytowych i dla możliwości zachowania ich unikalnego charakteru. To zagadnienie, na którym teraz, w zmieniającym się świecie, Światowa Rada Unii Kredytowych musi się koncentrować.

Światowa Rada Związków Kredytowych z siedzibą w Madison w USA to międzynarodowy związek unii kredytowych. Działając od 1971 r., zrzesza dzisiaj unie ze 101 krajów. Aktywa unii kredytowych na świecie wynoszą ponad 1,6 bln dol. Należy do nich ponad 200 mln członków, zrzeszonych w przeszło 56 000 unii.

Grzegorz Bierecki jest twórcą i założycielem Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych w Polsce - instytucji finansowej zrzeszającej ponad 2,6 mln gospodarstw domowych z aktywami ponad 18 mld zł. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie związane z rynkiem finansowym w Polsce. W latach 1990-2011 był  prezesem Fundacji na rzecz Polskich Związków Kredytowych. Był autorem programu rozwojowego SKOK w Polsce, dla którego uzyskał wsparcie ze strony rządu amerykańskiego, Wspólnoty Europejskiej, ONZ oraz organizacji związków kredytowych m.in. z USA, Kanady oraz Irlandii. Współtworzył i promował przepisy prawne, stanowiące podstawę działania spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Został przyjęty do Konfederacji Przyjaciół Jasnej Góry i wyróżniony medalem Konfederacji. Kapituła orderu św. Brygidy Szwedzkiej w Gdańsku przyznała mu Ekumeniczny Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Św. Brygidy. Od 1992 do października 2012 r. był prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Od 2011 r. pełnił funkcję pierwszego wiceprzewodniczącego Światowej Rady Unii Kredytowych. Od października 2012 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Krajowej SKOK. Od 2011 r. jest senatorem RP (PiS).
Po dokonaniu wyboru na przewodniczącego Światowej Rady Unii Kredytowych Grzegorz Bierecki stwierdził: - jestem zwolennikiem intensyfikacji naszych działań i wzmocnieniu obecnych systemów unii kredytowych. Największy potencjał, nie ukrywajmy, tkwi obecnie w Ameryce Południowej i Europie Wschodniej. W tych miejscach istnieją już systemy kas czy też unii kredytowych. Są one często bardzo liczne, natomiast, jeżeli spojrzymy na aktywa tych systemów, na zakres użytkowania usług kas, jest on wciąż niewielki, niezadowalający. Dlatego też trzeba wesprzeć te organizacje, które już istnieją i zdobyły określoną pozycję, aby mogły skuteczniej dotrzeć do członków kas.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas