Nextbike Polska ma umowę na Koniński Rower Miejski

Nextbike Polska zawarł z Miastem Koninem umowę na dostawę, uruchomienie i zarządzanie systemem Konińskiego Roweru Miejskiego składającego się z 11 stacji i 100 rowerów.

System Konińskiego Roweru Miejskiego zostanie uruchomiony w terminie do dnia 1 września 2018 roku.

Umowa obowiązywać będzie do 30 listopada 2021 roku.

"Za dostawę i obsługę systemu Konińskiego Roweru Miejskiego emitentowi przysługiwać będzie wynagrodzenie w łącznej kwocie 2 960 979 zł brutto, w tym wynagrodzenie za dostawę i uruchomienie systemu w kwocie 1 946 229 zł brutto, wynagrodzenie za obsługę systemu w kwocie 1 014 750 zł brutto. Wynagrodzenie z tytułu dostawy i uruchomienia systemu płatne będzie po sporządzeniu protokołu odbioru systemu, zaś wynagrodzenie z tytułu obsługi systemu następować będzie w miesiącach trwania sezonu rowerowego (marzec - listopad)" - czytamy w komunikacie.

Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas