Menu
A+ A A-

Raport NBP: Prognoza centralna analityków PKB Wyróżniony

Rozkład zagregowany prognoz tempa wzrostu PKB wskazuje, że w 2021 r. tempo to wyniesie 5,1% (scenariusz centralny) Rozkład zagregowany prognoz tempa wzrostu PKB wskazuje, że w 2021 r. tempo to wyniesie 5,1% (scenariusz centralny) Photo by Ibrahim Boran on Unsplash

Prognoza centralna dotycząca dynamiki PKB, przeprowadzona przez Narodowy Bank Polski (NBP) wśród 19 analityków w okresie wrześniu-październiku 2021 r., zakłada wzrost na poziomie 5,1% w 2021 r., a następnie wzrost o 4,7% w 2022 r. i o 4,1% w 2023 r., wynika z raportu NBP.

W poprzedniej edycji ankiety centralna prognoza przewidywała wzrost na poziomie 4,8% w 2021 r., a następnie wzrost o 4,6% w 2022 r. i o 3,9% w 2023 r.,

"Rozkład zagregowany prognoz tempa wzrostu PKB wskazuje, że w 2021 r. tempo to wyniesie 5,1% (scenariusz centralny), a typowe scenariusze brane przez ekspertów pod uwagę zawierają się między 4,6% i 5,5% (50-procentowy przedział prawdopodobieństwa). Dla kolejnych dwóch lat scenariusze centralne są dość słabo zarysowane, a przedziały typowych scenariuszy - szersze. Scenariusz centralny na 2022 r. to 4,7%, a 50-procentowy przedział prawdopodobieństwa to 3,7-5,5%. Z kolei dla 2023 r. scenariusz centralny jest równy 4,1%, a wartości z przedziału typowych scenariuszy (2,9-5,2%) mają zbliżone prawdopodobieństwa" - czytamy w raporcie.

Przewidywana jest niewielka aprecjacja złotego. Zgodnie z prognozami ekspertów AM NBP, kurs względem euro wyniesie 4,55 w 2021 r., 4,50 w 2022 r. i 4,42 w 2023 r. podał NBP.

"Eksperci spodziewają się spadku stopy bezrobocia rejestrowanego w polskiej gospodarce z 6% w 2021 r. do 5,6% w 2022 r. i 5,3% w 2023 r. Z kolei stopa wzrostu nominalnych wynagrodzeń brutto powinna wynieść 8% w 2021 r., 7,1% w 2022 r. i 6,6% w 2023 r. " - czytamy dalej.

Ankieta jest przeprowadzana cztery razy w roku: w ostatnich dwóch tygodniach marca, czerwca, września i grudnia.

Jesienna runda Ankiety Makroekonomicznej NBP w 2021 r. trwała od 20 września do 4 października, przy czym zdecydowana większość prognoz została przekazana w ostatnim dniu badania. W badaniu uczestniczyło 19 ekspertów, reprezentujących instytucje finansowe i analityczno-badawcze oraz organizację przedsiębiorców.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas