Menu
A+ A A-

RPP lepsza prognoza PKB - Polska Gospodarka się rozpędza Wyróżniony

RPP prognozuje wzrost PKB na 4% RPP prognozuje wzrost PKB na 4% Photo by Austin D on Unsplash

RPP w dyskusji podsumowującej pierwszy kwartał optymistycznie zapatruje się na wskaźniki mówiące o kondycji gospodarki. PKB może być większe niż zakładano nawet 4% w 2019. Wzrost inflacji prawdopodobny, ale bez silnych sygnałów ekonomicznych. Bezrobocie na historycznym minimu.

Czynniki niepewności, to możliwy wzrost inflacji i PMI w przetwórstwie przemysłowym które utrzymuje się poniżej 50 punktów co sygnalizuje niepewność. Trzecim silnym komponentem który może wpłynąć negatywnie na notowany wzrost gospodarczy w Polsce jest przełożenie się spowolnienia występującego u naszych partnerów handlowych, głównie Niemiec.

Wzrost PKB w 2019 r. może być wyższy niż pokazuje projekcja

Podczas majowego posiedzenia członkowie Rady Polityki Pieniężnej (RPP) wyrażali opinię, że dynamika PKB w bieżącym roku może być wyższa niż wskazuje marcowa projekcja, wynika z "minutes" z tego spotkania, opublikowanych przez Narodowy Bank Polski (NBP). Najważniejszym źródłem ryzyka dla krajowej koniunktury jest skala i trwałość spowolnienia u głównych partnerów handlowych Polski.

"Część członków Rady wskazywała przy tym, że dynamika PKB w I kw. br. okazała się wyższa od oczekiwań, a nastroje przedsiębiorstw poprawiły się w ostatnim okresie, co również świadczy o korzystnych perspektywach krajowej aktywności gospodarczej. Zaznaczano, że w tym samym kierunku oddziałuje także nadal bardzo dobra sytuacja pracowników na rynku pracy oraz programy fiskalne rządu. Jednocześnie członkowie ci zwracali uwagę, że wskaźnik PMI w przetwórstwie przemysłowym utrzymuje się poniżej granicy 50 punktów, sygnalizując niepewność co do dalszego wzrostu aktywności w tym sektorze, w tym ryzyko, że w kolejnych miesiącach spowolnienie za granicą może się silniej przełożyć na sytuację w Polsce" - czytamy w "minutes".

Rynek pracy historyczne minima bezrobocia

Analizując sytuację na rynku pracy wskazywano, że utrzymuje się wyraźny wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, a stopa bezrobocia nadal obniża się, osiągając kolejne historycznie niskie poziomy Niektórzy członkowie RPP wskazywali, że sytuacja na rynku pracy może w przyszłości zacząć się silniej przekładać na presję cenową.

Inflacja możliwy wzrost ale raczej stabilizacja

Część członków Rady zaznaczała, że inflacja w kolejnych kwartałach powinna ustabilizować się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w kwietniu i pozostanie umiarkowana. Zdaniem niektórych członków Rady w kierunku wyższej inflacji będą oddziaływały wciąż korzystne uwarunkowania popytowe utrzymujące się w polskiej gospodarce, które znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen usług.

Według centralnej ścieżki marcowej projekcji inflacyjnej NBP, wzrost PKB sięgnie 4% w tym roku, a następnie spowolni do 3,7% w 2020 r. i do 3,5% w 2021 r.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas