Klastry napędzają gospodarkę Wyróżniony

Klastry napędzają gospodarkę fot. PapillonStudio | 4kongres.klastrypolskie.pl

Najwięcej klastrów w Polsce, które są utożsamiane z bardzo wysokimi technologiami, jest zlokalizowana w Polsce wschodniej. To dowód na to, że klastry sprawdzają się przy wyrównywaniu szans regionów, uważają eksperci.

- W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju krajowe klastry kluczowe uwzględniliśmy przy realizacji działań związanych z rozwojem nowoczesnego przemysłu, mobilizacji kapitału prywatnego na rzecz prowadzenia działalności B+R+I, a także stymulowania popytu zewnętrznego na innowacje poprzez zwiększenie zdolności i skłonności firm do eksportu oraz lokowania bezpośrednich inwestycji za granicą. Klastry mogą też służyć zakopaniu przepaści pomiędzy Polską A i B - powiedziała wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz podczas IV Kongresu Klastrów Polskich, cytowana przez agencję ISBnews.

Dowodem na to, jest duża obecność klastrów na terenie Polski wschodniej. - Najwięcej klastrów w Polsce, które są utożsamiane z bardzo wysokimi technologiami, jest zlokalizowana w Polsce wschodniej. Klastry powstają przede wszystkim tam, gdzie jest silny kapitał społeczny. To forma interakcji, z jednej strony kapitał ten wspiera powstawanie klastrów, z drugiej zaś, klastry budują kapitał społeczny - powiedział podczas Kongresu Krzysztof Krystowski, prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskiej.

Organizacja zrzesza ponad 40 klastrów z całej Polski reprezentujących różne branże.

Ministerstwo Rozwoju, które sprawuje honorowy patronat nad Kongresem, odegrało istotną rolę przy wspierania polityki klastrowej. - W ramach wypracowanego modelu wspierania tej polityki, przyjęliśmy zasadę wyróżniania najlepszych i wskazywania tych, którzy mają największy potencjał - powiedziała Małgorzata Szczepańska, dyrektor departamentu innowacji w Ministerstwie Rozwoju.

W ramach dwóch konkursów, organizowany przez resort, wyłonionych zostało 16 Kluczowych Klastrów Krajowych w ramach, których działa 1200 członków, z czego przeważająca większość (964), to przedsiębiorstwa z sektora MŚP. Potencjał klastrów podkreśla też liczba ponad 105 tys. pracowników.

Kolejną rundę konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego zaplanowano na przyszły rok.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas