Menu
A+ A A-

Zadłużenie większe ale mniejsze Wyróżniony

Zadłużenie większe ale mniejsze www.sxc.hu

Ministerstwo Finansów przedstawiło swoje wyliczenia nt. wielkości na koniec ub.r. państwowego długu publicznego.

Wyniósł on 840,5 mld zł wobec 815,3 mld zł na koniec 2011 r. Wzrósł więc w ciągu roku o ponad 25 mld zł. Wg wstępnych szacunków relacja państwowego długu publicznego do PKB wyniosła w ub.r. 52,7 proc. wobec 53,5 proc. na koniec 2011 r. Spadek relacji długu publicznego do PKB w 2012 r. nastąpił po raz pierwszy od 2007 r. - zauważa ministerstwo finansów. Inaczej - i bardziej niekorzystnie - wyglądają te same dane obliczane wg metodologii unijnej. Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg definicji UE) na koniec 2012 r. wyniósł bowiem 886,8 mld zł wobec 859,1 mld zł (o 27,8 mld zł więcej) na koniec 2011 r., a jego relacja do PKB wyniosła 55,6 proc. wobec 56,4 proc. na koniec 2011 r.

Jeśli odliczy się przyrost wolnych środków zgromadzonych dodatkowo na prefinansowanie potrzeb pożyczkowych 2013 r., to relacja długu publicznego do PKB na koniec 2012 r. byłaby jeszcze niższa i wyniosła odpowiednio 51,9 proc. w przypadku definicji polskiej i 54,8 proc. w przypadku definicji unijnej - przekonuje MF. Odnosząc te dane do prognoz Komisji Europejskiej dla państw UE można stwierdzić, że w 2012 r. w Polsce miał miejsce najwyższy w całej Unii Europejskiej spadek relacji długu do PKB (bez uwzględnienia Grecji, której dług został zrestrukturyzowany i Węgier, gdzie znacjonalizowano OFE). Dla porównania, relacja długu do PKB uległa obniżeniu tylko w 6 z 27 państw UE podczas gdy w całej UE wzrosła o 4,1 pkt. proc., w Wlk. Brytanii o 4,6 pkt.proc. a w Hiszpanii aż o 19,1 pkt. proc.

{jumi [*9]}

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas