Menu
A+ A A-

Paweł Niewiadomski ponownie prezesem PIT Wyróżniony

Paweł Niewiadomski ponownie prezesem PIT

W piątek 13 maja w Łodzi odbyło się VI Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Turystyki, będące jednocześnie XXVIII Walnym Zgromadzeniem PIT. Na funkcję Prezesa PIT zgłoszono tylko jednego kandydata - Pawła Niewiadomskiego, dotychczasowego Prezesa PIT.

W swojej prezentacji wyborczej podkreślił on, że rozpoczęte w PIT przemiany były niezbędne w celu ustawienia prawidłowego „kursu" dla izby i że umożliwią one jeszcze skuteczniejsze działania w nowej kadencji. Przypomniał, że turystykę czeka sporo zagrożeń i nowych wyzwań, a że nowe trendy w naszej branży są zarówno szansą jak i zagrożeniem dla przedsiębiorców. Aby im sprostać i wykorzystać prognozowane wzrosty w liczbie światowych podróży, trzeba się odpowiednio przygotować.

Polska Izba Turystyki ma przede wszystkim umożliwiać przedsiębiorcom pełniejsze wykorzystywanie możliwości rynkowych, pomóc sprostać nowym wyzwaniom i wzmocnić pozycję turystyki na arenie polskiej i międzynarodowej. Chce stawiać na jakość i wysoki standard usług tak aby marka PIT wyznaczała na polskim rynku pewną elitarność. Zapowiedział, że PIT będzie się też otwierała na młodych przedsiębiorców i na nowe technologie.

Podczas głosowania jego kandydaturę poparło 60 delegatów, a 6 było przeciw. Tym samym Paweł Niewiadomski został ponownie wybrany na funkcję Prezesa PIT na kadencję 2016-2020.

Następnie odbyły się wybory do nowej Rady Naczelnej, która składa się z prezesów Oddziałów PIT, reprezentantów Oddziałów wybranych podczas Walnych Zgromadzeń oraz przedstawicieli wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów. W tym roku Walne Zgromadzenie wybierało pięciu członków rady. Największą liczbę głosów uzyskali: Paweł Byliński, Ryszard Cetnarski, Krzysztof Góralczyk, Jolanta Kondys-Sikora i Anna Kuś. Wybrano też 11 członków Naczelnej Komisji Rewizyjnej.

Po wyborach nowych władz Walne Zgromadzenie Delegatów przyjęło rekomendację komisji statutowo- programowej w zakresie wytycznych do programu oraz koniecznych do przeprowadzenia zmian w statucie Izby. Uchwała ta zobowiązuje Radę Naczelną do przygotowania programu działania PIT w oparciu o przyjęte założenia. Zobowiązuje też Radę do przygotowania gruntownej zmiany statutu, z uwzględnieniem konieczności uporządkowania relacji pomiędzy władzami Izby, rozważenia konieczności wprowadzenia sprawnego zarządu oraz do przekształcenia Rady Naczelnej i rozszerzenia jej funkcji jako ciała doradczego. Zmiany przewidują też uporządkowanie kwestii biernego i czynnego prawa wyborczego, zredefiniowanie kategorii członkostwa oraz wprowadzenie mechanizmów integrujących Izbę na poziomie oddziałów i pomiędzy nimi.

Po zakończeniu obrad ukonstytuowały się nowe władze izby. W skład Prezydium wszedł Prezes PIT Paweł Niewiadomski, Wiceprezesi: Grzegorz Chmielewski, Andrzej Kindler i Dariusz Wojtal oraz Skarbnik Jolanta Kondys-Sikora. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została Danuta Skalska, Wiceprzewodniczącymi zaś: Andrzej Górski i Norbert Kardahs.

Prezes PIT zapowiedział rozszerzenie składu Prezydium, zgodnie z możliwościami nadanymi przez statut. Zaprosił do współpracy osoby, które mają pomysły na lepsze funkcjonowanie Izby oraz są w stanie zadeklarować poświęcenie czasu na pracę społeczną w Prezydium PIT.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas