Menu
A+ A A-

Akcje przewoźnika bliżej inwestorów indywidualnych Wyróżniony

Akcje przewoźnika bliżej inwestorów indywidualnych Fot. www.gpw.pl

Akcje czołowej firmy towarowych przewozów kolejowych oferowane w ramach oferty publicznej zostały zapisane na rachunkach inwestorów indywidualnych za pośrednictwem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Każdy inwestor otrzymał maksymalnie 244 akcje. Pierwsze notowanie akcji PKP Cargo na GPW planowane jest na 30 października. Inwestorzy indywidualni złożyli łącznie 24.087 ważnych zleceń. Wszystkie ważne zapisy na liczbę akcji równą lub mniejszą od poziomu maksymalnego przydziału, zostały zrealizowane w pełni (bez redukcji). Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych w przypadku zapisu złożonego na maksymalną liczbę akcji oferowanych, tj. 500 akcji oferowanych, wyniosła 51,2%.

Zgodnie z decyzją akcjonariusza sprzedającego, tj. PKP SA, ostateczna liczba akcji zaoferowanych i przydzielonych inwestorom indywidualnym wyniosła 3.600.000, co odpowiada ok. 17,2% ostatecznej liczby akcji oferowanych. Liczba ta została zwiększona z 15% Akcji Oferowanych, pierwotnie planowanych do zaoferowania inwestorom indywidualnym. Pozostałe akcje, tj. 17.326.171, zostaną przydzielone polskim i zagranicznym inwestorom instytucjonalnym.

Zwrot nadpłaconych środków, tj. różnicy między ceną maksymalną (74 zł), po której inwestorzy indywidualni składali zapisy, a ostateczną ceną sprzedaży (68 zł), a także zwrot środków pieniężnych inwestorom indywidualnym, których zapisy zostały zredukowane, były nieważne, bądź którym nie przydzielono akcji oferowanych, dokonane zostaną na rachunki pieniężne prowadzone dla rachunków inwestycyjnych inwestorów, z których dokonywane były zapisy w terminie do 14 dni od dnia dokonania przydziału akcji oferowanych.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas