poniedziałek, 12 wrzesień 2022 12:41

BOŚ publikuje raport ESG

Napisane przez

Bank Ochrony Środowiska opublikował raport ESG za 2021 rok. Prezentuje on wpływ BOŚ  na otoczenie – w szczególności w zakresie ochrony środowiska naturalnego, odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego.

12 lipca 2022 r mija 20-ta rocznica przeprowadzenia pierwszej w świecie operacji częściowej głuchoty z zastosowaniem implantu ślimakowego.

piątek, 08 lipiec 2022 11:41

Stanowisko Instytutu Staszica: Alarm dla małych sklepów!

Napisane przez

Stanowisko Instytutu Staszica w sprawie wprowadzenia  systemu kaucyjnego dla opakowań plastikowych, szklanych  i puszek .

Prezes UOKiK od października 2021 r., po otrzymanych sygnałach, w tym w ramach programu sygnalista, przygląda się działaniom grup radiowych, które tworzą tzw. Komitet Badań Radiowych (KBR). Wstępna analiza działań przedsiębiorców dała podstawy do wszczęcia postępowania wyjaśniającego i przeprowadzenia kontroli w ich siedzibach.

piątek, 17 grudzień 2021 11:26

Raport WEI. Luka VAT w Polsce

Napisane przez

Luki podatkowe są problemem w każdej rozwiniętej gospodarce posiadającej rozbudowany system podatkowy. Luki w niektórych podatkach można uniknąć, eliminując wszelkiego rodzaju ulgi i preferencje (luka polityczna) i opodatkowując wszystkie towary i usługi jed nolitą stawką.

czwartek, 16 grudzień 2021 15:35

Inflacja - ważne spójne działanie rządu, KNF i NBP

Napisane przez

W walce z podwyższoną inflacją niezbędne są spójne działania rządu, Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), uważa dr hab. Przemysław Litwiniuk z Instytutu Ekonomii i Finansów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW).

środa, 15 grudzień 2021 15:35

Jak przygotować firmę na przemysł 4.0?

Napisane przez

Platforma Przemysłu Przyszłości, wspólnie z Fundacją im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytutem ESG, portalem RaportCSR.pl oraz pod patronatem merytorycznym Krajowej Izby Gospodarczej zorganizowały e-seminarium „Przemysł Przyszłości jako ekologiczna fabryka?” na temat przygotowań do wdrażania przemysłu 4.0 w małych i średnich firmach.

Specjaliści IT w Czechach zarabiają najwięcej spośród wszystkich biorących udział w badaniu - 33% z nich otrzymuje wynagrodzenie powyżej 12 tys. zł netto, z kolei w Polsce na takie zarobki może liczyć 26%, wynika z raportu "Specjaliści IT w Europie Środkowo-Wschodniej" przeprowadzonego przez portal No Fluff Jobs. 

piątek, 03 wrzesień 2021 12:36

Raport SGH i FE

Napisane przez

Raport SGH i FE, będzie jedną z najważniejszych i najbardziej obszernych publikacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Szereg francuskich przedsiębiorstw nie płaci w Polsce podatku CIT lub jest on odprowadzany w marginalnej wysokości. W najbardziej dosadnym przypadku, zapłacony przez jedną z francuskich sieci handlowych podatek CIT stanowi zaledwie 0,004% przychodów spółki.

sobota, 31 lipiec 2021 12:07

PKN Orlen i Emitel zostali laureatami magazynu Raport CSR

Napisane przez

Polska stoi przed wyzwaniem związanym z osiągnięciem ambicji unijnych komisarzy w zakresie budowy neutralnej klimatycznie gospodarki. To przemiany, których efektem może być rozwój wysokich technologii i wpływ porównywalny z tym, jaki na gospodarkę ma sektor kosmiczny.

sobota, 31 lipiec 2021 11:59

12. raport zrównoważonego rozwoju Ferrero

Napisane przez

Grupa Ferrero, opublikowała 12. raport zrównoważonego rozwoju prezentujący postępy firmy w realizacji swoich zobowiązań. Wśród wielu celów Grupy na 2020 rok, do najważniejszych należą pozyskiwanie 100% ziaren kakaowca oraz 100% cukru trzcinowego ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje.

czwartek, 20 maj 2021 11:30

GUS: Wyprodukowano 277 filmy kinowe i telewizyjne

Napisane przez

W Polsce wyprodukowano w 2020 r. 277 filmy przeznaczone do prezentacji w kinach i telewizji, w tym 205 średnio- i krótkometrażowych oraz 72 pełnometrażowych, podał Główny Urząd Statystyczny.

W raporcie za rok 2020 Emitel podsumowuje najważniejsze wydarzenia w zakresie podejmowanych działań w obszarze ochrony środowiska naturalnego, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego ESG.

Szczepienia przeciwko COVID-19 trwają w Polsce, pomimo utrudnień w dostawach szczepionek do Unii Europejskiej. Zaraz po osobach z grupy „0”, przeciwko koronawirusowi zaszczepieni będą seniorzy i osoby z chorobami przewlekłymi. Wśród nich także te, które nie ukończyły jeszcze 60. roku życia.

wtorek, 12 styczeń 2021 09:47

Praca zdalna. 60% Polaków odczuwa negatywne skutki

Napisane przez

Prawie 2/3 Polaków pracujących zdalnie w pandemii odczuwa negatywne skutki home office. Są to przede wszystkim stres, problemy ze zdrowym odżywianiem oraz spadek efektywności – wynika z badania MultiSport Index 2020.

poniedziałek, 04 styczeń 2021 10:25

Bank Pekao: pandemia nie przekreśliła branży IT

Napisane przez

Wartość światowego rynku IT w 2019 r. to wg firmy analitycznej Gartner nieco ponad 2,4 bln USD. W latach 2012-19 rósł on średnio w tempie 3,4 proc. rocznie – wynika z raportu przygotowanego przez Departament Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao S.A.

poniedziałek, 05 październik 2020 12:29

Sustainaltytics - ryzyko ESG dla PKN ORLEN na poziomie 28,1 punktów

Napisane przez

Agencja Sustainaltytics oceniła ryzyko ESG dla PKN ORLEN na poziomie 28,1 punktów. Daje to piąte miejsce wśród firm z segmentu Oil&Gas na świecie.

czwartek, 01 październik 2020 11:44

Raport Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020"

Napisane przez

Medicover opublikował wyniki raportu, na którego potrzeby przeanalizowano przypadki chorobowe 347 000 pacjentów – pracowników firm. Analizy oparte są na danych z lat 2018-2019.

Tempo wzrostu polskiego sektora bankowego w relacji do tempa wzrostu PKB jest zbyt powolne, a kontynuowanie takiego trendu może ograniczać rozwój gospodarki kraju i dostępności kredytu i wywołać tzw credit crunch - "Raport Polska Europa 2020. Nowe rozdanie gospodarcze" przygotowany przez ZPB.

piątek, 04 wrzesień 2020 11:24

Branża okienno-drzwiowa, delikatny wzrost zamówień

Napisane przez

Po krytycznych dla branży okienno-drzwiowej miesiącach wiosennych, kiedy producenci odnotowali 30-40 proc. spadki sprzedaży, miesiące wakacyjne przyniosły odbudowanie portfela zamówień.

poniedziałek, 17 sierpień 2020 12:59

WEI: zmiany w prawie gospodarczym i sądownictwie konieczne - raport

Napisane przez

Aby zamortyzować negatywne skutki pandemii i skutecznie konkurować z pozostałymi państwami, Polska musi dokonać szeroko zakrojonej deregulacji i maksymalnie uprościć prawo gospodarcze.

W 45 edycji Raportu CSR laureatami są apteki Gemini; za działania na rzecz pacjentów, wsparcie szpitali i domów opieki społecznej w czasie pandemii koronawirusa w Polsce, i Związek Pracodawców Klastry Polskie za skuteczne wykorzystanie swojego potencjału naukowego, przemysłowego oraz badawczego w walce z skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Obok danych z globalnej gospodarki i kolejnych informacji dot. koronawirusa, w tym tygodniu nie zabraknie również innych istotnych wieści. Za sprawą spotkania EBC i szczytu UE uwaga inwestorów w drugiej części tygodnia zwróci się w stronę Europy, uważają analitycy Ebury: Enrique-Diaz Alvarez, Matthew Ryan i Roman Ziruk.

W obawie o dochody, 75% Polaków ograniczyło w ostatnim czasie wydatki na zakupy inne niż produkty spożywcze, wynika z najnowszego sondażu ARC Rynek i Opinia. 81% Polaków rezygnuje z wyjść do restauracji, a 47% częściej niż dotychczas wybiera zakupy online.

Czwarta w tym roku, po Stavanger, Sztokholmie i Uppsali, realizacja skandynawska ML System to potwierdzenie silnej pozycji na rynku skandynawskim. - Rezultaty wypracowane w I kwartale bieżącego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. - mówi Dawyd Cycoń.

czwartek, 30 styczeń 2020 13:56

Wyniki Orlen za 2019. Zysk 4,5 mld

Napisane przez

W 2019 roku PKN ORLEN osiągnął zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł oraz zysk netto w wysokości 4,5 mld zł. Dobre wyniki finansowe Koncernu w 2019 roku zostały wypracowane pomimo zdecydowanego pogorszenia warunków makroekonomicznych, na które spółka nie ma wpływu.

piątek, 17 styczeń 2020 15:23

Randstad 46% zatroskanych, 76% zadowolonych

Napisane przez

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy najczęściej pracę zmieniali kasjerzy i sprzedawcy, robotnicy niewykwalifikowani oraz inżynierowie - raport „Monitor Rynku Pracy” Ranstad.

Strona 1 z 10