poniedziałek, 05 październik 2020 12:29

Sustainaltytics - ryzyko ESG dla PKN ORLEN na poziomie 28,1 punktów

Napisane przez

Agencja Sustainaltytics oceniła ryzyko ESG dla PKN ORLEN na poziomie 28,1 punktów. Daje to piąte miejsce wśród firm z segmentu Oil&Gas na świecie.

czwartek, 01 październik 2020 11:44

Raport Medicover „Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2020"

Napisane przez

Medicover opublikował wyniki raportu, na którego potrzeby przeanalizowano przypadki chorobowe 347 000 pacjentów – pracowników firm. Analizy oparte są na danych z lat 2018-2019.

Tempo wzrostu polskiego sektora bankowego w relacji do tempa wzrostu PKB jest zbyt powolne, a kontynuowanie takiego trendu może ograniczać rozwój gospodarki kraju i dostępności kredytu i wywołać tzw credit crunch - "Raport Polska Europa 2020. Nowe rozdanie gospodarcze" przygotowany przez ZPB.

piątek, 04 wrzesień 2020 11:24

Branża okienno-drzwiowa, delikatny wzrost zamówień

Napisane przez

Po krytycznych dla branży okienno-drzwiowej miesiącach wiosennych, kiedy producenci odnotowali 30-40 proc. spadki sprzedaży, miesiące wakacyjne przyniosły odbudowanie portfela zamówień.

poniedziałek, 17 sierpień 2020 12:59

WEI: zmiany w prawie gospodarczym i sądownictwie konieczne - raport

Napisane przez

Aby zamortyzować negatywne skutki pandemii i skutecznie konkurować z pozostałymi państwami, Polska musi dokonać szeroko zakrojonej deregulacji i maksymalnie uprościć prawo gospodarcze.

W 45 edycji Raportu CSR laureatami są apteki Gemini; za działania na rzecz pacjentów, wsparcie szpitali i domów opieki społecznej w czasie pandemii koronawirusa w Polsce, i Związek Pracodawców Klastry Polskie za skuteczne wykorzystanie swojego potencjału naukowego, przemysłowego oraz badawczego w walce z skutkami kryzysu wywołanego przez COVID-19.

Obok danych z globalnej gospodarki i kolejnych informacji dot. koronawirusa, w tym tygodniu nie zabraknie również innych istotnych wieści. Za sprawą spotkania EBC i szczytu UE uwaga inwestorów w drugiej części tygodnia zwróci się w stronę Europy, uważają analitycy Ebury: Enrique-Diaz Alvarez, Matthew Ryan i Roman Ziruk.

W obawie o dochody, 75% Polaków ograniczyło w ostatnim czasie wydatki na zakupy inne niż produkty spożywcze, wynika z najnowszego sondażu ARC Rynek i Opinia. 81% Polaków rezygnuje z wyjść do restauracji, a 47% częściej niż dotychczas wybiera zakupy online.

Czwarta w tym roku, po Stavanger, Sztokholmie i Uppsali, realizacja skandynawska ML System to potwierdzenie silnej pozycji na rynku skandynawskim. - Rezultaty wypracowane w I kwartale bieżącego roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. - mówi Dawyd Cycoń.

czwartek, 30 styczeń 2020 13:56

Wyniki Orlen za 2019. Zysk 4,5 mld

Napisane przez

W 2019 roku PKN ORLEN osiągnął zysk operacyjny EBITDA LIFO na poziomie 9,4 mld zł oraz zysk netto w wysokości 4,5 mld zł. Dobre wyniki finansowe Koncernu w 2019 roku zostały wypracowane pomimo zdecydowanego pogorszenia warunków makroekonomicznych, na które spółka nie ma wpływu.

piątek, 17 styczeń 2020 15:23

Randstad 46% zatroskanych, 76% zadowolonych

Napisane przez

W ciągu ostatnich sześciu miesięcy najczęściej pracę zmieniali kasjerzy i sprzedawcy, robotnicy niewykwalifikowani oraz inżynierowie - raport „Monitor Rynku Pracy” Ranstad.

czwartek, 09 styczeń 2020 13:56

Instytut Biznesu: lewe zwolnienia lekarskie

Napisane przez

Zjawisko „lewych” zwolnień lekarskich w Polsce jest faktem, a płacą za nie uczciwi płatnicy składek. Kosztownym problemem są sytuacje, kiedy na zwolnieniach lekarskich tygodniami, a nawet miesiącami, przebywają osoby podejmujące pracę lub otwierające biznes głównie w tym celu. - Instytut Biznesu.

poniedziałek, 09 grudzień 2019 11:18

ZPP prezentuje 5 wyzwań dla Polski i nowego rządu

Napisane przez

Największymi wyzwaniami dla Polski są obecnie usługi publiczne. Opieka zdrowotna, system edukacji, transformacja energetyczna, ochrona środowiska i infrastruktura – to obszary, które zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców są kluczowe z punktu widzenia dalszego rozwoju Polski. Eksperci organizacji przygotowali 250 stronnicowy raport omawiający z osobna każdy z nich.

Nie ulega wątpliwości, że po ostatnich czterech latach można stwierdzić, że Polacy są znacznie zamożniejsi, niż przedtem. Wskaźniki ekonomiczne mówią same za siebie – pensje rosły razem z PKB a poziom życia wielu ludzi znacznie poprawił się. Wydaje się, że po osiągnięciu tego krótkoterminowego celu, nadszedł czas na stawienie czoła znacznie poważniejszym wyzwaniom. Poza zmianami regulacyjnymi w otoczeniu prawnym dla działalności gospodarczej, systemem sądownictwa i innymi krytycznymi dla gospodarki obszarami, trzeba wyróżnić pewien zakres polityk państwowych, związany często z usługami publicznymi, których jakość wciąż pozostawia wiele do życzenia, a których znacznej korekty musimy dokonać, żeby zaliczyć prawdziwy awans cywilizacyjny.

- Wybór tych obszarów jest dosyć oczywisty. Zresztą swego czasu PIS je zdefiniował na Kongresie w Katowicach  – twierdzi Cezary Kaźmierczak, prezes ZPP – Opieka zdrowotna znajduje się w permanentnym kryzysie, a może być jeszcze gorzej, ponieważ starzejemy się. Ochrona środowiska to temat, który jest bardzo wysoko na liście priorytetów polityki unijnej, a my wciąż nie mamy wypracowanego spójnego podejścia do tej kwestii. Bezpośrednio z nią związana jest również transformacja energetyczna, której musimy dokonać w ciągu najbliższych dekad. W obliczu zmieniających się parametrów geopolitycznych, kluczowego znaczenia nabierają duże inwestycje infrastrukturalne. W końcu, by zrealizować wszystkie ambitne plany, potrzebujemy dobrze wykształconego społeczeństwa.

Opublikowany dzisiaj raport to w istocie pakiet pięciu dokumentów stanowiących efekt wielomiesięcznych prac ekspertów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz konsultacji z wybranymi specjalistami zewnętrznymi. Każda część materiału zawiera diagnozę stanu obecnego i kluczowe rekomendacje na przyszłość, wraz z uzasadnieniem. Jak twierdzą eksperci Związku – ich realizacja może zaważyć na tempie rozwoju cywilizacyjnego Polski. Zakres tematyczny poruszony na łamach raportu jest, oczywiście, bardzo szeroki i obejmuje zagadnienia od gospodarki odpadami, przez strukturę rynku opieki zdrowotnej, aż do sposobu zarządzania placówkami edukacyjnymi.

- We wszystkich opisanych obszarach można wyróżnić jakieś szczególne wyzwania, które w ciągu najbliższych lat będziemy musieli podjąć – zauważa Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP – Mówimy więc o problemach demograficznych wpływających na sytuację w systemie opieki zdrowotnej, czy też o transformacji gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy, wymuszającą zmiany w systemie edukacji, czy w końcu o realizacji unijnych polityk w zakresie środowiska i energetyki – wszystkie te zagadnienia to realne zjawiska, którym trzeba stawić czoła.

Jak twierdzą eksperci ZPP, czas na realizowanie kolejnych programów socjalnych już się skończył, zaś priorytetem na najbliższe lata powinno być rozpoczęcie podejmowania długoterminowych i kluczowych wyzwań stojących przed Polską.

- Można potraktować ten raport jako zbiór strategicznych założeń dla państwa w obszarach, które naszym zdaniem są absolutnie priorytetowe – podsumowuje Cezary Kaźmierczak – Pracowaliśmy nad nim długo i konsultowaliśmy z branżowymi ekspertami, ponieważ nie chcieliśmy, żeby był to raport stanowiący zbiór naszych pobożnych życzeń. Wszystkie rekomendacje w nim zawarte są realne i możliwe do wdrożenia.

 Raport w załaczeniu.

niedziela, 13 październik 2019 05:37

Badanie Ranstad: prawie co czwarty Polak rozważa pracę za granicą

Napisane przez

Wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku rozważa 24 proc. pracowników – wynika z 37 edycji badania „Monitor Rynku Pracy”.

czwartek, 03 październik 2019 15:28

Instytut Staszica: boom na rynku pracy - benefity pozapłacowe

Napisane przez

Niemal 90 proc. pracodawców oferuje świadczenia pozapłacowe, a wartość całego rynku wyniosła w Polsce w 2018 roku aż 12,2 mld zł. To o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Budżet pracodawców na świadczenia pozapłacowe stał się porównywalny z wydatkami państwa na wymiar sprawiedliwości (12,2 mld zł) czy na administrację publiczną (13,8 mld zł).

Biała księga branży alkoholowej: Przepisy prawa dopuszczają reklamę piwa. Pozostałe rodzaje napojów alkoholowych (np. cydr, wino czy napoje spirytusowe) objęte są natomiast zakazem reklamy i promocji. Co więcej, zakaz reklamy nie jest uzależniony od mocy napoju alkoholowego.

poniedziałek, 02 wrzesień 2019 12:11

Pozwalaja na wykorzystywanie aut służbowych prywatnie przez pracowników

Napisane przez

Firmowy samochód do użytku prywatnego przestał być przywilejem jedynie dyrektorów i kierowników z zagranicznych korporacji. Jak wynika z badania zrealizowanego przez Instytut Keralla na zlecenie Carefleet SA, już 26,9 proc. mikro, małych i średnich firm w Polsce zezwala pracownikom na wykorzystanie służbowych aut w celach pozazawodowych.

środa, 24 lipiec 2019 15:30

Radndstad: Monitor Rynku Pracy - Polacy pracują po godzinach

Napisane przez

Co najmniej  trzy czwarte  badanych pracujących Polaków  zostaje w pracy po godzinach, większość z nich co najmniej raz miesiącu. Nawet na  urlopie robi tak nawet co drugi badany – wynika z najnowszej edycji „Monitora Rynku Pracy”. 

środa, 19 czerwiec 2019 15:51

Ukraińcy pracujący w Polsce rozważają wyjazd do niemiec

Napisane przez

O tym, że Niemcy planują w 2020 r. otworzyć swój rynek pracy dla mieszkańców krajów spoza UE wie już trzy czwarte (76 proc.) obywateli Ukrainy pracujących w Polsce.  

środa, 19 czerwiec 2019 12:28

Provident: Polacy wydadzą średnio 3 400 zł na wakacje

Napisane przez

Na letni wypoczynek Polacy wydadzą w tym roku średnio niemal 3 400 zł, wynika z najnowszego badania Providenta. To prawie o 670 zł więcej niż w ubiegłym roku. Większość badanych zamierza sfinansować wakacyjny wyjazd z oszczędności.

środa, 05 czerwiec 2019 15:57

Grecja ma blisko 1/4 rynku

Napisane przez

Grecja bierze blisko jedną czwartą rynku - 22 proc. To 1,7 proc więcej niż w zeszłym roku w tym samym czasie. Na 10 lotnisk na których lądują czartery sześć to lotniska w Grecji.

Podstawowy kierunek dążeń Polaków jest zdominowany przez sprawy dotyczące życia osobistego i rodzinnego, zwłaszcza związane ze zdrowiem - wynika z najnowszego badania CBOS.

środa, 17 październik 2018 16:19

Exit tax to idea sprzeczna z założeniami Konstytucji Biznesu

Napisane przez

Realizacja takich planów, jak podatek od niezrealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, tzw. exit tax jest sprzeczna z założeniami Konstytucji Biznesu.

Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce jest dziś około 9 milionów palaczy, a co roku z powodu palenia umiera około 60 tysięcy osób.

czwartek, 26 październik 2017 07:12

Powstał nowy raport o cyfryzacji w UE

Napisane przez

The Center for Data Innovation, think tank zajmujący się badaniem wpływu cyfrowych danych na społeczeństwo, biznes i politykę społeczną, wydał raport poświęcony cyfryzacji państw członkowskich Unii Europejskiej. Nie mamy powodów do świętowania.

czwartek, 19 październik 2017 09:24

Zdrowe oszczędności w ochronie zdrowia

Napisane przez

System ochrony zdrowia w Polsce stoi przed szere­giem wyzwań. Oczekiwania polskich pacjentów stale rosną a prognozy demograficzne dla Polski są niekorzystne. Niewłaściwie wdrożone oszczędności mogą spowodować negatywne konsekwencje dla systemu. Wzrost finansowania to warunek konieczny, ale niewystarczający, dlatego kluczowe jest zwiększenie efektywności wydawania środków. Rozwiązania, które mogą przynieść racjonalizację wydatków przy jednoczesnej poprawie jakości opieki zdrowotnej oraz dostępu do niej stały się podstawą raportu „Zdrowe oszczędności” przygotowanego przez Pracodawców RP.

W Wielkim Tygodniu czas na rachunek sumienia. Szczególnie mocno w pierś powinien się uderzyć polski Ustawodawca. Tylko w 2016 roku obdarzył nas niemal 32 tysiącami stron nowych przepisów. To rekord w historii polskiego parlamentaryzmu. Tyle, że większość z uchwalonych ustaw zawiera błędy lub ma znamiona złego prawa. A wszystko przez grzechy, grzechy legislacyjne rządu, Sejmu i Senatu. To nie jest raport antyrządowy. Nie jest też skierowany przeciwko jakiejś partii. Grzechy legislacyjne nie były obce parlamentarzystom wszystkich kadencji. Towarzyszyły politykom bez względu na partyjną przynależność.

poniedziałek, 10 kwiecień 2017 15:00

Dynamiczny wzrost na oficjalnym rynku paliw ciekłych

Napisane przez

Podczas ostatniej Konferencji „Przemysł i Handel Naftowy 2016” zaprezentowano dziesiąte wydanie Raportu rocznego, opracowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN).

Strona 1 z 9