Menu
A+ A A-

Co dziesiąte stanowisko kierownicze dla kobiet

Według organizacji Gender Equality Project w firmie 30 proc. stanowisk kierowniczych powinna być obsadzona przez kobiety. W Polsce średnia wynosi 10,5 proc. Również z równym traktowaniem kobiet i mężczyzn w zakresie m.in. warunków wynagradzania, awansu, dostępu do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, bywa różnie. Choć coraz więcej firm zwraca na to uwagę.

Czytaj dalej...

W tym roku eksport przewyższy import

2013 rok możemy zakończyć z nadwyżką w handlu zagranicznym, czyli eksportem większym od importu, po raz pierwszy od transformacji ustrojowej. Ta nadwyżka, podobnie jak stosunkowo wysoki wzrost PKB, wynikają w największym stopniu z rozwoju rynku spożywczego i meblarskiego. Problemem pozostają jednak niskie nakłady polskich firm na innowacje.

Czytaj dalej...

NIK o systemie viaTOLL

Jeden z czołowych think-tanków dokonał analizy upublicznionego w październiku br. przez Najwyższą Izbę Kontroli dokumentu „Informacja o wynikach kontroli – wdrażanie Krajowego Systemu Poboru Opłat Drogowych”.

Czytaj dalej...

ZUS zbankrutuje za kilka lat

Autorzy opublikowanego „Raportu o sytuacji ZUS” podważają rządowe prognozy dotyczące sytuacji systemu emerytalnego. Według autorów dokumentu: Fundacji Republikańskiej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, ZUS zbankrutuje w ciągu 5-8 lat.

Czytaj dalej...

Hamowanie spadkowej tendencji cen mieszkań

W II kw. br. wystąpiło wyraźne pogłębienie tendencji zaobserwowanych na rynku mieszkań już w I kw. br. Do najważniejszych obserwowanych zjawisk należały coraz wyraźniejsze oznaki hamowania spadkowej tendencji cen mieszkań na rynku wtórnym - stwierdza opublikowany raport NBP „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w II kwartale 2013 r.”

Czytaj dalej...

Dzień bez długów

Tylko co trzeci Polak twierdzi, że zna się na finansach. Nie potrafimy analizować warunków i kosztów kredytów. Kto jest temu winien? Uważamy, że to szkoła nie dała odpowiedniego przygotowania przyszłym klientom banków.

Czytaj dalej...

PKB jak w 2009

Obecnie spowolnienie gospodarcze oznacza realizację scenariusza spowolnienia zarysowanego w poprzedniej „Projekcji inflacji i PKB” NBP i RPP. Spowolnienie to wynika w dużej mierze z niekorzystnych uwarunkowań zewnętrznych. W 2013 r. gospodarka strefy euro nadal znajdowała się w stanie recesji, do czego przyczyniały się w dalszym ciągu problemy zadłużeniowe i utrata konkurencyjności niektórych krajów strefy.

Czytaj dalej...

"Polska wolna od GMO"

Kontrole pól zlecone przez resort rolnictwa po roku od wprowadzenia zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych nie wykazały, by zostały na nich zasiane transgeniczne rośliny. Minister rolnictwa podkreśla, że dzięki nowym przepisom zezwalającym na obrót nasionami GMO i ich rejestrację, Polska uniknęła nawet 1,5 mld zł kary ze strony UE. Jednak Komisja Europejska do tej pory nie zajęła stanowiska w sprawie zakazu samych upraw.

Czytaj dalej...

Kredyty bez większych zmian

Nowelizacja Rekomendacji T w dalszym ciągu wpływała na łagodzenie polityki kredytowej oraz wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne. Niewielkiemu złagodzeniu kryteriów udzielania kredytów mieszkaniowych towarzyszył wzrost marż pobieranych przez banki. Mimo pogorszenia się ocen ryzyka przyszłej sytuacji gospodarczej oraz ryzyka poszczególnych branż, banki nie dokonały istotnych zmian polityki kredytowej wobec przedsiębiorstw.

Czytaj dalej...

Słaby wzrost akcji kredytowej

Plenarne Forum Inicjatywy Wiedeńskiej 2 zebrało się w Brukseli. Forum poddało ocenie najnowsze tendencje w procesie tzw. delewarowania, podaży kredytu oraz kształtowania się poziomu kredytów zagrożonych w sektorach bankowych regionu Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE).

Czytaj dalej...

Jak jeździmy po polskich drogach?

Polacy powszechnie tolerują przekraczanie dozwolonych prędkości na drogach. Są też przekonani, że przekroczenie prędkości do 10 km/h jest praktycznie bezkarne. Mimo takiego przyzwolenia akceptujemy widoczne patrole policji oraz oznakowane fotoradary, szczególnie w pobliżu szkół. To główne wnioski z raportu: „Przekraczanie dozwolonej prędkości”, przygotowanego przez pracownię badań opinii publicznej MillwardBrown na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Czytaj dalej...

Konsumpcja czy trwały wzrost

W połowie roku sprzedaż detaliczna zaczęła rosnąć, a jej dynamika osiągnie pod koniec 2014 r. wartości przekraczające 5 proc. (r/r). Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, zaprezentowała wyniki badań prowadzonych w ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR) we współpracy z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej.

Czytaj dalej...

Agresywna polityka akcyzowa rządu

Zbyt wysokie tempo podwyżek akcyzy na papierosy wypycha konsumentów do szarej strefy i prowadzi do załamania się wpływów budżetowych z tytułu akcyzy. Jedynym pozytywnym elementem dotychczasowej polityki akcyzowej rządu jest utrzymanie obecnej struktury akcyzy.

Czytaj dalej...

Dolar najtańszy od lutego

Słabość amerykańskiego dolara wywołana wydarzeniami politycznymi jest przejściowa – ocenia Przemysław Kwiecień, główny ekonomista X-Trade Brokers. W jego opinii Fed pierwszy, przez Europejskim Bankiem Centralnym, zacznie zmiany w polityce pieniężnej, co umocni dolara wobec euro, a tym samym również wobec złotego.

Czytaj dalej...

Bezrobocie zaczęło się zmniejszać

Bezrobocie w ciągu najbliższych 3-4 lat spadnie do poziomu poniżej 10 proc. – prognozuje Tomasz Hanczarek, prezes zarządu agencji pracy tymczasowej Work Service. Rynek pracy znalazł się obecnie w punkcie zwrotnym i kilkuletni okres wzrostu bezrobocia powinien się skończyć.

Czytaj dalej...

Kobiety preferują przedsiębiorców

Polki uważają, że najlepszym kandydatem na męża byłby przedsiębiorca. Najgorszą partią są związkowcy – tej grupie najtrudniej byłoby zaciągnąć wybrankę przed ołtarz. Takie wnioski wypływają z badań przeprowadzonych na zlecenie Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej oraz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dotyczących wizerunku przedsiębiorców.

Czytaj dalej...

Spadną stawki za dostęp do torów

Przewoźnicy kolejowi zapłacą w przyszłym roku średnio o 20 proc. mniej za dostęp do torów. PKP PLK deklaruje stabilizację stawek aż do 2017 r. Wzrosną wprawdzie opłaty za zapowiedzi głosowe na dworcach oraz dostęp do peronów, ale – jak podkreślają przedstawiciele zarządcy infrastruktury – to tylko 8 proc. z wszystkich kosztów dostępu do infrastruktury. Cennik PKP PLK musi jeszcze zatwierdzić Urząd Transportu Kolejowego.

Czytaj dalej...