niedziela, 19 styczeń 2020 22:07

Konferencja „Rasy rodzime, ekologia, współpraca”

Napisane przez

Konferencja „Rasy rodzime, ekologia, współpraca” to przykład wydarzenia, które pokazuje jak nauka podaje rękę praktyce, a praktyka czerpie z naukowych dokonań. Okazuje się, że jest to możliwe dzięki programowi badań naukowych „Biostrateg”.

czwartek, 12 listopad 2015 13:04

Zbyt mało środków na walkę z wykluczeniem cyfrowym

Napisane przez

Na cyfrową modernizację szkół ze środków unijnych trafi pięciokrotnie mniej pieniędzy niż przewidywano. 900 mln zł zamiast deklarowanych 4,5 mld zł pozwoli na objęcie wsparciem infrastrukturalnym tylko 8 proc. szkół i przeszkolenie 2,5 proc. nauczycieli. Problem wykluczenia cyfrowego w Polsce jest bardzo poważny – ok. 9 mln osób po 50 roku życia nie korzysta z internetu.

Przez kolejny rok Komisja Europejska będzie wspierać producentów owoców i warzyw, którzy ucierpieli na skutek rosyjskiego embarga. Od sierpnia 2014 do marca 2015 eksport świeżych owoców i warzyw obniżył się o 17 proc. Wprawdzie producenci intensywnie poszukują nowych rynków zbytu, ale jeszcze nie zastąpiły one kierunku rosyjskiego.

środa, 08 kwiecień 2015 13:22

Miliard euro na upowszechnienie internetu

Napisane przez

Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu w Polsce może powstać jedynie dzięki współpracy biznesu, administracji i nauki. Powstają już pierwsze komisje, złożone ze specjalistów z różnych dziedzin, dzięki którym ta kooperacja ma być bardziej efektywna.

piątek, 27 luty 2015 13:35

Uruchomiono fundusze UE na lata 2014-2020

Napisane przez

Oficjalne uruchomienie programów operacyjnych, które określają sposób wydawania funduszy unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020, to główny cel wizyty w Polsce europejskiej komisarz ds. polityki regionalnej. W czwartek 26 lutego Corina Creţu spotkała się w Warszawie z Premierem Ewą Kopacz, minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak oraz marszałkami województw.

wtorek, 17 luty 2015 11:51

Mazowsze do 2020 r. dostanie z Unii ponad 2 mld euro

Napisane przez

Mazowsze generuje ponad 20 proc. polskiego PKB. Na jego terenie działa 740 tys. przedsiębiorstw, tutaj też skupia się potencjał naukowo-badawczy. Zgodnie z zatwierdzonym właśnie Regionalnym Programem Operacyjnym województwo dostanie w nowej perspektywie UE 2,1 mld euro. Wciąż jednak potrzebni są nowi inwestorzy, dlatego zarząd województwa przygotowuje nowe obszary aktywności gospodarczej.

piątek, 13 luty 2015 11:39

14,2 mld euro dla siedmiu województw

Napisane przez

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla siedmiu polskich województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, opolskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

środa, 11 luty 2015 10:04

37 mln euro na modernizację kolei w Polsce

Napisane przez

Komisja Europejska zatwierdziła przekazanie z Funduszu Spójności ponad 37 mln EUR na rewitalizację odcinka Kluczbork – Ostrzeszów na linii kolejowej nr 272 z Kluczborka do Poznania Głównego.

wtorek, 25 listopad 2014 11:19

36 mld zł na przedsiębiorczość ze starego budżetu UE

Napisane przez

W ramach perspektywy finansowej 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydała już 23 mld zł na wsparcie przedsiębiorców i nauki. Łącznie zakontraktowano blisko 36 mld zł i środki te przekraczają pierwotny plan, bo agencja przejęła fundusze niewykorzystane przez inne instytucje. W nowej unijnej perspektywie do 2020 r. PARP udostępni ponad 20 nowych instrumentów i zapowiada ciągłe zmiany w kierunku większej efektywności i unowocześniania agencji.

niedziela, 02 listopad 2014 09:54

Poprawić sytuację gospodarstw rodzinnych

Napisane przez

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 skupi się na pomocy słabszym ekonomicznie gospodarstwom rodzinnym, a ich modernizacja ma na celu ustabilizować je finansowo. Małe gospodarstwa mogą liczyć nawet na 60 tys. zł dofinansowania. O fundusze będą się mogły ubiegać także grupy producenckie - 3 mln zł na jedną, w przypadku kilku – 15 mln zł. PROW 2014-2020 ma być gotowy w połowie listopada.

czwartek, 05 czerwiec 2014 10:11

80 mld euro wspomoże unijny przemysł

Napisane przez

Do 2020 roku UE przeznaczy 80 mld euro na nowe technologie, badania i rozwój. Środki te mają wspomóc plany zwiększania udziału przemysłu w PKB unijnej gospodarki. Doświadczenia ostatnich lat pokazały, że państwa oparte w większej mierze na usługach niż na przemyśle, trudniej radziły sobie ze spowolnieniem gospodarczym.

poniedziałek, 19 maj 2014 14:47

Łódzkie liczy na więcej miejsc pracy

Napisane przez

Dzięki promocji produktów regionalnych w województwie łódzkim może przybyć miejsc pracy. Unijne środki można wykorzystać do rozwoju produkcji m.in. koziego sera, chrzanu, jabłek i chleba. Przedsiębiorcy mogą liczyć m.in. na 50 tys. bezzwrotnej zapomogi z Brukseli. Nowe miejsca pracy związane z produktami regionalnymi mogą ułatwić zatrzymanie młodzieży w regionie.

środa, 23 kwiecień 2014 09:34

Ogromne dofinansowanie dla polskich organizacji

Napisane przez

Polskie duże organizacje branżowe z rynku rolnego realizują co roku trzy do czterech kampanii promocyjnych, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu krajowego. Obecnie Polska ma największy udział w tej pomocy spośród wszystkich krajów UE. Kampanie promują eksport do krajów sąsiednich, ale niekiedy także na rynki azjatyckie.

piątek, 11 kwiecień 2014 15:22

Rekordowe nakłady na modernizację kolei

Napisane przez

Nakłady na inwestycje kolejowe systematycznie rosną. W 2010 r. wyniosły one 2,7 mld zł, a w kolejnych latach 3,7 mld, 3,9 mld i – rekordowe w 2013 r. – 5,3 mld zł. W tym roku ma być jeszcze lepiej – PKP PLK planuje wydać 7,3 mld zł, a w optymistycznym wariancie nawet do 9 mld zł. Ten obszar inwestycji wspiera też Unia Europejska. Dlatego wykonawcy kontraktów liczą na nowe.

wtorek, 11 luty 2014 10:09

Miliard złotych na walkę z bezrobociem młodych

Napisane przez

W nowej perspektywie budżetowej Polska otrzyma 250 mln euro na walkę z bezrobociem wśród młodych. Rząd planuje przeznaczyć je m.in. na bony stażowe oraz migracyjne. Może to być znacząca pomoc dla wchodzących na rynek pracy, jednak eksperci przestrzegają przed możliwością nadużyć.

czwartek, 23 styczeń 2014 10:20

Unia wesprze młodych Polaków na rynku pracy

Napisane przez

W tej perspektywie finansowej w ciągu kolejnych sześciu lat do Polski mają spłynąć 252 mln euro na wsparcie dla młodych bezrobotnych. Fundusze te mają posłużyć zmniejszeniu luki między pracodawcami a absolwentami szkół, których kwalifikacje odbiegają od oczekiwań rynku. – Nie zbudujemy konkurencyjnej gospodarki na taniej sile roboczej – podkreśla Paweł Orłowski, wiceminister infrastruktury i rozwoju.

poniedziałek, 13 styczeń 2014 09:20

25 mld zł z UE na rewitalizację polskich miast

Napisane przez

Co najmniej 25 mld zł będzie do wydania w ciągu najbliższych siedmiu lat na programy rewitalizacji miast. To początek znacznie dłuższego działania, dzięki któremu ma poprawić się jakość życia ich mieszkańców. Choć o środki rywalizować będzie ponad 900 miast, eksperci podkreślają, że najlepsze efekty przyniesie koncentracja na najbardziej potrzebujących ośrodkach.

wtorek, 19 listopad 2013 09:31

6 mld zł rocznie na ochronę środowiska

Napisane przez

Wsparcie w dziedzinie ochrony klimatu, gospodarki wodno-ściekowej oraz odpadowej – to główne priorytety zawarte w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w nowej unijnej perspektywie budżetowej. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce przy wsparciu środków z UE, podobnie jak w ostatnich latach, przeznaczać rocznie ok. 5-6 mld zł na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska.

niedziela, 13 październik 2013 09:14

Ostatnie szanse na dotacje

Napisane przez

Ponad 40 mld złotych i 13 tysięcy umów w realizacji – to efekt Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Zakontraktowanych jest 90 proc. środków z kończącej się perspektywy, więc przedsiębiorcy mają jeszcze szansę na dofinansowanie w tym roku. Jutro ma zostać ogłoszony konkurs w ramach Działania 4.4 POIG „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym”.

środa, 09 październik 2013 09:25

Wschodnia Polska z ogromnymi dotacjami

Napisane przez

Nowe miejsca pracy, poprawa infrastruktury transportowej i wsparcie przedsiębiorstw – to cele programu Polska Wschodnia. Pięć wschodnich województw kraju dostanie w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 około 2 mld euro. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego prowadzi konsultacje nad projektem tego programu.

poniedziałek, 15 lipiec 2013 10:06

KE będzie wspierać hodowle ryb

Napisane przez

Kondycja Bałtyku pod względem zasobów naturalnych jest dobra, ale nie na tyle, żeby rozbudowywać narodową flotę rybacką – ocenia Tomasz Nawrocki, dyrektor Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Podkreśla przy tym, że Komisja Europejska dostrzega bariery w rozbudowie floty rybackiej na poszczególnych akwenach.

piątek, 28 czerwiec 2013 06:41

Szerszy dostęp do tanich poręczeń

Napisane przez

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy w województwie mazowieckim mogą już ubiegać się o poręczenie kredytów i pożyczek w ramach inicjatywy JEREMIE.

niedziela, 16 czerwiec 2013 09:37

Kończą się fundusze unijne dla przedsiębiorców

Napisane przez

Dziś rusza nabór wniosków o dofinansowanie integracji systemów informatycznych w firmach. Za tydzień Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi jeszcze jeden konkurs, związany z e-usługami. To są już ostatnie konkursy z programów finansowanych ze środków unijnych na lata 2007-2013   mówi prezes PARP, Bożena Lublińska-Kasprzak.

wtorek, 21 maj 2013 15:24

Dla zainteresowanych biznesem w Azji

Napisane przez

Komisja Europejska przygotowała program szkoleń dla kadry kierowniczej Executive Training Programme (ETP).

poniedziałek, 06 maj 2013 09:36

Musimy odwołać się w sprawie zwrotu 80 mln euro

Napisane przez

Program wsparcia gospodarstw niskotowarowych, którego brak kontroli zarzuciła Polsce Bruksela, był realizowany zgodnie z ustaleniami zapisanymi w traktacie akcesyjnym naszego kraju do Unii Europejskiej. Według byłego wiceministra rolnictwa Marka Sawickiego, Komisja Europejska zmieniła reguły w trakcie realizowania programu, dlatego to urzędnicy w Brukseli winni są ukarania Polski żądaniem zwrotu niemal 80 milionów euro. Zdaniem polityka PSL, jeśli polski rząd odwoła się od decyzji Komisji do Trybunału Sprawiedliwości UE to "na 99 procent" wyrok będzie dla Polski korzystny.

środa, 24 kwiecień 2013 15:39

Finansowa pomoc MSP

Napisane przez

Już 10 tysięcy mikro-, małych i średnich przedsiębiorców skorzystało z pożyczek i poręczeń na kwotę ponad 1,8 mld zł.

niedziela, 21 kwiecień 2013 09:29

Będą fundusze na infrastrukturę kolejową

Napisane przez

Do 2020 r. rocznie do wydania będzie 6-7 mld zł na infrastrukturę. Aby nadrobić wieloletnie zaległości i poprawić konkurencyjność kolei priorytetem będzie poprawa jakości torów. Warunkiem jest, by unijne środki były wydawane lepiej niż w latach 2007-2013. W tym okresie polska kolej nie wykorzystała ok. 40 proc. dostępnych funduszy.

wtorek, 16 kwiecień 2013 16:22

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych

Napisane przez

Ponad 1 mld zł z Funduszu Kredytu Technologicznego trafiło do przedsiębiorstw wdrażających nowe technologie.

Strona 1 z 2