niedziela, 02 lipiec 2023 20:33

Fundusz Ochrony Rolnictwa - ustawa weszła w życie

Napisane przez

Ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa weszła w życie z dniem 1 lipca 2023. Celem ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa jest stworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku upadłości podmiotu skupującego produkty rolne.

wtorek, 24 sierpień 2021 18:12

Inspektoraty Farmaceutyczne kontra apteki franczyzowe

Napisane przez

W ostatnich tygodniach prokuratury, na wniosek wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych (WIF) wszczęły postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek – mamy informację, że trwają postępowania, które mogą doprowadzić do zamknięcia ponad 20 aptek należących do sieci franczyzowych.

Parlament Europejski chce jednolitego, ogólnoeuropejskiego rozwiązania, dotyczącego dostępu do bezpłatnych testów na potrzeby certyfikatu UE COVID-19, który ma ułatwiać podróżowanie po krajach Unii Europejskiej.

wtorek, 18 maj 2021 08:51

Krajowy Rejestr Zadłużonych - start przesunięty

Napisane przez

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie scentralizowaną informacją o wszystkich zaległościach i dłużnikach, a także przebytych restrukturyzacjach oraz upadłościach. Czeka nas prawdziwa rewolucja – zapowiada Karol Tatara z Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. 

wtorek, 27 kwiecień 2021 12:28

Sąd Arbitrażowy przy KIG dołączył do kampanii Green Arbitration

Napisane przez

Coraz więcej firm czuje odpowiedzialność za lepsze jutro – nie tylko podejmują proekologiczne działania, ale włączają w nie również klientów czy interesariuszy. Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej pokazuje, że arbitraż także może być eko.

Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że NIA dopuściła się naruszenia dóbr osobistych właściciela aplikacji „Recepta Gemini”. Opublikowany przez nią 1 lipca 2020 r. komunikat zdaniem Sądu miał „karygodną treść” i był przejawem „linczu na przedsiębiorcy”.

poniedziałek, 22 marzec 2021 11:06

Technologia zmienia oblicze Sądu Arbitrażowego przy KIG

Napisane przez

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej stawia na nowe technologie i udowadnia, że praca w reżimie sanitarnym, konieczność przestrzegania licznych obostrzeń czy ograniczenia w przemieszczaniu to nie są bariery nie do pokonania.

czwartek, 28 styczeń 2021 20:16

Opieka farmaceutyczna istotnym elementem terapii lekowej

Napisane przez

System ochrony zdrowia od lat zmaga się z niedofinansowaniem, a jego niewydolność potęgowana jest przez kolejne problemy – starzejące się społeczeństwo i rosnącą liczbę pacjentów cierpiących na choroby cywilizacyjne czy niedobór kadr medycznych.

poniedziałek, 25 styczeń 2021 16:37

SA KIG: Biznes oczekuje na przyspieszenie postępowań. Jest nadzieja

Napisane przez

Od chwili wejścia w życie nowelizacji, w Sądzie Arbitrażowym przy KIG toczą się prace nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych. W tym celu w SA KIG powstał projekt regulaminu dodatkowego dotyczącego sporów uchwałowych. Od czerwca br. Sąd prowadzi szerokie konsultacje tego dokumentu

poniedziałek, 14 grudzień 2020 11:18

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji

Napisane przez

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji”, pod redakcją trojga naukowców: Przemysława Litwiniuka, Anny Milewskiej i Mirosława Wasilewskiego, to zbiór kilkunastu studiów poświęconych całej gamie zagadnień związanych z fundacjami w polskim systemie prawnym.

Senat wprowadził do ustawy o zawodzie farmaceuty kilkanaście poprawek, zakładających m.in. przeprowadzanie przez farmaceutów szczepień ochronnych, wprowadzenie obowiązkowego OC czy też wprowadzenie - przed przewidzianym ustawą unieruchomieniem apteki max. na 3 miesiące w przypadku uchybień właściciela - nakazu usunięcia tego uchybienia. Za ustawą wraz z poprawkami głosowało 95 senatorów, 1 był przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu.

sobota, 28 listopad 2020 19:52

Sejm: Estoński CIT nie dla spółek komandytowo-akcyjnych

Napisane przez

Sejm odrzucił poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zakładające objęcie estońskim CIT także spółek komandytowo-akcyjnych i spółdzielni. Wiceminister finansów Jan Sarnowski nie wykluczył rozszerzenia zakresu ustawy w przyszłości; poinformował także, że resort pracuje nad objęciem tym podatkiem spółdzielni.

czwartek, 26 listopad 2020 12:40

Pawlak: jak wdrożyć dyrektywę Single Use Plastics

Napisane przez

Bez dobrze zorganizowanego systemu depozytowego i recyklingowego Polska będzie wnosić bardzo wysokie opłaty do Unii Europejskiej – przestrzega Julian Pawlak, prezes Stowarzyszenia Krajowa Unia Producentów Soków.

piątek, 09 październik 2020 12:34

Instytut Biznesu: Funkcja gwarancyjna prawa chroni obywateli

Napisane przez

„Nullum crimen sine lege” czyli „wszystko co nie jest zakazane jest dozwolone”. Ta naczelna doktryna prawa karnego gwarantuje, że ci, którzy nie naruszą określonych w nim zasad, nie poniosą negatywnych konsekwencji.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej chce jeszcze bardziej usprawnić toczące się przed tym sądem polubownym postępowania online. W tym celu nawiązuje współpracę z regionalnymi oraz branżowymi Izbami KIG.

środa, 16 wrzesień 2020 10:43

Piekarz: Dziurawe prawo, ale prawo

Napisane przez

Zasadą demokratycznego państwa prawa jest, że co przez prawo nie jest zakazane, jest dozwolone. A co dopiero mówić o sytuacji, kiedy prawo wprost wskazuje: taki a taki tryb realizowania inwestycji jest dozwolony.

poniedziałek, 13 lipiec 2020 11:58

Schrimer: sposób na patologie - uczciwa ustawa reprywatyzacyjna

Napisane przez

Lewica zaprezentowała w czasie kampanii wyborczej projekt ustawy, mającej zamknąć kwestię reprywatyzacji. Proponowane regulacje de facto sprowadzają się do symbolicznego odszkodowania i zakazu zwrotów nieruchomości. Czy w ogóle taki pomysł ma szansę na uchwalenie przez polski Sejm?

czwartek, 18 czerwiec 2020 10:10

SAKIG - spory o uchwały w spółkach kapitałowych

Napisane przez

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie rozpoczął prace nad projektem przepisów służących rozwiązywaniu sporów o zaskarżanie uchwał spółek kapitałowych.

piątek, 05 czerwiec 2020 07:21

Kraków. Dolnych Młynów - nakaz rozbiórki

Napisane przez

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego podtrzymał nakaz rozbiórki zbiornika z gazem znajdującego się w krakowskiej restauracji TAO. Zbiornik na płynny gaz o pojemności niemal trzech tysięcy litrów umieszczony jest na dziedzińcu przy samej ścianie budynku, w którym znajduje się popularny lokal „Tao Restaurant & Club”.

Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie jest przygotowany technicznie do przeprowadzania rozpraw online zarówno w formie audio, jak i audiowideo.

Najem najliczniejszą grupą sporów rozstrzyganych przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Sprawy o wartości przedmiotu sporu od 1 mln zł do ponad 10 mln zł to niemal jedna czwarta postępowań, którymi w ubiegłym roku zajmował się Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. 

wtorek, 18 czerwiec 2019 15:37

Spory szybko i polubownie - Marek Furtek

Napisane przez

Spory gospodarcze nie muszą trwać długo – W SA przy KIG wyrok powinien zapaść po 9 miesiącach od wniesienia pozwu - mec. Marek Furtek, prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG.

wtorek, 18 czerwiec 2019 14:21

Rząd przeciwdziała lichwie - stop zadłużaniu

Napisane przez

Nowe prawo dotyczące pożyczek oferowanych przez nieuczciwe instytucje ma ukrócić spirale zadłużeniowe i rujnowanie niezdających sobie sprawy z zagrożenia osób biorących pożyczki u lichwiarzy.

Prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania fundacji były tematem  międzynarodowej konferencji naukowej na SGGW.

środa, 22 maj 2019 00:00

MPiT rozpoczyna walkę z kopciuchami

Napisane przez

Ministerstwo Przedsiębiorczości chce uregulować przepisy dotyczące kotłów na paliwo stałe. Szacuje się, że na polski rynek trafia około 200-250 tys. kotłów na paliwa stałe rocznie, a szara strefa to nawet 25%.

piątek, 18 styczeń 2019 12:17

Co należy wiedzieć o odszkodowaniu?

Napisane przez

- Świadomość Polaków w kwestii odszkodowań rośnie. Edukacja przynosi pożądany rezultat. Coraz więcej osób wie, że mogą korzystać z tego, ale nie wiedzą do końca jak to zrobić - mówi Joanna Smereczańska-Smulczyk z Kancelarii Radcy Prawnych EuCO.

piątek, 12 październik 2018 13:57

Arbitraż ma przewagę nad sądami powszechnymi

Napisane przez

Wyrok wydany przez arbitrów ma taką samą wartość, jak wyrok sądu powszechnego, ale uznawany jest przez ponad 150 państw. I właśnie z tego powodu rozstrzygnięcie sądu polubownego ma przewagę nad wyrokiem sądu powszechnego.

Prawo fundacyjne w Polsce wymaga gruntownej nowelizacji i doprecyzowania zasad działania takich podmiotów – podkreślali eksperci podczas debaty Krajowej Izby Gospodarczej.

Strona 1 z 8