LHS – przewozy i przychody w górę Wyróżniony

LHS – przewozy i przychody w górę

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. osiągnęła w 2014 roku bardzo dobre wyniki przewozowe – zapewniła spółka w wydanym komunikacie. Po szerokim torze w ubiegłym roku przewieziono łącznie 10 665 tys. ton towarów. To o ok. 6 proc. więcej, niż w 2013 roku.

Największy udział w przewozach spółki miała ruda żelaza, której udział w ogólnej masie przewozowej wciąż jest dominujący. Przychody Spółki w 2014 roku wyniosły ok. 424 mln zł, co stanowi wzrost o 3,4 proc.

Trzecia pozycja na rynku

Według danych Urzędu Transportu Kolejowego PKP LHS zajęła trzecie miejsce w rynku przewozów towarowych pod względem wykonanej pracy przewozowej. Jej udział w rynku, w tym zakresie, wyniósł 7,06 proc. Spółka uzyskała także 4 miejsce pod względem przewiezionej masy z wynikiem 4,66 proc. Warto dodać, że PKP LHS jest operatorem regionalnym, a zarządzana przez nią infrastruktura nie jest połączona z systemem kolei konwencjonalnej. Dysponuje linią o długości prawie 400 km integrując obszar południowo – wschodniej Polski.

- Właściwy kierunek obranej przez nas strategii znajduje również odzwierciedlenie w zadowalających wynikach ekonomicznych. Kolejny rok dynamicznie się rozwijamy. Dalsze zwiększenie przewozów oraz zrównoważony rozwój to dziś kluczowe zadania, które stoją przed Spółką. Nie mniej istotne są też inwestycje. Dają nam one możliwość odpowiedzi na zwiększone oczekiwania naszych partnerów biznesowych - podkreślił Łukasz Górnicki, Prezes Zarządu PKP LHS sp. z o.o.

Nacisk na inwestycje

Jak informuje przewoźnik, realizowane przez spółkę inwestycje mają wpływ na jej zrównoważony rozwój, a także poprawę efektywności oraz wzmocnienie pozycji PKP LHS na rynku. Wśród znaczących projektów Spółki znalazły się m.in.: modernizacja stacji, obiektów inżynieryjnych, automatyzacja linii LHS oraz zabudowa komputerowych urządzeń sterowania ruchem (srk). Łączny koszt wydatków inwestycyjnych Spółki w 2014 roku wyniósł prawie 38 mln zł.

- Ubiegły rok to okres intensywnej pracy przewozowej i eksploatacyjnej. Wyniki pokazują, że Spółka utrzymuje silną i stabilną pozycję na rynku. W 2015 roku PKP LHS będzie w dalszym ciągu podnosić jakość realizowanych usług, które przyniosą usprawnienie, komfort oraz poprawę jakości obsługi naszych klientów – zaznacza p.o. rzecznika prasowego PKP LHS Aleksandra Bondyra.

PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o. to firma, która zarządza infrastrukturą szerokotorowej linii LHS oraz oferuje usługę trakcyjną i dodatkowe usługi logistyczno-spedycyjne. Linia LHS („szeroki tor") to najdłuższa na terenie Polski kolejowa linia szerokotorowa (o rozstawie szyn 1520 mm) przeznaczona do transportu towarowego. Jest jednocześnie najdalej wysuniętą na zachód linią szerokotorową w Europie. Łączy kolejowe przejście graniczne polsko-ukraińskie Hrubieszów/Izow ze Śląskiem. Liczy prawie 400 km. Atrybuty linii LHS to transport bez konieczności przeładunku towarów na granicy oraz możliwość prowadzenia ciężkich składów całopociągowych.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas