Menu
A+ A A-

12. raport zrównoważonego rozwoju Ferrero Wyróżniony

Najważniejsze punkty 12. raportu zrównoważonego rozwoju Ferrero  Najważniejsze punkty 12. raportu zrównoważonego rozwoju Ferrero  mat.pras

Grupa Ferrero, opublikowała 12. raport zrównoważonego rozwoju prezentujący postępy firmy w realizacji swoich zobowiązań. Wśród wielu celów Grupy na 2020 rok, do najważniejszych należą pozyskiwanie 100% ziaren kakaowca oraz 100% cukru trzcinowego ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje.

Grupa podkreśla również fakt, iż w roku obrotowym 2019/2020 zakłady produkcyjne Ferrero w Europie zakupiły 100% energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Grupa zapowiedziała także dalsze ambitne działania mające na celu znaczne zmniejszenie śladu węglowego do 2030 roku.

Pomimo wyzwań związanych z globalną pandemią, Grupa Ferrero przystosowała się z powodzeniem do nowych okoliczności – mając na względzie przede wszystkim zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników i konsumentów. Szczególnie ważnym zadaniem była ochrona pracowników i rolników działających w łańcuchach dostaw produktów rolnych Ferrero - zwłaszcza na mniej rozwiniętych rynkach. Wśród wielu inicjatyw podjętych przez Ferrero warto wspomnieć o szerokiej kampanii informacyjnej na temat sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa oraz zapewnienie dostępu do sprzętu ochronnego i środków higieny w miejscu pracy. 

„Skutki Covid-19 zmieniły naszą działalność i naszą branżę, i są nadal odczuwalne na całym świecie. Pomimo tych wyzwań, Grupa Ferrero z powodzeniem dostosowała się do nowej sytuacji i potraktowała w sposób priorytetowy zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów i pracowników. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i partnerom Ferrero, którzy zjednoczyli się w ciągu ostatniego roku, aby móc kontynuować dostawy naszych produktów, wspierając jednocześnie społeczności, których mamy zaszczyt być częścią” − powiedział Giovanni Ferrero, Prezes Wykonawczy Grupy Ferrero. 

Najważniejsze punkty 12. raportu zrównoważonego rozwoju Ferrero 

Ferrero kontynuuje prace nad osiągnięciem celów zrównoważonego rozwoju Grupy na 2020 rok, dostosowanych do jej czterech kluczowych filarów: ochrony środowiska, zrównoważonego pozyskiwania składników, promowania odpowiedzialnej konsumpcji i wzmacniania pozycji ludzi. Rozpoczęto również definiowanie nowych zobowiązań i celów, które będą napędzać dalsze postępy w okresie do 2030 roku. 

Jednym z najbardziej ambitnych celów jest radykalne zmniejszenie śladu węglowego Grupy do 2030 roku. Jest to cel zbudowany na solidnych podstawach naukowych i zatwierdzony w ramach inicjatywy "Science Based Targets" (SBTi) w grudniu 2020 r. Konkretnie:

  • Grupa Ferrero dąży do zmniejszenia o 50% emisji dwutlenku węgla pochodzących jej działalności (Scope 1 i 2) na całym świecie do 2030 roku, przyjmując za referencyjny rok 2018. 
  • Ferrero zobowiązuje się również do redukcji emisji o 43% w zakresach „Scope 1, 2 i 3 (a więc łącznie z pośrednimi emisjami podmiotów trzecich) na każdą tonę wyprodukowanego produktu na poziomie globalnym, przyjmując za referencyjny rok 2018. 

Poniżej przedstawiamy wybrane, najważniejsze punkty z czterech kluczowych filarów Ferrero: 

  • Grupa Ferrero zrealizowała wiele ze swoich celów wyznaczonych na 2020 rok. Przykładowo firma osiągnęła cel zakładający pozyskiwanie w 100% ziaren kakaowca pochodzących ze zrównoważonych upraw, certyfikowanych przez niezależne organizacje oraz w 100% cukru trzcinowego certyfikowanego przez Bonsucro i Altromercato. 
  • Energia odnawialna jest dla Ferrero kluczowym elementem w dążeniach do zmniejszania śladu węglowego. Dlatego też w roku obrotowym 2019/2020 zakłady produkcyjne Ferrero w Europie zakupiły 100% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, a w skali globalnej zielona energia, w którą zaopatrzyła się Grupa stanowiła 71,5%. 

W 2019 roku w ramach wsparcia dla gospodarki obiegu zamkniętego Grupa Ferrero ogłosiła zobowiązanie, zgodnie z którym do 2025 roku wszystkie jej opakowania będą nadawać się w 100% do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. W 2020 roku Ferrero osiągnęło poziom 82,9% i kontynuuje silne zaangażowanie w celu wypełnienia tej misji.

  • Grupa Ferrero zawsze przywiązywała najwyższą wagę do poszanowania praw człowieka. Współpracuje z wiodącymi ekspertami w tej dziedzinie w celu identyfikacji ryzyka i określenia procedur należytej staranności. Podpisała również umowy partnerskie, na przykład z organizacją Save the Children, aby zmaksymalizować pozytywny wpływ swoich dotychczasowych działań. 

"Nasza firma nie ogranicza się tylko do kwestii produkcji. Jednym z naszych priorytetów była zawsze ochrona wszystkich pracowników w całym łańcuchu dostaw produktów rolnych, a zwłaszcza tych w krajach mniej rozwiniętych. Nasze relacje partnerskie i wspólne działania okazały się kluczowe w docieraniu do najbardziej potrzebujących. Podsumowując realizacje naszych zobowiązań na rok 2020, jesteśmy dumni, że udało nam się osiągnąć nasz cel, jakim było pozyskiwanie 100% ziaren kakaowca ze zrównoważonych plantacji certyfikowanych przez niezależne organizacje. Poszerzyliśmy zakres tego celu o czekoladę kupowaną od zewnętrznych dostawców, aby zapewnić maksymalną przejrzystość naszego łańcucha dostaw ziaren kakaowca. Nadal pozyskujemy wyłącznie olej palmowy w 100% certyfikowany przez RSPO jako olej segregowany i opracowujemy mapę drogową przekształceń nowo nabytych spółek, aby umożliwić im dostosowanie się do naszych standardów odpowiedzialnego zaopatrzenia" − powiedział Lapo Civiletti, Dyrektor Generalny Grupy Ferrero. 

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas