Menu
A+ A A-

Certyfikat za wysoką jakość usług dla Powiatu Pilskiego Wyróżniony

Certyfikat za wysoką jakość usług dla Powiatu Pilskiego

Starostwo Powiatowe w Pile otrzymało Certyfikat za „Politykę zintegrowanego systemu zarządzania”, obejmujący System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz System Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015.

Zintegrowany System Zarządzania Jakością i Środowiskiem jest wyrazem zaangażowania całej organizacji w doskonalenie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Pile, zagwarantowanie wysokiej jakości świadczonych usług przy minimalizowaniu negatywnego wpływu na środowisko. – „Dziękuję moim współpracownikom za profesjonalną pracę, zaangażowanie i nieustanne podnoszenie swoich kompetencji. Pracujemy dla mieszkańców, starając się robić to jak najlepiej. – Oświadczył Eligiusz Komarowski - Starosta Pilski.

Starostwo Powiatowe w Pile podejmuje działania na rzecz wykonywania zadań własnych Powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zadań powierzonych oraz świadczenia usług administracyjnych dla Klientów. Powyższe cele Powiat Pilski realizuje poprzez:
sprawne i kompleksowe załatwianie spraw w terminach i trybach określonych w przepisach prawa oraz obowiązujących procedurach, instrukcjach i regulaminach;

  • uwzględnianie w pracy Starostwa Pilskiego wymagań i oczekiwań klientów oraz systematyczne badania stopnia ich zadowolenia, na których podstawie Starostwo podnosi jakość świadczonych usług;
  • budowanie silnej organizacji otwartej na zmiany, innowacje i wyzwania;
  • pełne zaangażowanie kierownictwa i pracowników Starostwa w realizację zadeklarowanych celów;
  • stałe kształtowanie świadomości pracowników oraz angażowanie ich w działania na rzecz podnoszenia jakości i ochrony środowiska;
  • ciągłe doskonalenie działań w zakresie zarządzania jakością i środowiska.

Otrzymanie certyfikatu za „Politykę zintegrowanego systemu zarządzania”, przez Starostwo Powiatowe w Pile, jest również zobowiązaniem do zachowania zgodności wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001:2015 oraz PN-EN ISO 14001:2015 i do jego ciągłego doskonalenia.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas