Menu
A+ A A-

ML System Covid Detector - krok ku komercjalizacji Wyróżniony

Naszym urządzeniem przebadano ponad 700 pacjentów, uzyskano ponad 5 000 pomiarów. Osiągnięty został ważny kamień milowy na drodze komercjalizacji Covid Detectora Naszym urządzeniem przebadano ponad 700 pacjentów, uzyskano ponad 5 000 pomiarów. Osiągnięty został ważny kamień milowy na drodze komercjalizacji Covid Detectora Photo by Stefan Heesch on Unsplash

ML System uzyskał wyniki oceny przydatności klinicznej, czułości i specyficzności Covid Detectora do bezinwazyjnej diagnostyki w czasie rzeczywistym zakażeń wywołanych przez wirus SARS-CoV-2 z wydmuchiwanego powietrza.

"Uzyskaliśmy wyniki przydatności klinicznej, zgodne z rekomendacjami WHO. Dobrze wykorzystaliśmy czas trzeciej fali pandemii. Naszym urządzeniem przebadano ponad 700 pacjentów, uzyskano ponad 5 000 pomiarów. Osiągnięty został ważny kamień milowy na drodze komercjalizacji Covid Detectora. Naszym celem jest uzyskanie dopuszczenia urządzenia do masowego stosowania zarówno w trybie profesjonalnym wykonywanym przez diagnostów, jak i do tzw. 'samokontroli', gdzie urządzenie będzie mogło być stosowane powszechnie, np. w zakładach pracy, urzędach czy placówkach oświatowych" - powiedział prezes ML System Dawid Cycoń.

ML System wskazuje, że zgodnie z otrzymanym raportem wyniki badań są zgodne ze stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie wartości diagnostycznej testów antygenowych wykorzystywanych w rozpoznawaniu zakażeń SARS-CoV-2 na dzień 14.11.2020 oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która rekomenduje stosowanie szybkich testów antygenowych, które cechują się czułością ≥80% i swoistością ≥97% w porównaniu z metodą genetyczną.

Zdaniem prezesa, szybka diagnostyka w miejscach publicznych i dużych skupiskach podczas imprez masowych ma kluczowe znaczenie w walce z koronawirusem i jego mutacjami, a w przyszłości z innymi patogenami.

"Zdajemy sobie sprawę z ogromnej roli społecznej naszego wynalazku i dążymy do tego, aby dziś nasze urządzenie odegrało istotną rolę w walce z pandemią, a w przyszłości być może zrewolucjonizowało świat diagnostyki medycznej.

Cyfrowa postać materiału genetycznego pobieranego od tysięcy ludzi w ramach badania może dać niespotykany wcześniej potencjał badawczo-analityczny, do wykrywania wielu chorób, nie tylko Sars-Cov-2. Będzie to możliwe dzięki tworzeniu sieci zależności z wykorzystaniem m.in. zjawisk fizyki kwantowej i uczenia maszynowego" - powiedział Cycoń.

Ustalenie w warunkach klinicznych potencjału Covid Detectora w diagnostyce z wykorzystaniem krwi - celem wykrycia przeciwciał - oraz wymazów z nosogardzieli i policzków pacjenta zgodnie z przyjętym harmonogramem badania będzie miało miejsce w terminie późniejszym.

W kwietniu br. ML System podpisał list intencyjny z Portem Lotniczym "Rzeszów-Jasionka", który zadeklarował chęć zastosowania Covid Detectora do badania pasażerów na obecność wirusa SARS-CoV-2, a PPL zadeklarowało możliwość rozpoczęcia testów urządzenia na terenie Lotniska Chopina w Warszawie. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności w Portach Lotniczych jest uzyskanie przez ML System dokumentów niezbędnych do stosowania urządzenia, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.

"Koncepcja działania urządzenia oparta jest na technice transmisyjnej, która wykorzystywana jest w diagnostyce obrazowej. Przez badane środowisko przesyła się promieniowanie, które wchodzi w interakcję z elementami badanego obiektu i przetworzone jest rejestrowane. W przypadku radiologii jako obraz ciała pacjenta. W tym przypadku zastosowano koherentną, monochromatyczną wiązkę fali elektromagnetycznej (wiązka laserowa). Wskutek rozpraszania na molekułach badanej próbki część fali zostaje odbita i skierowana do detektora, a następnie po przetworzeniu prezentowana w formie widma, gdzie określa się obecność piku charakterystycznego dla wirusa SARS-CoV-2. Warto podkreślić, że urządzenie ma ogromny potencjał w wykrywaniu innych patogenów" - podsumował kierownik katedry radiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.prof. dr hab. Andrzej Urbanik.

ML System to wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2018 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 127,27 mln zł w 2020 r.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas