Menu
A+ A A-

Protest SKOK-ów wobec decyzji KNF Wyróżniony

Andrzej Jakubiak Andrzej Jakubiak fot. NBP

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, która w swoim komunikacie z 228. posiedzenia poinformowała o odmowie zatwierdzenia siedmiu prezesów SKOK (5 sierpnia br. KNF podobnie potraktowała pięcioro innych prezesów SKOK) Kasa Krajowa SKOK wyraża stanowczy protest wobec działań tego państwowego organu skierowanych przeciwko twórcom systemu spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Kasa Krajowa podtrzymuje swoje stanowisko, które było prezentowane Komisji Nadzoru Finansowego w toku postępowań administracyjnych o zatwierdzenie prezesów – napisał dalej Andrzej Dunajski, rzecznik prasowy Kasy Krajowej SKOK. Zdaniem Kasy Krajowej osoby te spełniały przesłanki ustawowe wymagane na tym stanowisku.

Rzekome zastrzeżenia do prezesów SKOK, o których informuje KNF, oparte są na przesłankach czysto uznaniowych. Tego typu decyzje Komisji, to spełnianie się jednego z punktów scenariusza, który Kasa Krajowa przewidywała przed kilku laty a który dotyczy wyeliminowania ze spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych jego założycieli, którzy z powodzeniem przez ponad 20 lat rozwijali Kasy. Prowadzili rozległą działalność społeczną, walczyli z wykluczeniem finansowym, działając na rzecz poprawy losów milionów Polaków. Ludzie ci nierzadko społecznie poświęcali swój czas, energię i wiedzę aby zbudować od podstaw instytucję finansową wzajemnej pomocy opartą na polskim kapitale.

Działania KNF wpisują się w scenariusz dążenia zdyskredytowania ich niewątpliwego sukcesu na rynku usług finansowych w Polsce i w konsekwencji do zmarginalizowania roli spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. W związku z tymi i wcześniejszymi działaniami KNF Kasa Krajowa podejmuje i będzie podejmować wszelkie środki przewidziane w prawie – zarówno w Polsce, jak i poza granicami -  broniące system SKOK przed podobnymi działaniami.

Z komunikatu z 228. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że KNF w składzie:

Andrzej Jakubiak – przewodniczący KNF oraz Witold Koziński – wiceprezes NBP, Ludwik Kotecki – przedstawiciel ministra finansów i Jerzy Pruski – przedstawiciel prezydenta RP

jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia na stanowiskach prezesów zarządów: Mariusza Gazdy – SKOK w Wołominie, Jacka Gębali – SKOK „Jaworzno”, Bogumiła KrzyszczakaSKOK im. Zygmunta Chmielewskiego, Jana Kubika - SKOK „Jowisz”, Ryszarda Prusa – SKOK im. Unii Lubelskiej, Andrzeja SosnowskiegoSKOK im. Franciszka Stefczyka, Leszka WójcikaSKOK „Kujawiak”.

Wg KNF odmowa zatwierdzenia na stanowiska przesów zarządów wymienionych SKOK-ów nastąpiła ze względu na „brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o SKOK”. Wg komunikatu KNF ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasami przez te osoby. Prezesi ponoszą odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kas oraz nieprawidłowości w ich działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcje KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesów na kasy, w tym ocenę ich zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

W ocenie KNF aktualnie 42 z 52 kas jest zobowiązanych do realizacji programu postępowania naprawczego, a w przypadku 23 SKOK–ów KNF prowadzi  postępowania w przedmiocie ustanowienia w kasie zarządcy komisarycznego.

Powrót na górę

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas