Menu
A+ A A-

KNF nałożyła kary finansowe na Saturn TFI i Eques Investment TFI

  • Red/BTbiz
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła kary finansowe w wysokości 250 tys. zł na Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych i 300 tys. zł na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, podała Komisja.

"Komisja przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję KNF z dnia 28 maja 2019 r. w przedmiocie nałożenia na Saturn Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.:

1) kary pieniężnej w wysokości 50 tys. zł, wobec wprowadzenia do statutu Macromoney Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, 

2) kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł za naruszenie art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych. W wyniku opisanych naruszeń doszło, w pierwszej kolejności, do wprowadzenia do statutu Macromoney FIZAN postanowienia niezgodnego z art. 249 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. możliwości dokonywania uczestnikom wypłat w postaci praw majątkowych, a następnie, w procesie likwidacji funduszu doszło do niezgodnego z prawem przeniesienia na uczestników Macromoney FIZAN aktywów w miejsce obligatoryjnego świadczenia pieniężnego (zastosowano instytucję datio in solutum)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Komisja poinformowała, że przekazuje do publicznej wiadomości informację o wydaniu ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Komisji z dnia 18 maja 2018 r. w przedmiocie nałożenia na Eques Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych kary pieniężnej w wysokości 300 tys. zł, w związku z naruszeniem przez subfundusze jednego z zarządzanych przez Eques TFI funduszu inwestycyjnego art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez przekroczenie zawartego w ww. przepisie ograniczenia inwestycyjnego w okresie od IV kw. 2013 r. do IV kw. 2015 r. W ramach Subfunduszu Eques Obligacji oraz Subfunduszu Eques Pieniężny, wydzielonych w Eques Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty, nieprawidłowo zakwalifikowano instrumenty finansowe przez co przekroczony został 10% limit inwestycyjny.

"Nieprawidłowo zakwalifikowano obligacje wyemitowane przez podmioty, których papiery wartościowe (akcje) były przedmiotem obrotu w systemie obrotu NewConnect oraz obligacje wyemitowane przez podmioty zarządzające sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy inwestycyjnych. Powyższe uchybienie wynikało z błędnej wykładni przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych dokonanej przez Eques TFI. Wskazane instrumenty finansowe zostały błędnie zaklasyfikowane przez co nie objęto ich ww. ograniczeniom inwestycyjnym. Przy prawidłowej klasyfikacji oraz interpretacji ustawy wymienione instrumenty podlegają limitowi inwestycyjnemu 10%, co ma na celu ochronę interesu uczestników funduszy inwestycyjnych" - czytamy także.

Jednocześnie Komisja wskazuje, że wykładnia przepisów ustawy o funduszach wyrażona w treści decyzji Komisji z dnia 18 maja 2018 r. powinna odwoływać się do przepisu Dyrektywy UCITS III2 , a nie, jak wskazano w treści ww. decyzji, do przepisu Dyrektywy UCITS IV3 . Należy jednak podkreślić, iż z uwagi na tożsamość treści ww. przepisów Dyrektywy UCITS III oraz Dyrektywy IV, mających znaczenie w niniejszej sprawie, dotychczasowe stanowisko Komisji o naruszeniu prawa przez Eques TFI pozostaje aktualne.

(ISBnews)

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas