Logo

Elektrobudowa ma umowę ujednolicającą w sprawie finansowania spółki

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Elektrobudowa ma umowę zmieniającą i ujednolicającą w sprawie finansowania spółki  z dnia 28 maja 2019 r, podała spółka.

"Do umowy o finansowanie przystąpiły w charakterze wierzycieli Allianz, Euler Hermes oraz AXA, do Umowy o finansowanie przystąpiły w charakterze wierzycieli Allianz, Euler Hermes oraz AXA, zaktualizowane zostały złożone w dniu 12 lipca 2019 roku oświadczenia Banku PKO BP S.A., Banku Pekao S.A., Generali Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. poprzez zaadresowanie tych oświadczeń również do Allianz, Euler Hermes oraz AXA jako wierzycieli spółki" - czytamy w komunikacie.

W pozostałym zakresie warunki umowy nie uległy zmianom, podano także.

"Zawarcie umowy ujednolicającej jest kolejnym etapem konsekwentnej realizacji przez zarząd spółki postanowień umowy o finansowanie, której celem jest uzgodnienie z instytucjami finansowymi zasad finansowania spółki w perspektywie krótko i długoterminowej" - czytamy dalej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

Realizacja i wykonanie Fanaberie.eu