Written by on

Od poniedziałku, 21 listopada 2016 r. na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) do obrotu giełdowego zostały wprowadzone kontrakty terminowe na kurs funta brytyjskiego, poinformowała giełda.

"Decyzja o wprowadzeniu kontraktów terminowych na kurs funta brytyjskiego to kolejny krok do uatrakcyjnienia oferty giełdy dla inwestorów. Zarówno kontrakty terminowe na waluty, jak i kontrakty na akcje, cieszą się zainteresowaniem aktywnych uczestników obrotu" - powiedziała prezes GPW Małgorzata Zaleska, cytowana w komunikacie.

Wprowadzenie do obrotu giełdowego kontraktów terminowych na kurs funta brytyjskiego stanowi część polityki GPW, mającej na celu poszerzanie oferty giełdy skierowanej do inwestorów. GBP/PLN jest czwartą parą walutową, na której inwestorzy mogą zawierać transakcje, podano również.

Podczas sesji 21 listopada 2016 r. wprowadzone zostały serie: FGBPZ16 wygasająca 16 grudnia 2016 r., FGBPF17 wygasająca 20 stycznia 2017 r., FGBPG17 wygasająca 17 lutego 2017 r., FGBPH17 wygasająca 17 marca 2017 r., FGBPM17 wygasająca 16 czerwca 2017 r., oraz FGBPU17 wygasająca 15 września 2017 r., podano również.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

Loading comments, just a second!