Menu
A+ A A-

KE podniosła prognozę wzrostu PKB Polski do 4,8% w 2018, na 2019 nadal 3,7%

  • ISBnews
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Komisja Europejska (KE) podwyższyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. wobec szacunków z lipca br. do 4,8% i utrzymała prognozę na 2019 r. na poziomie 3,7% (wobec 4,8% odnotowanych w 2017 r.), podała Komisja w jesiennej prognozie.

Prognoza na 2020 r. to wzrost w wysokości 3,3%.

"Oczekuje się, że wzrost gospodarczy w Polsce osiągnie 4,8% w 2018 r., tak samo, jak w 2017 r. Podobnie jak w 2017 r., konsumpcja prywatna będzie główną siłą napędową wzrostu, dzięki korzystnym warunkom na rynku pracy oraz wysokiemu poziomowi zaufania konsumentów. Pozytywny wpływ prognozowany jest ze strony inwestycji, w których rośnie stopień wykorzystania funduszy unijnych i prowadzi do wzrostu inwestycji publicznych" - czytamy w raporcie.

Komisja spodziewa się spowolnienia inflacji HICP do 1,2% w 2018 r. (wobec 1,6% w ub.r.) oraz jej przyspieszenia do 2,6% w 2019 r. i do 2,7% w 2020 r.

"Inflacja pozostanie ograniczona w ostatnim kwartale 2018 r., ze względu na efekty bazy, ale powinna stopniowo przyspieszać w 2019 i 2020 r. Szybszy wzrost płac będzie głównym czynnikiem odpowiedzialnym za rosnące ceny, szczególnie w sektorze usług. Także wyższe ceny energii elektrycznej wpłyną na inflację, zarówno bezpośrednio poprzez rachunki za prąd opłacane przez gospodarstwa domowe, jak i pośrednio - poprzez ceny energochłonnych [w produkcji] dóbr konsumpcyjnych. Z kolei, silna konkurencja rynkowa w zakresie towarów i usług konsumpcyjnych, rosnąca rola e-handlu oraz zakładana ścieżka globalnych cen ropy to - według prognoz - czynniki ograniczające wzrost inflacji" - czytamy dalej.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski

 2017201820192020
 wzrost PKB (zmiana w %) 4,8 4,8 3,7 3,3
 spożycie prywatne (zmiana w %) 4,9 4,5 3,8 3,4
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 3,5 3,6 3,2 3,7
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) 3,9 6,2 5,7 4,9
 eksport (zmiana w %) 9,5 6,1 5,8 4,6
 import (zmiana w %) 10 6,5 6,4 5,4
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 4,2 4,3 3,8 3,5
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) 0,5 0,4 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) 0,1 0,1 -0,1 -0,3
 zatrudnienie (zmiana w %) 1,4 0,7 0,3 0,1
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 4,9 3,3 2,9 2,8
 inflacja HICP (%) 1,6 1,2 2,6 2,7
 saldo obrotów bieżących (% PKB) 0,2 -0,6 -0,9 -1,3
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB -1,4 -0,9 -0,9 -1
 dług publiczny jako % PKB 50,6 49,2 48,3 47,4

Mapa strony

Biznesciti.com

O biznesie

Przydatne linki

O nas